Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder som kan stimulera och utveckla formerna för elevers lärande på en arbetsplats (U 1999:E)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder som kan stimulera och utveckla formerna för elevers lärande på en arbetsplats (U 1999:E) [ Avslutad 2000 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 9 ♂ 8 ) :

Staffan Bengtsson  []  ( Ordförande )
Gert Assermark  []  ( Ledamot )
Carina Cronsioe  []  ( Ledamot )
Leif Davidsson  []  ( Ledamot )
Barbro Emriksdotter  []  ( Ledamot )
Yvonne Hyttinen  []  ( Ledamot )
Gunnar Karlsson  []  ( Ledamot )
Sten Ljungdahl  []  ( Ledamot )
Sture Löf  []  ( Ledamot )
Maud Molander  []  ( Ledamot )
Margareta Nygren  []  ( Ledamot )
Annika Persson  []  ( Ledamot )
Ulla-Stina Ryking  []  ( Ledamot )
Kerstin Svensson  []  ( Ledamot )
Mats Söderberg  []  ( Ledamot )
Karin Torneklint  []  ( Ledamot )
Mats Miljand  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder som kan stimulera ochutveckla formerna för elevers lärande på en arbetsplats (U 1999:E)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-10-15
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2000:62 Samverkan mellan skola och arbetsliv om möjligheterna med lärande i arbete.
Medverkande :
Ordförande : Staffan Utbildningsdepartementet Bengtsson, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Gert ALMEGA Assermark, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Carina Näringsdepartedepartementet Cronsioe, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Leif Utbildningsdepartementet Davidsson, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Barbro Landstingsförbundet Emriksdotter, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Liselott Utbildningsdepartementet Hansson, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Lars-Åke Landsorganisationen Henrikson, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Yvonne Lärarförbundet Hyttinen, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Gunnar Svenska Karlsson, metallindustriarbetarförbundet, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Sten Utbildningsdepartementet Ljungdahl, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Sture Statens Löf, skolverk, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Maud SACO Molander, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Margareta SAF Nygren, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Annika TCO Persson, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Ulla-Stina Utbildningsdepartementet Ryking, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Kerstin Utbildningsdepartementet Svensson, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Mats Kommunförbundet Söderberg, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Karin Företagarnas Riksorganisation Torneklint, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31
Sekreterare : Mats Utbildningsdepartementet Miljand, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman