Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Mats Söderberg

Sök kontaktuppgifter till Mats Söderberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Mats Söderberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Mats Söderberg medverkat i ( 14 st. ):

Gymnasiesärskolutredningen (U 2009:04) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Gymnasiesärskolutredningen (U 2009:04)


Beteckning : U 2009:04
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-23
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-09-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:84 och dir. 2010:27
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wallberg, Eva, fr.o.m. 2009-09-15 t.o.m. 2011-02-14
Expert : Bergkvist, Maud, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Gladh-Carlsson, Birgitta, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2010-01-11
Expert : Gröndahl, Peter, fr.o.m. 2010-04-20 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Göransson, Kerstin, fr.o.m. 2010-09-14 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Karlsudd, Peter, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Molander, Kerstin, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Nilsson, Lars, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Sandén, Agneta, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Stéenson, Anna-Lena, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2010-09-13
Expert : Stein, Henrietta, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Söderberg, Mats, fr.o.m. 2009-12-08 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Törn, Marie, fr.o.m. 2009-11-16 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Westling Allodi, Mara, fr.o.m. 2010-04-20 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Östgren, Carolina, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Gladh-Carlsson, Birgitta, fr.o.m. 2010-01-12 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Medin, Anna, fr.o.m. 2010-09-20 t.o.m. 2011-01-15
Sekreterare : Palm, Maria, fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-08-08

Rapporter

SOU 2011:8Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:84 Den framtida gymnasiesärskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:27 Tilläggsdirektiv till Gymnasiesärskoleutredningen (U 2009:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av finansiering och styrning av kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (U 2006:03) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av finansiering och styrning av kommunalvuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (U 2006:03)


Beteckning : U 2006:03
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:20
Lokal :
Genom beslut den 26 oktober 2006, dnr U2006/7309/SV avslutas arbetet iutredningen.Utredningens uppdrag skall inte redovisas.

Sammansättning


Särskild utredare : Strandell, Hans, fr.o.m. 2006-02-20 t.o.m. 2006-11-10
Sakkunnig : Beskow, Louise, fr.o.m. 2006-03-29 t.o.m. 2006-10-31
Sakkunnig : Ericsson, Berndt, fr.o.m. 2006-03-29 t.o.m. 2006-10-31
Sakkunnig : Löfbom, Eva, fr.o.m. 2006-03-29 t.o.m. 2006-10-31
Sakkunnig : Sjöquist, Peter, fr.o.m. 2006-03-29 t.o.m. 2006-10-31
Sakkunnig : Skeppstedt, Anna, fr.o.m. 2006-03-29 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Berglund, Björn, fr.o.m. 2006-03-29 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Loberg, Elisabet, fr.o.m. 2006-03-29 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Söderberg, Mats, fr.o.m. 2006-03-29 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Wittgren, Marianne, fr.o.m. 2006-03-29 t.o.m. 2006-10-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Samrådsgrupp för utveckling av påbyggnadsutbildningar (U 2004:E) [ Avslutad 2004 ] [ Ledamot ]
Samrådsgrupp för utveckling av påbyggnadsutbildningar (U 2004:E)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-01-22
Direktiv för se, skrivelse 2004-11-25 dnr U2004/4770/SV
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Anders Franzén, departementsråd, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Staffan Bolin, utbildningsdirektör /Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Signild Håkansson, folkhögskolesekreterare, fr.o.m. 2004-10-11 t.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Ylva Malm, undervisningsråd /Statens skolverk, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Peder Rehnström, regiondirektör /Regionförbudet Östsam, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Mats Söderberg, sekreterare /Svenska Kommunförbundet, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Elvy Westlund, vicerektor /Mälardalens högskola, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Fredrik Wikström, undervisningsråd /Myndigheten för skolutveckling, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Eva Önnesjö, rektor /Tollare Folkhögskola, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-11-25
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om entreprenader i gymnasieskolan (U 2004:01) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om entreprenader i gymnasieskolan (U 2004:01)


Beteckning : U 2004:01
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-04-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:4 och 2005:97
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Forssman, Fredrik, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-02-16
Särskild utredare : Waltersson, Kent, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-09-07
Expert : Bengtsson, Annika, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-09-25
Expert : Edman, Åsa, fr.o.m. 2004-06-03 t.o.m. 2004-12-05
Expert : Egonsson, Hans, fr.o.m. 2004-06-03 t.o.m. 2006-01-12
Expert : Hilborn, Ingegärd, fr.o.m. 2004-06-03 t.o.m. 2006-01-12
Expert : Höök, Johan, fr.o.m. 2004-12-06 t.o.m. 2006-01-12
Expert : Lilja, Hampus, fr.o.m. 2004-06-03 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Lindgren Regnstrand, Agneta, fr.o.m. 2004-06-03 t.o.m. 2006-01-12
Expert : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 2005-09-26 t.o.m. 2006-01-12
Expert : Svensson, AnnSofie, fr.o.m. 2004-06-03 t.o.m. 2006-01-12
Expert : Söderberg, Mats, fr.o.m. 2004-06-03 t.o.m. 2006-01-12
Expert : Westerholm, Anna, fr.o.m. 2004-06-03 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Åkerdahl, Ulrika, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-01-12
Sekreterare : Forssman, Fredrik, fr.o.m. 2004-06-01 t.o.m. 2005-09-20
Sekreterare : Stenström, Bo, fr.o.m. 2004-07-15 t.o.m. 2005-09-30

Rapporter

SOU 2006:1Skola & Samhälle
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:1 Skola & Samhälle [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen med uppgift att analysera behovet av nationella prioriteringar för EU-programmet Leonardo da Vinci (U 2002:A) [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen med uppgift att analysera behovet av nationella prioriteringar för EU-programmet Leonardo da Vinci (U 2002:A)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-12-06
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Rapport 2002 Nationella prioriteringar i Leonardo da Vinci - Att främja nyttan av programmet i Sverige
Medverkande :
Ordförande : Hans-Åke Öström, kansliråd, fr.o.m. 2002-03-23 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Alexander Beck, SACO, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Calle Dandanell, ESF-rådet, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Lars-Åke Henriksson, fr.o.m. 2002-04-23 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Susanne Lindberg Elmgren, LO, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-04-22
Ledamot : Eva-Maria Morin, TCO, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Sten Pettersson, Statens skolverk, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Per-Gunnar Rosengren, Högskoleverket, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Gunilla Strand, Landstingsförbundet, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Heléne Säll, Internationella programkontoret för utbildningsrådet, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Mats Söderberg, Svenska Kommunförbundet, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-08-12
Ledamot : Ulf Zetherstedt, Föreningen Svenskt näringsliv, fr.o.m. 2002-01-21 t.o.m. 2002-08-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp med uppgift att ta fram en tematisk rapport för OECD (U 2000:C) [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppgift att ta fram en tematisk rapport för OECD(U 2000:C)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-02-08
Arbetsgruppens arbete är slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Anders Franzén, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Ledamot : Dan Fagerlund, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Ledamot : Eva Oscarsson, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Ledamot : Eric R. Persson, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Ledamot : Inger Rydén-Bergendahl, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Ledamot : Mats Söderberg, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Ledamot : Viveka Wetterberg, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Carina Cronsioe, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Anna Rudérus, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Åsa Sohlman, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Lena Wirkkala, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Koordinator : Nils Friberg, fr.o.m. 2000-02-08 t.o.m. 2000-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Gymnasiekommittén 2000 (U 2000:06) [ Avslutad 2003 ] [ Sakkunnig ]

Gymnasiekommittén 2000 (U 2000:06)


Beteckning : U 2000:06
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-05
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-05-04
Direktiv för kommittén, se dir. 2000:35, dir. 2001:8 och dir. 2002:8
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Björkman, Jan, fr.o.m. 2000-05-12 t.o.m. 2003-01-10
Ledamot : Danestig, Britt-Marie, fr.o.m. 2000-06-20 t.o.m. 2003-01-10
Ledamot : Egervärn, Erik A., fr.o.m. 2000-06-20 t.o.m. 2003-01-10
Ledamot : Gerdau, Mats, fr.o.m. 2000-06-20 t.o.m. 2003-01-10
Ledamot : Hagström, Ulla-Britt, fr.o.m. 2000-06-20 t.o.m. 2003-01-10
Ledamot : Lundberg, Agneta, fr.o.m. 2000-06-20 t.o.m. 2003-01-10
Ledamot : Nilsson, Marianne, fr.o.m. 2000-06-20 t.o.m. 2003-01-10
Ledamot : Nilsson, Ulf, fr.o.m. 2000-06-20 t.o.m. 2002-06-02
Ledamot : Waldenström, Patrik, fr.o.m. 2000-06-20 t.o.m. 2003-01-10
Ledamot : Waltersson, Kent, fr.o.m. 2000-06-20 t.o.m. 2003-01-10
Sakkunnig : Carlestam, Helena, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-01-27
Sakkunnig : Ehnmark, Ernst Erik, fr.o.m. 2001-02-05 t.o.m. 2003-01-10
Sakkunnig : Fjelkner, Metta, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2001-02-04
Sakkunnig : Haglund, Kristoffer, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2003-01-10
Sakkunnig : Henriksson, Lars-Åke, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2003-01-10
Sakkunnig : Hilstad, Sune, fr.o.m. 2002-01-28 t.o.m. 2003-01-10
Sakkunnig : Nygren, Margareta, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2003-01-10
Sakkunnig : Schain, Mattias, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2003-01-10
Sakkunnig : Strömberg, Marcus, fr.o.m. 2000-09-25 t.o.m. 2001-06-29
Sakkunnig : Söderberg, Mats, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2003-01-10
Sakkunnig : Torneklint, Karin, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2003-01-10
Expert : Bystedt, Ann-Christine, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-02-03
Expert : Börlin, Anita, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2003-01-10
Expert : Davidsson, Leif, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2003-01-10
Expert : Höök, Johan, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2001-04-26
Expert : Lindeblad, Eva, fr.o.m. 2001-06-11 t.o.m. 2003-01-10
Expert : Löfgren, Anna-Kirsti, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2001-03-25
Expert : Nelfelt, Eva, fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2002-11-30
Expert : Olofsson, Jonas, fr.o.m. 2001-03-26 t.o.m. 2003-01-10
Expert : Skåninger, Magnus, fr.o.m. 2002-02-04 t.o.m. 2003-01-10
Expert : Strandberg, Leif, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2003-01-10
Sekreterare : Hjorth, Sonja, fr.o.m. 2000-05-22 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Holmberg, Peter, fr.o.m. 2000-11-27 t.o.m. 2003-02-28
Sekreterare : Westerholm, Anna, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-01-31
Assistent : Enstam, Lena, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-03-01

Rapporter

SOU 2002:120Åtta vägar till kunskap En ny struktur för gymnasieskolan
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan [ pdf |Paragraftecken ]
Arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder som kan stimulera och utveckla formerna för elevers lärande på en arbetsplats (U 1999:E) [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]

Arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder som kan stimulera ochutveckla formerna för elevers lärande på en arbetsplats (U 1999:E)


Beteckning : U 1999:E
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2001-09-06
Status : Avslutad 2000 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-10-15
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Bengtsson, Staffan, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Assermark, Gert, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Cronsioe, Carina, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Davidsson, Leif, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Emriksdotter, Barbro, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Hansson, Liselott, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Henrikson, Lars-Åke, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Hyttinen, Yvonne, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Karlsson, Gunnar, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Löf, Sture, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Molander, Maud, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Nygren, Margareta, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Persson, Annika, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Ryking, Ulla-Stina, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Svensson, Kerstin, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Söderberg, Mats, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Torneklint, Karin, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Sekreterare : Miljand, Mats, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31

Rapporter

Ds 2000:62Samverkan mellan skola och arbetsliv om möjligheterna med lärande i arbete.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor (U 1997:10) [ Avslutad 2001 ]

Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor (U 1997:10)


Beteckning : U 1997:10
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-06
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-05-15
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:55 och dir. 1999:76
Lokal : Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM.
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Sven-Åke, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Nihlfors, Elisabet, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 1999-10-25
Ledamot : Olsson, Sten-Bertil, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Thorslund, Ulla, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Werner, Lars, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 2001-02-21
Carlbaum, Christer, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Jorméus, Peter, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Kempe, Laina, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Liebendörfer, Örjan, fr.o.m. 2000-02-11 t.o.m. 2001-02-21
Lindbert, Karina, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Nilsson, Åke, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Schmidt, Helena, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-02-10
Söderberg, Mats, fr.o.m. 2000-02-11 t.o.m. 2001-02-21
Tunhammar, Johanna, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2001-02-21
Sekreterare : Lindberg, Ulf, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2001-03-11
Sekreterare : Ornbrant, Rolf, fr.o.m. 1997-08-06 t.o.m. 1999-11-01
Assistent : Jigvall, Berit, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2001-02-21
Assistent : Westin, Rauui, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1998-12-31

Rapporter

SOU 1998:112Resurser på lika villkor? – delbetänkande
SOU 1999:98Likvärdiga villkor?
SOU 2001:12Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:112 Resurser på lika villkor? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:98 Likvärdiga villkor? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:12 Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen för översyn av det statliga stödet till kompletterande skolor (U 1997:04) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Utredningen för översyn av det statliga stödet till kompletterande skolor (U 1997:04)


Beteckning : U 1997:04
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:42.
Lokal :
0

Sammansättning


Haglund, Ann-Cathrine, fr.o.m. 1997-03-06 t.o.m. 1998-02-01
Expert : Carlson-Ericsson, Ann, fr.o.m. 1997-04-14 t.o.m. 1998-02-01
Expert : Molander, Kerstin, fr.o.m. 1997-04-14 t.o.m. 1998-02-01
Expert : Olsson, Marta, fr.o.m. 1997-04-14 t.o.m. 1998-02-01
Expert : Strandberg, Leif, fr.o.m. 1997-04-14 t.o.m. 1998-02-01
Expert : Söderberg, Mats, fr.o.m. 1997-04-14 t.o.m. 1998-02-01
Expert : Åberg, Mikael, fr.o.m. 1997-04-14 t.o.m. 1998-02-01
Expert : Åhammar, Magnus, fr.o.m. 1997-04-14 t.o.m. 1998-02-01
Sekreterare : Wiström, Margareta, fr.o.m. 1997-04-07 t.o.m. 1998-02-01

Rapporter

SOU 1998:11Fristående utbildningar med
statlig tillsyn inom olika områden
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:11 Fristående utbildningar med statlig tillsyn inom olika områden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp för EU-frågor inom utbildningsområdet (U 1996:G) [ Ledamot ]
Arbetsgrupp för EU-frågor inom utbildningsområdet (U 1996:G)
Departement : Utbildningsdepartementet
Medverkande :
Ordförande : Anders Johnson, departementsråd, fr.o.m. 2003-05-20
Ordförande : Kerstin Thoursie, utbildningsdepartemenet, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Bengt Andersson, Riksförbundet Hem och skola, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Eva-Lena Arefäll, Svenska Kommunförbundet
Ledamot : Anita Bergenstråhle-Lind, Utrikesdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Sören Berggren, SAF, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Mona Bergman, Statens skolverk, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Simon Bergwall, Sveriges Förenade Studentkårer, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Jens Christian Berlin, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Staffan Bolin, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, fr.o.m. 2005-04-19
Ledamot : Maud Carlsson, Arbetsmarknadsdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Anna Clemensson-Lindell, Jordbruksdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-08-31
Ledamot : Eva-Maria Danvid, TCO, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Bobby Deogan, Centrala Studiestödsnämnden, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Charlotta Eiborn, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Kenneth Eklundh, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Staffan Eklind, Inrikesdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Christer Eriksson, Socialdepartementet, fr.o.m. 1998-05-19 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Ulla Ericsson, SAF, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Ingar Gadd, Landstingsförbundet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1998-08-18
Ledamot : Johanna Grinde, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Elin Gunnarsson, Landstingsförbundet, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Hans-Olof Hagén, Institutet för tillväxtpolitiska studier, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Lars Hallenberg, Lärarnas Riksförbund, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Lise-Lott Hansson, LO, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Jacob Henriksson, Sveriges Förenade Studentkårer, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Lars-Åke Henriksson, utredare, fr.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Suzanne Håkansson, Närings- och handelsdepartementet, fr.o.m. 1997-09-01
Ledamot : Jenny Jederlund, RIksförbundet Hem och Skola, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Maisoun Jobali, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Elisabeth Juttila, Riksförbundet Hem och Skola, fr.o.m. 2005-04-19
Ledamot : Eva Kovar, jur.kand., fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Ann-Christin Krekula, ordförande, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Torsten Kälvemark, Högskoleverket, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Elin Landell, Närings- och teknikutvecklingsverket, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Folke K. Larsson, Högskoleverket, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Gudmund Larsson, LO, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Stefan Larsson, utbildningsdirektör, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Susanne Lundberg Elmgren, Landsorganisationen i Sverige, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Jimmy Mannung, Sveriges Förenade Studentkårer, fr.o.m. 2005-04-19
Ledamot : Kerstin Matsson, Statens skolverk, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Lisbet Mellgren, utredare, fr.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Camilla Modéer, Sveriges Industriförbund, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Lena Moritz, Närings- och handelsdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-08-31
Ledamot : Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådet, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Johanna Möllberg, Socialdepartementet, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Anne-Cerise Nilsson, UD, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Annette Nylund, Institutet för tillväxtpolitiska studier, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Ola Román, Högskoleverket, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Sven Sahlin, utredningschef, fr.o.m. 1996-11-21 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Kate Sévon, Nationellt Centrum för flexibielt lärande, fr.o.m. 2005-04-19
Ledamot : Boo Sjögren, Svenska EU-programkontoret, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Catharina Stenborg, Jordbruksdepartementet, fr.o.m. 1997-09-01
Ledamot : Karl-Henrik Ström, Landstingsförbundet, fr.o.m. 1998-08-19 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Björn Sundström, avdelningschef, fr.o.m. 1996-11-21 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Levi Svenningsson, Arbetsmarknadsstyrelsen, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Astrid Utterström, Kulturdepartementet, fr.o.m. 1999-09-23
Ledamot : Sven-Erik Wallin, Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Marianne Wedin, Svenska kommunförbundet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Lena Wirkkala, Näringsdepartementet, fr.o.m. 1999-09-23
Ledamot : Ulf Öhlund, Högskoleverket, fr.o.m. 2001-11-15
Ledamot : Per-Olof Ångman, Socialdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1998-05-18
Ledamot : Kim Lundgren
Ledamot : Margareta Nygren
Ledamot : Suss Forssman
Ledamot : Marianne Svanheim
Ledamot : Charlotta Wickman
Ledamot : Leif Lindberg
Ledamot : Gunnel Dreborg
Ledamot : Anders Johansson
Ledamot : Lennart Pettersson
Ledamot : Marianne Hildebrand
Ledamot : Lasse Magnusson
Ledamot : Christina Hasselberg, t.o.m. 1998-03-02
Ledamot : Bertil Bucht, fr.o.m. 1998-03-03
Ledamot : Robert Schütze
Ledamot : Mats Söderberg
Ledamot : Kerstin Ödman, t.o.m. 1998-05-18
Ledamot : Bobby Deogan, enhetschef, fr.o.m. 1996-11-21
Ledamot : Ernst Erik Ehnmark, sakkunnig, fr.o.m. 1996-11-21
Ledamot : Mats Essemyr, fr.o.m. 1996-11-21
Ledamot : Bengt Lidal, fr.o.m. 1998-05-19
Ersättare : Lars Blomgren, fr.o.m. 2001-01-01
Ersättare : Suss Forssman-Thullberg, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Kjell Hedwall, fr.o.m. 2001-01-01
Ersättare : Bengt Lidal, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Lennart Pettersson, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Marianne Hildebrand, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Bobby Deogan, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Robert Schütze, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Ulf Öhlund, fr.o.m. 2001-01-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna (U 1995:09) [ Avslutad 2000 ] [ Sakkunnig ]

Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna (U 1995:09)


Beteckning : U 1995:09
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-05
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1995-06-01
Direktiv för kommittén, se dir. 1995:67, dir. 1996:71, och dir. 1997:104.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Arneson, Anders, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Andersson, Elving, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Andersson, Yvonne, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Ask, Beatrice, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1999-08-13
Ledamot : Bernhardsson, Bo, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1995-12-21
Ledamot : Grip, Björn, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Hjertén, Lars, fr.o.m. 1999-08-14 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Karlberg, Bertil, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 1995-12-18
Ledamot : Lundberg, Agneta, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Nahlbom, Anita, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Nilsson, Ulf, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Oscarsson, Berit, fr.o.m. 1995-06-01 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Rådh, Lars, fr.o.m. 1996-01-29 t.o.m. 2000-04-05
Ledamot : Zedell, Christina, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Bergendahl-Gerholm, Maria, fr.o.m. 1999-04-12 t.o.m. 2000-03-15
Sakkunnig : Carlsson, Maud, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 1998-04-21
Sakkunnig : Danvid, Eva-Maria, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 1997-07-02
Sakkunnig : Edvinsson, Sven-Olov, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Gustafsson, Charlotta, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 1996-09-15
Sakkunnig : Holmgren, Nils-Åke, fr.o.m. 1997-07-03 t.o.m. 1998-10-26
Sakkunnig : Henriksson, Lars-Åke, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Håkansson, Suzanne, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1999-04-26
Sakkunnig : Janson, Thomas, fr.o.m. 1998-10-27 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Lindberg, Leif, fr.o.m. 1999-04-05 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Lindström, Inga-Britt, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Marking, Christer, fr.o.m. 1995-12-04 t.o.m. 1997-09-28
Sakkunnig : Nilsson, Johnny, fr.o.m. 1996-08-27 t.o.m. 2000-02-10
Sakkunnig : Nygren, Margareta, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 1997-05-19
Sakkunnig : Olsson, Marta, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 1998-09-17
Sakkunnig : Rosengren, Björn, fr.o.m. 1995-12-22 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Sjögren, Johannes, fr.o.m. 1998-04-22 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Strandh, Auli, fr.o.m. 1998-09-18 t.o.m. 1999-04-04
Sakkunnig : Svensson, Kerstin, fr.o.m. 2000-02-11 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Svensson, Lars, fr.o.m. 1996-09-16 t.o.m. 1997-09-10
Sakkunnig : Söderberg, Mats, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Wallin, Sven-Erik, fr.o.m. 1995-09-12 t.o.m. 1996-08-26
Sakkunnig : Wikfeldt, Christer, fr.o.m. 1997-05-20 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Wiklund, Fredrik, fr.o.m. 2000-03-16 t.o.m. 2000-04-05
Sakkunnig : Ängmo, Heléne, fr.o.m. 1997-09-10 t.o.m. 1999-04-12
Expert : Tillhammar, Sten, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-07-01
Ordförande : Rosengren, Björn, fr.o.m. 1995-12-04 t.o.m. 1996-10-20
Ledamot : Danvid, Eva-Maria, fr.o.m. 1995-12-04 t.o.m. 1996-10-20
Ledamot : Henriksson, Lars-Åke, fr.o.m. 1995-12-04 t.o.m. 1996-10-20
Ledamot : Krafft, Charlotta, fr.o.m. 1995-12-04 t.o.m. 1996-10-20
Ledamot : Larsson, Bo-Per, fr.o.m. 1995-12-04 t.o.m. 1996-10-20
Ledamot : Strand, Gunilla, fr.o.m. 1995-12-04 t.o.m. 1996-10-20
Ledamot : Wikfeldt, Christer, fr.o.m. 1995-12-04 t.o.m. 1996-10-20
Huvudsekreterare : Sohlman, Åsa, fr.o.m. 1995-08-21 t.o.m. 2000-05-06
Sekreterare : Levin, Thorbjörn, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 2000-04-21
Bitr. sekreterare : Bucht, Marie, fr.o.m. 1995-10-16 t.o.m. 1997-01-31
Bitr. sekreterare : Hedlund, Johan, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 2000-04-24
Bitr. sekreterare : Johannesson, Eva, fr.o.m. 1997-05-20 t.o.m. 1998-09-03
Bitr. sekreterare : Lampén, Bodil, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-04-05
Bitr. sekreterare : Sundmark, Mårten, fr.o.m. 1998-10-19 t.o.m. 2000-04-05
Bitr. sekreterare : Torpo, Marjut, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1998-02-28
Bitr. sekreterare : Karlsson, Karin, fr.o.m. 1998-05-11 t.o.m. 2000-05-06

Rapporter

SOU 1996:27En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande.
SOU 1996:164Livslångt lärande i arbetslivet – steg på vägen mot ett kunskapssamhälle
SOU 1996:188Vuxenutbildare ser på sig själva.
SOU 1997:120Vuxenpedagogik i Sverige Forskning, utbildning, utveckling. En karläggning
SOU 1997:158Vuxenpedagogik i teori och praktik – kunskapslyftet i fokus.
SOU 1998:51Vuxenutbildning och livslångt lärande. Delbetänkande 1 april 1999
SOU 1999:39Vuxenutbildning för alla? – Andra året med kunskapslyftet.
SOU 1999:141Från Kunskapslyftet till en strategi för Livslångt Lärande
SOU 2000:28Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (U 1994:06) om kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen (U 1994:06) om kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning


Beteckning : U 1994:06
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för ändrats genom regeringens beslut 1994-09-01.
Lokal :
012

Sammansättning


Franzén, Anders, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1996-07-22
Nordanskog, Rolf, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Björkman, Torsten, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Gustin, Anna, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Håkansson, Nils Gunnar, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Lundgren, Torsten, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Löfgren, Eva, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Marking, Christer, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Wallin, Sven-Erik, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Andersson, Per Ivan, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Assermark, Gert, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Danvind, Eva Maria, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Ehnmark, Ernst Erik, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Englund, David, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Hektor, Carl Magnus, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Henriksson, Lars Åke, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Hillefors, Lars, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Höglund, Anders, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Lundh, Christina, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Matsson, Kerstin, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Mattsson, Sture, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Nilsson, Lars Olof, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Olsson, Marta, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Sandbäck, Per, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Svenningsson, Levi, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Söderberg, Mats, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Taavo, Maria, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Sekreterare : Franzén, Anders, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-04-30
Davidsson, Leif, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1995-03-14
Kördel, Lennart, fr.o.m. 1994-08-01 t.o.m. 1995-12-31
Leckström, Inger, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-03-31

Rapporter

? beslut 1994-09-01.
? Utredningen har avgett
? SOU 1995:38 Yrkesskolan. Kvalificerad eftergym-
? nasial yrkesutbildning
? Slutrapport den 22 juli 1996 – Försöksverksamheten
? med aspirantutbildning.
? Uppdraget är därmed slutfört.
?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:38 Yrkeshögskolan – Kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (U 1992:02) om effektivare vuxenutbildning [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]

Utredningen (U_1992:02) om effektivare vuxenutbildning


Beteckning : U 1992:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1994-05-06
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:48.
Lokal :
0

Sammansättning


Johansson, Larz, fr.o.m. 1992-04-23 t.o.m. 1993-05-31
Sakkunnig : Kraft, Jan, fr.o.m. 1992-06-01 t.o.m. 1993-05-31
Sakkunnig : Nordén, Elsie, fr.o.m. 1992-06-01 t.o.m. 1993-05-31
Sakkunnig : Pettersson, Sten-Åke, fr.o.m. 1992-06-01 t.o.m. 1993-05-31
Sakkunnig : Salin, Sven, fr.o.m. 1992-06-01 t.o.m. 1993-05-31
Sakkunnig : Svenningsson, Levi, fr.o.m. 1992-06-01 t.o.m. 1993-05-31
Expert : Andrén, Birgitta, fr.o.m. 1992-06-18 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Engström, Ulla, fr.o.m. 1992-06-18 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Halapi, Mikael, fr.o.m. 1992-06-18 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Gisselberg, Margareta, fr.o.m. 1992-09-10 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Kirudd, Jan, fr.o.m. 1992-09-10 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Kroon, Bengt-Ivar, fr.o.m. 1992-09-10 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Schwartz, Ulf, fr.o.m. 1992-06-18 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Sahlin, Erica, fr.o.m. 1992-09-10 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Serder, Viveka, fr.o.m. 1992-09-10 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Stensfelt, Bertil, fr.o.m. 1992-09-10 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Svantesson, Bo, fr.o.m. 1992-09-10 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Söderberg, Mats, fr.o.m. 1992-06-18 t.o.m. 1993-02-28
Expert : Öström, Hans-Åke, fr.o.m. 1992-06-18 t.o.m. 1993-02-28
Sekreterare : Franzén, Anders, fr.o.m. 1992-04-23 t.o.m. 1993-05-31
Hellberg, Annika, fr.o.m. 1992-09-10 t.o.m. 1993-04-30
Åström, Eva, fr.o.m. 1992-04-23 t.o.m. 1993-03-12

Rapporter

SOU 1993:23Kunskapens krona samt rapporten
Ds 1993:42Mer om kunskapens krona.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:48 Effektivare vuxenutbildning

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:23 Kunskapens krona [ pdf |Paragraftecken ]
Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1993:42

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman