: : :

Medverkande i utredning : Katarina Persson

Sök kontaktuppgifter till Katarina Persson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Katarina Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Katarina Persson medverkat i ( 10 st. ):

Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (Ju 2012:01) [ Avslutad 2013 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (Ju 2012:01)


Beteckning : Ju 2012:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-03-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:16 och dir. 2012:120
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Persson, Katarina, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2013-05-02
Sakkunnig : Corell, Helena, fr.o.m. 2012-04-12 t.o.m. 2013-05-02
Expert : Bohlin, Rune, fr.o.m. 2012-04-12 t.o.m. 2013-05-02
Expert : Nordström, Peter, fr.o.m. 2012-04-12 t.o.m. 2013-01-13
Expert : von Scheele, Eva, fr.o.m. 2012-04-12 t.o.m. 2013-05-02
Expert : Wråke, Peter, fr.o.m. 2012-04-12 t.o.m. 2013-05-02
Expert : Zedell, Agneta, fr.o.m. 2012-04-12 t.o.m. 2013-05-02
Expert : Öhlund, Kennet, fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2013-05-02
Sekreterare : Ohlsson, Ulrika, fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2013-05-12

Rapporter

SOU 2013:27Vissa frågor om gode män och förvaltare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:27 Vissa frågor om gode män och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2005:03) [ Avslutad 2007 ] [ Sekreterare ]

Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2005:03)


Beteckning : Ju 2005:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-01-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:6 och dir. 2006:9
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Regner, Hans, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2007-03-31
Sakkunnig : Kuttenkeuler, Anne, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Sakkunnig : Östmark, Kerstin, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Jänterä-Jareborg, Maarit, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Wassén, Maria, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Årbrandt Johansson, Eva, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Andersson, Yvonne, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Andreasson, Martin, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Björk Blomqvist, Mikael, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Carlström, Marianne, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Kjellberg, Bertil, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Linander, Johan, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Löfstrand, Johan, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Stafilidis, Tasso, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Andréas, Marianne, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Jaksic, Misha, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2005-09-19
Karlsson, Per, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Lundqvist Norling, Maria, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Posner-Körösi, Lena, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Samuelsson, Per, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2007-03-21
de Salas, Jorge, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2005-08-31
Selinder, Per-Magnus, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Tawalbeh, Othman, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Wannes, Süleyman, fr.o.m. 2005-09-20 t.o.m. 2007-03-21
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2007-04-30

Rapporter

SOU 2007:17Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2005:6
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:9 Tilläggsdirektiv till Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2006:03) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Analys rörande försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ju 2004:C) [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]
Analys rörande försäkringsbolags tillgång till patientsjournaler(Ju 2004:C)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-03-08
Medverkande :
Karin Lindell, generaldirektör, fr.o.m. 2004-03-15 t.o.m. 2005-05-15
Sekreterare : Katarina Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-03-15 t.o.m. 2005-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2005:13 Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
11 september-utredningen (Ju 2001:13) [ Avslutad 2003 ] [ Sekreterare ]

11 september-utredningen (Ju 2001:13)


Beteckning : Ju 2001:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2004-02-27
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:120 och dir. 2002:134
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Munck, Johan, fr.o.m. 2001-12-20 t.o.m. 2003-03-31
Expert : Mårtensson, Katja, fr.o.m. 2002-05-28 t.o.m. 2003-03-31
Andersson, Marianne, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Bolin, Anna, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2002-12-08
Carnerö, Åke, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Granbom, Karin, fr.o.m. 2002-12-09 t.o.m. 2003-03-31
Johansson, Märta, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Jóhannesson, Berit, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Landerholm, Henrik, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Langemar, Ingemar, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 2002-04-18 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Stiber Strömgren, Thomas, fr.o.m. 2002-02-06 t.o.m. 2003-04-30

Rapporter

SOU 2003:32Vår beredskap efter den 11 september
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2001:120
Dir. 2002:134
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:32 Vår beredskap efter den 11 september [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01) [ Avslutad 2004 ] [ Sekreterare ]

Kommittén om genetisk integritet (S 2001:01)


Beteckning : S 2001:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-01
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-03-08
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:20, dir. 2002:58 och dir. 2003:167
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Munck, Johan, fr.o.m. 2001-03-09
Ledamot : Andersson, Ingrid, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Daléus, Lennart, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot : Edvinsson, Sven-Olof, fr.o.m. 2002-11-01
Ledamot : Granberg, Lars U, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Gyberg-Karlsson, Åsa, fr.o.m. 2002-11-01
Ledamot : Johansson-Sahlin, AnnMarie, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot : Landgren, Per, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Nenes, Christina, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Persson, Bertil, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Rohdin, Lennart, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Aringer, Leif, fr.o.m. 2003-09-01
Sakkunnig : Barrefelt, Bo, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2003-08-31
Sakkunnig : Dahlquist, Gisela, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Forsse, Erik, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-10-31
Sakkunnig : Hall, Charlotte, fr.o.m. 2003-01-15
Sakkunnig : Hermerén, Göran, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Jonsson, Lena, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Nilsson, Staffan, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Nitzelius, Anna, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-02-28
Sakkunnig : Pettersson, Ulf, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Utterström, Thomas, fr.o.m. 2001-06-01
Sakkunnig : Wahlström, Jan, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Agell, Martin, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2002-09-16
Expert : Blennow, Elisabeth, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Centerstig, Anne-Christine, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Falck, Carl, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Flood, Göran, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2001-09-30
Expert : Fredén, Thomas, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Hosinsky, Marie, fr.o.m. 2001-10-01
Expert : Lien, Karin, fr.o.m. 2001-06-01
Expert : Nordin, Jan, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2001-11-14
Sekreterare : Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 2001-04-23 t.o.m. 2003-10-31
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2004-03-24
Sekreterare : Roos, Ann-Louise, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2004-02-29

Rapporter

SOU 2002:119Rättslig reglering av stamcellsforskning
SOU 2004:20Genetik, integritet och etik
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2001:20
Dir. 2002:58
Dir. 2003:167
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:119 Rättslig reglering av stamcellsforskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Osmo Vallo-utredningen (Ju 2000:14) [ Avslutad 2002 ] [ Sekreterare ]

Osmo Vallo-utredningen (Ju 2000:14)


Beteckning : Ju 2000:14
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-12-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:95 och dir. 2001:96
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svegfors, Mats, fr.o.m. 2000-12-14 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 2001-03-08 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Johannisson, Karin, fr.o.m. 2001-03-08 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Östberg, Eric, fr.o.m. 2001-03-08 t.o.m. 2002-04-30
Sekreterare : Lockman, Maria, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-04-30
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 2000-12-18 t.o.m. 2002-04-30

Rapporter

SOU 2002:37Osmo Vallo – utredning om en utredning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2000:95
Dir. 2001:96
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:37 Osmo Vallo – utredning om en utredning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Ku 1999:02) om medborgarskapskrav i lagstiftningen [ Avslutad 2000 ] [ Huvudsekreterare ]

Utredningen (Ku 1999:02) om medborgarskapskrav i lagstiftningen


Beteckning : Ku 1999:02
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-06
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-28
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:4 och dir. 2000:3.
Lokal :
Utredningen har fr.o.m. den 1 februari 2000 utfört sitt arbete som enparlamentarisk kommitté (Kommittén om medborgarskapskrav)Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Josefsson, Ingemar, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-29
Ordförande : Josefsson, Ingemar, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Ahrland, Karin, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Beck-Friis, Sigvard, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Brendt, Agneta, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Ceballos, Bodil, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Dunker, Anne-Katrine, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Johansson, Kenneth, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Sahlberg, Pär Axel, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Schäder, Göran, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Warnling-Nerep, Wiweka, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Dràb, Michaela, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-15
Expert : Eka, Maria, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Eklund, Torbjörn, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-15
Expert : Jermsten, Henrik, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Gunnarsdóttir, Anna Theodóra, fr.o.m. 1999-10-29 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Hegethorn, Cecilia, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Ringborg, Pontus, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 1999-10-28
Expert : Stenström, Erik, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Uzunel, Cafer, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 1999-10-28
Expert : Wågnert, Niklas, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Huvudsekreterare : Person, Katarina, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2000-12-17
Sekreterare : Ljungdahl, Ulf, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2000-12-17
Sekreterare : Persson, Cecilia, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-05-15

Rapporter

Skrivelse till regeringen den 30 november 1999.
SOU 2000:106Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1999:4
Dir. 2000:3
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:106 Medborgarskap i svensk lagstiftning [ pdf |Paragraftecken ]
Utreda vissa frågor om Post- och Inrikes Tidningar (Ju 1998:B) [ Avslutad 1999 ] [ Sekreterare ]
Utreda vissa frågor om Post- och Inrikes Tidningar (Ju 1998:B)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1999
Medverkande :
Marianne Eliason, regeringsråd, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 1999-02-28
Sekreterare : Katarina Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-09-08 t.o.m. 1999-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (In 1997:10) om vidgad försöksverksamhet med kommunal uppdragsverksamhet [ Avslutad 1998 ] [ Sekreterare ]

Utredningen (In 1997:10) om vidgad försöksverksamhet med kommunal uppdragsverksamhet


Beteckning : In 1997:10
Departement : Inrikesdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-08-21
Direktiv för se dir. 1997:96. Uppdraget är därmed slutfört.
Lokal :
0

Sammansättning


Lönegård, Birgitta, fr.o.m. 1997-09-15 t.o.m. 1998-03-16
Expert : Andersson, Peter L, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1998-03-16
Expert : Cromnier, Nina, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1998-03-16
Expert : Jahn, Carin, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1998-03-16
Expert : Kalmerborn, Inger, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1998-03-16
Expert : Karlsson, Per, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1998-03-16
Expert : Rosensvärd, Barbro, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1998-03-16
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 1997-09-29 t.o.m. 1998-03-16

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:96
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:119 Kommunal uppdragsverksamhet 1998 [ pdf |Paragraftecken ]
1997 års medborgarskapskommitté (In 1997:04) [ Avslutad 1999 ] [ Sekreterare ]

1997 års medborgarskapskommitté (In 1997:04)


Beteckning : In 1997:04
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-13
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-01-16
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:5 och dir. 1998:50.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Olauson, Britt, fr.o.m. 1997-02-14 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Andersson, Axel, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Alexandersson, Stig, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Ahrland, Karin, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Baksi, Nalin, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Brendt, Agneta, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Ceballos, Bodil, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Gylling, Johnny, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Holmberg, Håkan, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Johansson, Kenneth, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Jönsson, Anita, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Karlsson, Sonia, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Olsson, Lena, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Sigurdsdóttir, Ingibjörg, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Sakkunnig : Grundell, Ursula, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Sakkunnig : Hermanson, Gunnar, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Expert : Björk, Kurt, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Expert : Jermsten, Henrik, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Expert : Lundberg, Bo, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-08-11
Expert : Norin, Anders, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-11-15
Expert : Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-08-11
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m. 1998-12-31
Sekreterare : Strinäs, Lennart, fr.o.m. 1997-03-10 t.o.m. 1999-03-31

Rapporter

SOU 1997:162Medborgarskap och identitet – delbetänkande
SOU 1999:34Svenskt medborgarskap – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1997:5
Dir. 1998:50
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:162 Medborgarskap och identitet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:34 Svenskt medborgarskap [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman