Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Ku 1993:09) rörande sektorsforskning om massmedier

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Ku 1993:09) rörande sektorsforskning om massmedier [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 2 ♂ 8 ) :

Jens Cavallin  []  ( Sakkunnig )
Ulla Carlsson  []  ( Expert )
Olle Findahl  []  ( Expert )
Lena Johannesson  []  ( Expert )
Karl-Erik Rosengren  []  ( Expert )
Lennart Weibull  []  ( Expert )
Claes-Olof Olsson  []  ( Sekreterare )
Karl Erik Gustafsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Ku 1993:09) rörande sektorsforskning om massmedier
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1995
Utredningen har avgett :
SOU 1994:146 Massmedieforskning för branch och samhälle Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Björn Molin, landshövding
Sakkunnig : Jens Cavallin, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Ulla Carlsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Olle Findahl, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Karl-Erik Gustafsson, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Lena Johannesson, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Karl-Erik Rosengren, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Expert : Lennart Weibull, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Sekreterare : Claes-Olof Olsson, kanslichef, fr.o.m. 1994-01-15
Henrik Selin, filosofie kandidat, fr.o.m. 1994-06-27

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman