: : :

Medverkande i utredning : Patrick Krassén

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Patrick Krassén

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Patrick Krassén medverkat i ( 4 st. ):

F-skatteutredningen (Fi 2017:08) [ Pågående ] [ Expert ]

F-skatteutredningen (Fi 2017:08)


Beteckning : Fi 2017:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-26
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:108
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 juni 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Lövdén, Lars-Erik, fr.o.m. 2017-12-01
Expert : Mats N, Andersson, fr.o.m. 2018-08-24
Expert : Andrén, Thomas, fr.o.m. 2017-12-07 t.o.m. 2018-10-17
Expert : Bergstrand, Viveca, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Blank Thörnroos, Pia, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Carlsson, Nils-Fredrik, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Ellehöj, Helle, fr.o.m. 2017-12-07 t.o.m. 2018-10-25
Expert : Engblom, Samuel, fr.o.m. 2017-12-07 t.o.m. 2018-08-23
Expert : Hamark, Jonas, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Häljebo Kjellstrand, Maria, fr.o.m. 2018-08-30
Expert : Kilnes, Marianne, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Krassén, Patric, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Lundberg, Magnus, fr.o.m. 2018-08-24
Expert : Mattson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2018-10-26
Expert : Mattsson, Susanne, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Ondrasek Olofsson, Lynda, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Rydin, Urban, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Schulstad, Mattias, fr.o.m. 2017-12-07
Expert : Wallgren, Mia, fr.o.m. 2018-10-17
Sekreterare : Fröding Linebäck, Sara, fr.o.m. 2018-08-27
Sekreterare : Fäger, Catarina, fr.o.m. 2017-12-11 t.o.m. 2018-07-31
Sekreterare : Persson, Christer, fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2018-06-15
Sekreterare : Solback, Henrik, fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-04-30
Sekreterare : Westerlind, Liselotte, fr.o.m. 2017-12-01

Rapporter

SOU 2018:49F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:108 Översyn av F-skattesystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:49 F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter (Ju 2016:13) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter (Ju 2016:13)


Beteckning : Ju 2016:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Koch, Michaël, fr.o.m. 2016-05-25 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Forsselius, Hedvig, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-03-07
Sakkunnig : Solvin, Sigrid, fr.o.m. 2017-03-08 t.o.m. 2017-05-31
Sakkunnig : Thorblad, Therese, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Bäckström, Magnus, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Domeij, Bengt, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Donovan, Lise, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Hilding Qvarnström, Agnetha, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Krassén, Patrick, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Expert : Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-05-31
Sekreterare : Bergstrand, Helena, fr.o.m. 2016-06-27 t.o.m. 2017-06-09
Sekreterare : Lidquist, Carl, fr.o.m. 2016-12-07 t.o.m. 2017-05-06

Rapporter

SOU 2017:45Ny lag om företagshemligheter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05)


Beteckning : Ju 2015:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-05-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2015-05-07
Sakkunnig : Ax, Anna, fr.o.m. 2015-09-29 t.o.m. 2016-11-10
Sakkunnig : Jonsson, Magnus K, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2015-09-28
Sakkunnig : Kullberg, Linda, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Sakkunnig : Olsson, Kristin, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-08-13
Expert : Ahlgren, Magnus, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Göransson Norrsjö, Lena, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Krassén, Patrick, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Kylhammar, Anders, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Levin, Marianne, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Lion, Carolina, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-09-30
Sekreterare : Bernitz, Liv, fr.o.m. 2015-05-07 t.o.m. 2016-11-23
Sekreterare : Park, Josefin, fr.o.m. 2015-05-07 t.o.m. 2016-11-23

Rapporter

SOU 2016:79En känneteckenrättslig reform
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:53 En förbättrad varumärkesrätt inom EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Patentlagsutredningen (Ju 2012:12) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Patentlagsutredningen (Ju 2012:12)


Beteckning : Ju 2012:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:99 och dir. 2014:67
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-405 92 13 (Andersson)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Blomstrand, Severin, fr.o.m. 2012-10-04 t.o.m. 2015-04-30
Sakkunnig : Almberg, Claes, fr.o.m. 2013-03-13 t.o.m. 2015-04-15
Sakkunnig : Avenberg, Anna, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2014-04-24
Sakkunnig : Ramsay, Alexander, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-03-12
Sakkunnig : Scheutz, Carl, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Borgenhäll, Håkan, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Boutz, Kristina, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Brinkman, Anders, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Domeij, Bengt, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Eriksson, Marie, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Keijser-Bergöö, Malin, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Krassén, Patrick, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Kraus, Therese, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-04-14
Expert : Malmberg, Stina, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Modin, Jan, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Rosén, Jan, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-09-30
Expert : Simonsson, Ingeborg, fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2015-04-15
Expert : Wetter, Carl, fr.o.m. 2014-05-20 t.o.m. 2015-04-15
Sekreterare : Andersson, Isabel, fr.o.m. 2012-10-15 t.o.m. 2015-04-30

Rapporter

SOU 2013:48Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet
SOU 2015:41Ny patentlag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2015:41 Ny patentlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman