Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2015:53 En förbättrad varumärkesrätt inom EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 8 ♂ 6 ) :

Dag Mattsson  []  ( Särskild utredare )
Anna Ax  []  ( Sakkunnig )
Magnus K. Jonsson  []  ( Sakkunnig )
Linda Kullberg  []  ( Sakkunnig )
Kristin Olsson  []  ( Sakkunnig )
Magnus Ahlgren  []  ( Expert )
Lena Göransson Norrsjö  []  ( Expert )
Stefan Johansson  []  ( Expert )
Patrick Krassén  []  ( Expert )
Anders Kylhammar  []  ( Expert )
Marianne Levin  []  ( Expert )
Carolina Lion  []  ( Expert )
Liv Bernitz  []  ( Sekreterare )
Josefin Park  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05)


Beteckning : Ju 2015:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-05-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2015-05-07
Sakkunnig : Ax, Anna, fr.o.m. 2015-09-29 t.o.m. 2016-11-10
Sakkunnig : Jonsson, Magnus K, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2015-09-28
Sakkunnig : Kullberg, Linda, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Sakkunnig : Olsson, Kristin, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-08-13
Expert : Ahlgren, Magnus, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Göransson Norrsjö, Lena, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Krassén, Patrick, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Kylhammar, Anders, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Levin, Marianne, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Lion, Carolina, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-09-30
Sekreterare : Bernitz, Liv, fr.o.m. 2015-05-07 t.o.m. 2016-11-23
Sekreterare : Park, Josefin, fr.o.m. 2015-05-07 t.o.m. 2016-11-23

Rapporter

SOU 2016:79En känneteckenrättslig reform

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman