Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Demokratiutredningen (SB 1997:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet (tillsatt av Statsrådsberedningen)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Demokratiutredningen (SB 1997:01) [ Avslutad 2000 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet (tillsatt av Statsrådsberedningen)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 46 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:55 Demokratins räckvidd – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:63 En god affär i Motala – Journalisternas avslöjanden och läsarnas etik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:85 Att rösta med händerna – Om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:97 Gör barn till medborgare! Om barn och demokrati under 1900-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:101 Det unga medborgarskapet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:102 Lekmannastyre i experternas tid [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:103 Bemäktiga individerna – Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:124 Demokrati på europeisk nivå? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:134 Läsarna och demokratin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:145 EU – ett demokratiprojekt? Dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:146 Lobbning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:155 Lokala demokratiexperiment – exempel och analyser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:161 På marginalen – En intervjubok från Socialtjänstutredningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:164 Allas frihet – Demokratin möter marknaden – Tre ronder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:8 Invandrarskap och medborgarskap – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:9 Att slakta ett får i Guds namn – om religionsfrihet och demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:10 Demokratins förgörare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:11 Bör demokratin avnationaliseras? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:12 Elektronisk Demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:13 Etik och demokratisk statskonst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:22 Den skyddade provinsen – En essä om demokratins värde och värdighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:40 Demokratin i den offentliga sektorns förändring – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:56 Globaliseringen och demokratin – dokumentation från ett seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:58 Löser juridiken demokratins problem? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:64 Representativ demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:74 Demokratin och det gemensamma bästa [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:76 Maktdelning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:77 Demokrati och medborgarskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:80 Demokratiopinioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:83 Globalisering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:84 Civilsamhället [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:93 Det unga folkstyret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:101 Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:112 Civilsamhället som demokratins arena [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:113 Medborgarnas erfarenheter [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:117 IT i demokratins tjänst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:121 Avkorporativisering och lobbyism – konturerna till en ny politisk modell [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:126 Politikens medialisering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:129 Demokratins estetik [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:130 Demokratins trotjänare – lokalt partiarbete förr och nu [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:131 Marknaden som politisk aktör [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:132 Valdeltagande i förändring [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:144 Demokrati på remiss [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:150 Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:151 Citizen Participation in European Politics [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:1 En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 25 st. ♀ 11 ♂ 14 ) :

Bengt Göransson  []  ( Ordförande )
Elisa Abascal  []  ( Ledamot )
Nils Fredrik Aurelius  []  ( Ledamot )
Stefan Attefall  []  ( Ledamot )
Britt Bohlin  []  ( Ledamot )
Mats Gerdau  []  ( Ledamot )
Per Gustafsson  []  ( Ledamot )
Jeanette Hillding  []  ( Ledamot )
Gunnar Larsson  []  ( Ledamot )
Eva Marcusdotter  []  ( Ledamot )
Olle Schmidt  []  ( Ledamot )
Per Unckel  []  ( Ledamot )
Pernilla Zethreus  []  ( Ledamot )
Lars Bryntesson  []  ( Expert )
Anita Johansson  []  ( Expert )
Wanja Lundby-Wedin  []  ( Expert )
Carl-Gunnar Peterson  []  ( Expert )
Elisabeth Rynell  []  ( Expert )
Marcus Storch  []  ( Expert )
Erik Amnå  []  ( Sekreterare )
Gullan Gidlund  []  ( Sekreterare )
Anne Baxter  []  ( Bitr. sekreterare )
Anders Ljunggren  []  ( Bitr. sekreterare )
Margareta Meyer  []  ( Bitr. sekreterare )
Pär Zetterberg  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Demokratiutredningen (SB 1997:01)


Beteckning : SB 1997:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:101.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Göransson, Bengt, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Abascal, Elisa, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Aurelius, Nils Fredrik, fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Attefall, Stefan, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Bohlin, Britt, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Gerdau, Mats, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Gustafsson, Per, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Hillding, Jeanette, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-09-30
Ledamot : Larsson, Gunnar, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Marcusdotter, Eva, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Schmidt, Olle, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Ledamot : Unckel, Per, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Zethreus, Pernilla, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Bryntesson, Lars, fr.o.m. 1998-03-02 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Johansson, Anita, fr.o.m. 1998-03-02 t.o.m. 1998-12-22
Expert : Lundby-Wedin, Wanja, fr.o.m. 1998-02-06 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Peterson, Carl-Gunnar, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Rynell, Elisabeth, fr.o.m. 1998-02-06 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Storch, Marcus, fr.o.m. 1998-02-06 t.o.m. 2000-02-29
Sekreterare : Amnå, Erik, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-03-31
Sekreterare : Gidlund, Gullan, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2000-01-31
Bitr. sekreterare : Baxter, Anne, fr.o.m. 1999-04-15 t.o.m. 1999-07-01
Bitr. sekreterare : Ljunggren, Anders, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 2000-01-09
Bitr. sekreterare : Meyer, Margareta, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-03-31
Bitr. sekreterare : Zetterberg, Pär, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-01-31

Rapporter

SOU 1998:55Demokratins räckvidd seminariedokumentation
SOU 1998:63En god affär i Motala – journalisternas avslöjanden och läsarnas etik
SOU 1998:85Att rösta med händerna – om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz
SOU 1998:97Gör barn till medborgare – om barn och demokrati under 1900-talet
SOU 1998:101Det unga medborgarskapet seminariedokumentation
SOU 1998:102Lekmannastyre i experternas tid seminariedokumentation
SOU 1998:103Bemäktiga individerna – Om domstolarna, lagne och de individuella rättigheterna i Sverige (Trändgårdh)
SOU 1998:124Demokrati på Europeisk nivå?
SOU 1998:134Läsarna och demokratin – ett brev till det läsande Sverige
SOU 1998:145EU – ett demokratiprojekt? – Dokumentation från ett seminarium
SOU 1998:146Lobbning
SOU 1998:155Lokala demokratiexperiment – exemel och analyser
SOU 1998:161På marginalen – En intervjubok från Socialtjänstutredningen
SOU 1998:164Allas frihet – demokratin möter marknaden (Karl Erik Lagerlöf)
SOU 1999:8Invandrarskap och Medborgarskap – Dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:9Att slakta ett får i Guds namn – Om religionsfrihet och demokrati (Göran Gunner)
SOU 1999:10Demokratins förgörare
SOU 1999:11Bör demokratin avnationaliseras? – Två analyser av demokratins nya geografi (Sassen, Held, Dahl, Jacobsson)
SOU 1999:12Elektronisk demokrati (Anders R Olsson)
SOU 1999:13Etik och demokratisk statskonst
SOU 1999:22Den skyddade provinsen – En essä om demokratins värde och värdighet (Anders Björnsson)
SOU 1999:40Demokratin i den offentliga sektorns förändring – Dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:56Globaliseringen och demokratin – Dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:58Löser juridiken demokratins problem
SOU 1999:64Representativ demokrati (Sören Holmberg)
SOU 1999:74Demokratin och det gemensamma bästa (Lars F Eklund)
SOU 1999:80Demokratiopinioner (Henrik Oscarsson)
SOU 1999:101Olydiga medborgare (Kerstin Jacobsson, Nils Hebert)

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman