Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lotta Hardvik Cederstierna

Sök kontaktuppgifter till Lotta Hardvik Cederstierna på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lotta Hardvik Cederstierna

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Lotta Hardvik Cederstierna medverkat i ( 6 st. ):

Polismetodutredningen (Ju 2008:01) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

Polismetodutredningen (Ju 2008:01)


Beteckning : Ju 2008:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:185, dir. 2008:91, dir. 2009:61 och dir. 2010:24
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Reimer, Stefan, fr.o.m. 2008-01-24 t.o.m. 2010-12-31
Sakkunnig : Asp, Petter, fr.o.m. 2010-03-18 t.o.m. 2010-12-31
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-03-17
Expert : Brorsson, Joel, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-09-12
Expert : Carlsson, Ingvar, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Erlingsson, Karin, fr.o.m. 2010-06-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Gustafsson, Sven-Olov, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-09-20
Expert : Hardvik Cederstierna, Lotta, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2009-01-25
Expert : Hed, Irja, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-08-31
Expert : Johansson, Lars-Åke, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2009-12-09 t.o.m. 2010-04-27
Expert : Johansson Welin, Katarina, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Lagerud, Per, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Morin, Håkan, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Nilsson, Tomas, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Philipson Watz, Camilla, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2009-01-25
Expert : Ringertz, Katarina, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Rodrigo, Monica, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-05-19
Expert : Södersten, Susanne, fr.o.m. 2010-06-01 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Thornberg, Anders, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-12-22
Expert : Tjäder, Peter, fr.o.m. 2009-03-16 t.o.m. 2009-12-08
Sekreterare : Lagerud, Per, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2008-07-31
Sekreterare : Persson, Martin, fr.o.m. 2008-03-20 t.o.m. 2010-12-31

Rapporter

SOU 2009:1En mer rättsäker inhämtning av elektronisk kommunkation i brottsbekämpningen – delbetänkande
SOU 2010:103Särskilda spaningsmetoder
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om skyddet för företagshemligheter (Ju 2007:06) – Utredning med Sören Öman [ Avslutad 2008 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om skyddet för företagshemligheter(Ju 2007:06)


Beteckning : Ju 2007:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Bergene, Anette, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-06-10
Sakkunnig : Hardvik Cederstierna, Lotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sakkunnig : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hellström, Annica, fr.o.m. 2007-09-26 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Gudmundsson, Ellinor, fr.o.m. 2007-09-12 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hilding Qvarnström, Agneta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Jacobsson, Jens, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Lindberg Elmgren, Susanne, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Norström, Tomas, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Svensson, Tommy, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Tanner, Charlotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-25
Expert : Weihe, Anders, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Öman, Sören, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sekreterare : Kölfors, Katarina, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-30

Rapporter

SOU 2008:63Förstärkt skydd för företagshemligheter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp med uppgift att överväga olika möjliga alternativ för att främja och sprida kriminologisk forskning (Ju 2005:H) [ Avslutad 2006 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppgift att överväga olika möjliga alternativ för att främja och sprida kriminologisk forskning (Ju 2005:H)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-06-09
Direktiv för se, dnr Ju2005/5441/P
Medverkande :
Ordförande : Erik Wennerström, ämnesråd, fr.o.m. 2005-06-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Pia Cederholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-06-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Lotta Hardvik Cederstierna, kansliråd, fr.o.m. 2005-06-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Krister Kumlin, ambassadör, fr.o.m. 2005-06-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Anna-Lena Sand Svensson, kansliråd, fr.o.m. 2005-06-09 t.o.m. 2006-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Fastighetsmäklarutredningen (Ju 2005:16) [ Avslutad 2008 ] [ Sakkunnig ]

Fastighetsmäklarutredningen (Ju 2005:16)


Beteckning : Ju 2005:16
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 2005-12-15 t.o.m. 2008-01-31
Sakkunnig : Erséus, Catarina, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2008-01-31
Sakkunnig : Hamilton, Pontus, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Hardvik Cederstierna, Lotta, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2008-01-31
Sakkunnig : Ljunggren, Niklas, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2008-01-31
Expert : Järvstrand, Anna-Lena, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2008-01-31
Expert : Brinck Nehlin, Britta, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2008-01-31
Expert : Kilander, Lars, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2008-01-31
Expert : Thorslund, Sverker, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2008-01-31
Sekreterare : Hansson, Lovisa, fr.o.m. 2006-02-01 t.o.m. 2008-02-29

Rapporter

SOU 2008:6Fastighetsmäklaren och konsumenten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:6 Fastighetsmäklaren och konsumenten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Pensionsskatteutredningen (Fi 2004:14) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]
Pensionsskatteutredningen (Fi 2004:14)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-07-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:99
Utredningen avslutades efter regeringsbeslut den 12 april 2006.
Medverkande :
Särskild utredare : Barbro Palmerlund, fr.o.m. 2004-07-08 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Rolf Bohlin, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-01-10
Expert : Håkan Danielsson, fr.o.m. 2004-09-20 t.o.m. 2005-05-01
Expert : Eva Erlandsson, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Hans Gidhagen, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2006-03-09
Expert : Claes Gilbe, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Pia Gustafsson, fr.o.m. 2005-02-02 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Knut Hallberg, fr.o.m. 2005-10-24 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Sten Hansen, fr.o.m. 2004-09-20 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Lotta Hardvik Cerstierna, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Mikael Holmgren, fr.o.m. 2005-01-11 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Barbro Johansson, fr.o.m. 2005-05-02 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Åsa-Pia Järliden Bergström, fr.o.m. 2005-12-13 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Katarina Magnusson, fr.o.m. 2005-11-23 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Mårten Palme, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Mats Persson, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Christer Silfverberg, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Bo Stoltz, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Patric Thomsson, fr.o.m. 2004-09-07 t.o.m. 2005-09-25
Expert : Anna Westerberg, fr.o.m. 2004-09-20 t.o.m. 2006-04-12
Expert : Mikael Wiman, fr.o.m. 2004-11-29 t.o.m. 2006-04-12
Sekreterare : Anna Brink, fr.o.m. 2005-05-01 t.o.m. 2005-10-31
Sekreterare : Petter Classon, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2006-04-25
Sekreterare : Inger Johannisson, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-04-25
Sekreterare : Eeva Seppälä, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2006-04-25
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Försäkringsföretagsutredningen (Fi 2003:10) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Försäkringsföretagsutredningen (Fi 2003:10)


Beteckning : Fi 2003:10
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-09
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-10-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:125 och dir. 2005:78
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nordström, Anders, fr.o.m. 2003-11-03 t.o.m. 2003-12-04
Särskild utredare : Thimfors, Åke, fr.o.m. 2004-01-27 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Bohlin, Rolf, fr.o.m. 2004-06-18 t.o.m. 2005-02-13
Expert : Bramness Arvidsson, Ellen, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Brolin, Lars, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Gustafsson, Pia, fr.o.m. 2005-02-14 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Hardvik Cederstierna, Lotta, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Eriksson, Charlotta, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-11-22
Expert : Flodén, Thomas, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Friman-Blomgren, Lena, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-11-22
Expert : Gransbo, Tord, fr.o.m. 2005-09-19 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Hammarberg, Göran, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Hörngren, Lars, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Jansson, Joakim, fr.o.m. 2005-05-13 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Lindberg, Eva, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Lundin, Bo, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-11-22
Expert : Malmgren, Bengt, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Molin, Johan, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Nilsson, Björn, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Noltorp, Erik, fr.o.m. 2004-11-23 t.o.m. 2005-09-18
Expert : Sjöberg, Gustaf, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Skog, Rolf, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Viotti, Staffan, fr.o.m. 2004-02-02 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Wihnqvist, Svante, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-12-19
Expert : Wiman, Mikael, fr.o.m. 2004-02-23 t.o.m. 2004-11-22
Sekreterare : Björnsson, Ann-Louise, fr.o.m. 2004-01-16 t.o.m. 2005-05-23
Sekreterare : Daltung, Sonja, fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2005-05-08
Sekreterare : Friman Blomgren, Lena, fr.o.m. 2004-11-23 t.o.m. 2006-05-31
Sekreterare : Lundin, Magnus, fr.o.m. 2004-01-14 t.o.m. 2006-05-31
Sekreterare : Utterström, Erik, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-06-30

Rapporter

SOU 2004:101Genomförande av tjänstepensionsdirektivet – delbetänkande
SOU 2006:55Ny associationsrätt för försäkringsföretag – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman