Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Stefan Attefall På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Stefan Attefall på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Stefan Attefall

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Stefan Attefall medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare (Fi 2015:10) [ Avslutad 2017 ]
Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare (Fi 2015:10)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-09-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:93 och dir. 2016:26
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:20 Föräldraledighet för statsråd?
SOU 2017:3 Karens för statsråd och statssekreterare
Medverkande :
Särskild utredare : Sten Heckscher, fr.o.m. 2015-09-03 t.o.m. 2017-01-23
Expert : Johan Ndure, fr.o.m. 2015-09-14
Expert : Karl Pfeifer, fr.o.m. 2016-04-25
Expert : David Törngren, fr.o.m. 2015-09-14
Expert : Christina Weihe, fr.o.m. 2015-09-14
Stefan Attefall, fr.o.m. 2016-09-07
Esabelle Dingizian, fr.o.m. 2016-09-07
Mikael Eskilandersson, fr.o.m. 2016-09-07
Sten Olsson, fr.o.m. 2016-09-07
Mia Sydow Mölleby, fr.o.m. 2016-09-07
Hans Rothenberg, fr.o.m. 2016-09-07
Åsa Torstensson, fr.o.m. 2016-09-07
Allan Widman, fr.o.m. 2016-09-07
Sekreterare : Anne Olsson, fr.o.m. 2015-09-03 t.o.m. 2017-01-23
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:20 Föräldraledighet för statsråd? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:3 Karens för statsråd och statssekreterare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Demokratiutredningen (SB 1997:01) [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]
Demokratiutredningen (SB 1997:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2000
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:101.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:55 Demokratins räckvidd seminariedokumentation
SOU 1998:63 En god affär i Motala - journalisternas avslöjanden och läsarnas etik
SOU 1998:85 Att rösta med händerna - om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz
SOU 1998:97 Gör barn till medborgare - om barn och demokrati under 1900-talet
SOU 1998:101 Det unga medborgarskapet seminariedokumentation
SOU 1998:102 Lekmannastyre i experternas tid seminariedokumentation
SOU 1998:103 Bemäktiga individerna - Om domstolarna, lagne och de individuella rättigheterna i Sverige (Trändgårdh)
SOU 1998:124 Demokrati på Europeisk nivå?
SOU 1998:134 Läsarna och demokratin - ett brev till det läsande Sverige
SOU 1998:145 EU - ett demokratiprojekt? - Dokumentation från ett seminarium
SOU 1998:146 Lobbning
SOU 1998:155 Lokala demokratiexperiment - exemel och analyser
SOU 1998:161 På marginalen - En intervjubok från Socialtjänstutredningen
SOU 1998:164 Allas frihet - demokratin möter marknaden (Karl Erik Lagerlöf)
SOU 1999:8 Invandrarskap och Medborgarskap - Dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:9 Att slakta ett får i Guds namn - Om religionsfrihet och demokrati (Göran Gunner)
SOU 1999:10 Demokratins förgörare
SOU 1999:11 Bör demokratin avnationaliseras? - Två analyser av demokratins nya geografi (Sassen, Held, Dahl, Jacobsson)
SOU 1999:12 Elektronisk demokrati (Anders R Olsson)
SOU 1999:13 Etik och demokratisk statskonst
SOU 1999:22 Den skyddade provinsen - En essä om demokratins värde och värdighet (Anders Björnsson)
SOU 1999:40 Demokratin i den offentliga sektorns förändring - Dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:56 Globaliseringen och demokratin - Dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:58 Löser juridiken demokratins problem
SOU 1999:64 Representativ demokrati (Sören Holmberg)
SOU 1999:74 Demokratin och det gemensamma bästa (Lars F Eklund)
SOU 1999:80 Demokratiopinioner (Henrik Oscarsson)
SOU 1999:101 Olydiga medborgare (Kerstin Jacobsson, Nils Hebert)
Medverkande :
Ordförande : Bengt Göransson, f.d. statsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Elisa Abascal, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Nils Fredrik Aurelius, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Stefan Attefall, chefredaktör, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Britt Bohlin, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Mats Gerdau, kommunalråd, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Per Gustafsson, informationschef, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Jeanette Hillding, företagare, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-09-30
Ledamot : Gunnar Larsson, klubbordförande, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Eva Marcusdotter, frilansskribent, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Olle Schmidt, utredningssekreterare, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Per Unckel, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Pernilla Zethreus, opposionsråd, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Lars Bryntesson, departementsråd, fr.o.m. 1998-03-02 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Anita Johansson, departementsråd, fr.o.m. 1998-03-02 t.o.m. 1998-12-22
Expert : Wanja LO:s Lundby-Wedin, andra ordförande, fr.o.m. 1998-02-06 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Carl-Gunnar Peterson, planeringschef, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Elisabeth Rynell, författare, fr.o.m. 1998-02-06 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Marcus Storch, direktör, fr.o.m. 1998-02-06 t.o.m. 2000-02-29
Sekreterare : Erik Amnå, universitetslektor, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-03-31
Sekreterare : Gullan Gidlund, docent, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2000-01-31
Bitr. sekreterare : Anne Baxter, fr.o.m. 1999-04-15 t.o.m. 1999-07-01
Bitr. sekreterare : Anders Ljunggren, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 2000-01-09
Bitr. sekreterare : Margareta Meyer, fil.kand., fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-03-31
Bitr. sekreterare : Pär Zetterberg, pol.kand., fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 46 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:55 Demokratins räckvidd – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:63 En god affär i Motala – Journalisternas avslöjanden och läsarnas etik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:85 Att rösta med händerna – Om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:97 Gör barn till medborgare! Om barn och demokrati under 1900-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:101 Det unga medborgarskapet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:102 Lekmannastyre i experternas tid [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:103 Bemäktiga individerna – Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:124 Demokrati på europeisk nivå? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:134 Läsarna och demokratin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:145 EU – ett demokratiprojekt? Dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:146 Lobbning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:155 Lokala demokratiexperiment – exempel och analyser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:161 På marginalen – En intervjubok från Socialtjänstutredningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:164 Allas frihet – Demokratin möter marknaden – Tre ronder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:8 Invandrarskap och medborgarskap – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:9 Att slakta ett får i Guds namn – om religionsfrihet och demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:10 Demokratins förgörare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:11 Bör demokratin avnationaliseras? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:12 Elektronisk Demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:13 Etik och demokratisk statskonst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:22 Den skyddade provinsen – En essä om demokratins värde och värdighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:40 Demokratin i den offentliga sektorns förändring – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:56 Globaliseringen och demokratin – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:58 Löser juridiken demokratins problem? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:64 Representativ demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:74 Demokratin och det gemensamma bästa [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:76 Maktdelning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:77 Demokrati och medborgarskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:80 Demokratiopinioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:83 Globalisering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:84 Civilsamhället [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:93 Det unga folkstyret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:101 Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:112 Civilsamhället som demokratins arena [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:113 Medborgarnas erfarenheter [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:117 IT i demokratins tjänst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:121 Avkorporativisering och lobbyism – konturerna till en ny politisk modell [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:126 Politikens medialisering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:129 Demokratins estetik [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:130 Demokratins trotjänare – lokalt partiarbete förr och nu [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:131 Marknaden som politisk aktör [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:132 Valdeltagande i förändring [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:144 Demokrati på remiss [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:150 Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:151 Citizen Participation in European Politics [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:1 En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Skatteväxlingskommittén (Fi 1994:04) [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Skatteväxlingskommittén (Fi 1994:04)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1994:11.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:11 Skatter, miljö och syssel- sättning samt en bilagedel med underlags- rapporter. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Jan Bergqvist, led. av riksdagen, fr.o.m. 1996-07-01
Ordförande : Lennart Nilsson, generaldirektör, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Barbro Andersson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Stefan Attefall, chefredaktör /kds, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Jan Bergqvist, ledamot av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-12-14
Ledamot : Lars Bäckström, led. av riksdagen /v, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Lennart Daléus, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Bitte Engzell, studerande /v, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Michael Hagberg, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Annika Jonsell, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Ronny Korsberg, led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Bo Lundgren, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Lisbeth Staaf-Igelström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Anne Wibble, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Sören Wibe, professor /s, fr.o.m. 1995-04-01 t.o.m. 1995-12-13
Sakkunnig : Carl Gustaf Fernlund, departementsråd, fr.o.m. 1995-08-24
Sakkunnig : Anders Kristofferson, departementsråd, fr.o.m. 1995-03-01
Sakkunnig : Gunnar Skarell, departementsråd, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-08-23
Expert : Svante Axelsson, miljöekonom, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Maria Bergendahl-Gerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-04-01 t.o.m. 1996-04-17
Expert : Agneta Bergqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-05-01
Expert : Lillemor Gladh, utredare, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Bertil Holmlund, professor, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Jon Kahn, departementsråd, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Bengt Kriström, professor, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Sven-Olof Lodin, professor, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Sven Nyberg, ombudsman, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Christina Oettinger, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-04-18
Expert : Mats Olsson, överdirektör, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Maude Svensson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-06-01
Expert : Anders Wärmark, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-04-01
Sekreterare : Runar Brännlund, docent, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Ann-Christin Tauberman, fr.o.m. 1996-09-19 t.o.m. 1997-01-31
Åke Nordlander, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1997-01-31
Maude Svensson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-01
Lena Svärdsjö, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1997-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman