Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Katarina Sjölander

Sök kontaktuppgifter till Katarina Sjölander på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Katarina Sjölander

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Katarina Sjölander medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen (In 1997:09) om minskad statlig reglering av och effektivare tillsyn över kommunal verksamhet [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen (In 1997:09) om minskad statlig reglering av och effektivare tillsyn över kommunal verksamhet
Departement : Inrikesdepartementet
Status : Avslutad 1998
Medverkande :
Ulf Lönnqvist, landshövding, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-07-31
Sakkunnig : Håkan Torngren, sektionschef, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Sakkunnig : Erik Trillkott, direktör, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Sakkunnig : Erna Zelmin-Åberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Sakari Alander, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-05-27 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Marcus Bengtsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Ingrid Bengtsson, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Kerstin Cederlöf, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Ulrica Gradin, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Jon Kahn, departementsråd, fr.o.m. 1998-05-01 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Mårten Lagergren, departementsråd, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Sten Ljungdal, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Bo Malmqvist, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Per Sedigh, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Herbert Silbermann, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Katarina Sjölander, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-07-31
Expert : Catharina Staaf, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1997-10-28
Expert : Maria Wennerberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-05-26
Expert : Ann-Jeanette von, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Christer Åström, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-04-30
Huvudsekreterare : Leif Lundberg, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-07-31
Sekreterare : Ulf S. Andersson, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-07-31
Mattias Ludvigsson, fr.o.m. 1997-09-22 t.o.m. 1998-08-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:105 Minska regleringen av kommuner och landsting [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen för översyn av arbetsmarknadspolitiken i förhållande till konstnärsyrket (Ku 1997:04) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Utredningen för översyn av arbetsmarknads- politiken i förhållande till konstnärsyrket (Ku 1997:04)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1997:58.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:183 Arbete år konstnärer - slutbetänkande Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Anders Forsman, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Karin Backman, utredare, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Tomas Bolme, förbundsordförande, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Peter Curman, förbundsordförande, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Erik De, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Mats Gustavsson, regionchef, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Barbro Hjelm, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Nils Johansson, kanslichef, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Anita Jonsson, enhetschef, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Thomas Nyh, verkst. direktör, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Anna Santesson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Katarina Sjölander, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-12-20
Expert : Ants Viirman, sektionschef, fr.o.m. 1997-08-18
Huvudsekreterare : Yvonne Gille, fr.o.m. 1997-06-10 t.o.m. 1997-01-15
Barbro de, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1997-10-31
Robert Sennerdal, fr.o.m. 1997-05-21 t.o.m. 1997-12-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:183 Arbete åt konstnärer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-05-29
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:80.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:166 Regional frihet och statistikansvar - en principiell diskussion
SOU 1998:168 I skärningspunkten. Landshövdingen och den centrala och regionala samordningen
SOU 1999:103 Regionreform på försök - första steget mot en ny regional samhällsorganisation
SOU 1999:116 Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater
SOU 2000:64 Regional försöksverksamhet - tre studier
SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning - slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Karin Starrin, landshövding, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Björn Ahlkvist, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Anders Andersson, landstingsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lorentz Andersson, kommunalråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Nils Fredrik Aurelius, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Inga Berggren, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Owe Hellberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Per Lager, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Britta Sundin, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Åsa Torstensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lars Wennås, oppositionsråd, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Sven-Erik Österberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Susanne Lindh, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Gunhild Lindström, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Barbro Rosensvärd, departementsråd, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Ulf Wetterberg, direktör, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Erna Zelmin-Åberg, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-10-14
Expert : Inger Ahlbäck, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-09-14
Expert : Kerstin Cederlöf, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-04-19
Expert : Keijo Ekelund, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingela Englund, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Peter Huledal, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-08-09
Expert : Håkan Hällman, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ingrid Johansson-Lind, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Jon Kahn, departementsråd, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1999-01-13
Expert : Kerstin Kåks, departementsråd, fr.o.m. 1999-12-13 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Henrik Källsbo, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-05-06 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Kerstin Lokrantz, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 1999-12-19
Expert : Ingvar Löfstrand, sakkunnig, fr.o.m. 1998-06-02 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Ylva Mannervik, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-31 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Catarina Molin, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Mac Murray, kansliråd, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Astrid Nensén-Uggla, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Aslög Odmark, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Bob Pernodd, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Roger Petersson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-06 t.o.m. 1999-05-05
Expert : Thomas Rolén, kansliråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-10-05
Expert : Barbro Rosensvärd, kansliråd, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Expert : Dag von Schantz, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Katarina Sjölander, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Billy Thorstenson, departementsråd, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Gudmund Toijer, rättschef, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Gun Tombrock, departementsråd, fr.o.m. 1999-01-14 t.o.m. 1999-12-12
Sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-10-20 t.o.m. 2000-10-15
Sekreterare : Claes Hammarlund, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Kai Kronvall, föredragande, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Bitr. sekreterare : Peter Ehn, revisor, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-09-30
Bitr. sekreterare : Jörgen Johansson, universitetslektor, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-01-15
Bitr. sekreterare : Gunnar Österberg, kansliråd, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 2000-09-30
Assistent : Marianne Hafner
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:80 Den regionala samhällsorganisationen

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman