Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (U 1994:06) om kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (U 1994:06) om kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 26 st. ♀ 6 ♂ 20 ) :

Anders Franzén  []  ( Sekreterare )
Torsten Björkman  []  ( Sakkunnig )
Anna Gustin  []  ( Sakkunnig )
Nils Gunnar Håkansson  []  ( Sakkunnig )
Torsten Lundgren  []  ( Sakkunnig )
Eva Löfgren  []  ( Sakkunnig )
Christer Marking  []  ( Sakkunnig )
Sven-Erik Wallin  []  ( Sakkunnig )
David Englund  []  ( Expert )
Lars Henriksson  []  ( Expert )
Maria HAO Taavo  []  ( Expert )
Gert Assermark  []  ( Expert )
Ernst Erik Ehnmark  []  ( Expert )
Carl Magnus Hektor  []  ( Expert )
Lars Hillefors  []  ( Expert )
Anders Höglund  []  ( Expert )
Christina Lundh  []  ( Expert )
Sture Mattsson  []  ( Expert )
Marta Olsson  []  ( Expert )
Per Sandbäck  []  ( Expert )
Levi Svenningsson  []  ( Expert )
Mats Söderberg  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (U 1994:06) om kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för ändrats genom regeringens beslut 1994-09-01.
Medverkande :
Anders Franzén, sakkunnig, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1996-07-22
Rolf Nordanskog, utbildningschef, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Torsten Björkman, professor, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Anna Gustin, civilekonom, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Nils Gunnar Håkansson, general manager, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Torsten Lundgren, direktör, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Eva Löfgren, länsarbetsdirektör, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Christer Marking, civilekonom, fr.o.m. 1994-06-27 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Sven-Erik Wallin, departementsråd, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Per Ivan AMU-gruppen AB Andersson, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Gert ALMEGA Assermark, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Eva Maria TCO Danvind, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Ernst Erik Sveriges Akademikers Central- Ehnmark, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : David Englund, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Carl Magnus Sveriges Verkstadsindustrier Hektor, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Lars Henriksson, Åke Landsorganisationen i Sverige, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Lars Högskolan Hillefors, i Trollhättan/Uddevalla, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Anders Utbildningsföretagens Höglund, förening, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Christina Företagarnas Riksorganisation Lundh, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Kerstin Statens Matsson, skolverk, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Sture Riksförbundet Mattsson, för kommunal och, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Lars Olof Universitetet Nilsson, i Lund, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Marta Landstingsförbundet Olsson, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Per Sveriges Förenade Studentkårer Sandbäck, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Levi AMS Svenningsson, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Mats Svenska Kommunförbundet Söderberg, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Expert : Maria HAO Taavo, fr.o.m. 1994-09-26 t.o.m. 1995-04-30
Sekreterare : Anders Franzén, sakkunnig, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-04-30
Leif Davidsson, undervisningsråd, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1995-03-14
Lennart Kördel, direktör, fr.o.m. 1994-08-01 t.o.m. 1995-12-31
Inger Leckström, assistent, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-03-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman