Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Ku 1999:02) om medborgarskapskrav i lagstiftningen

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Ku 1999:02) om medborgarskapskrav i lagstiftningen [ Avslutad 2000 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 11 ♂ 12 ) :

Ingemar Josefsson  []  ( Ordförande )
Karin Ahrland  []  ( Ledamot )
Sigvard Beck-Friis  []  ( Ledamot )
Agneta Brendt  []  ( Ledamot )
Bodil Ceballos  []  ( Ledamot )
Anne-Katrine Dunker  []  ( Ledamot )
Kenneth Johansson  []  ( Ledamot )
Kenneth Kvist  []  ( Ledamot )
Pär Axel Sahlberg  []  ( Ledamot )
Göran Schäder  []  ( Sakkunnig )
Wiweka Warnling-Nerep  []  ( Sakkunnig )
Michaela Dràb  []  ( Expert )
Maria Eka  []  ( Expert )
Torbjörn Eklund  []  ( Expert )
Henrik Jermsten  []  ( Expert )
Anna Theodóra Gunnarsdóttir  []  ( Expert )
Cecilia Hegethorn  []  ( Expert )
Pontus Ringborg  []  ( Expert )
Erik Stenström  []  ( Expert )
Niklas Wågnert  []  ( Expert )
Ulf Ljungdahl  []  ( Sekreterare )
Cecilia Persson  []  ( Sekreterare )
Katarina Persson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Ku 1999:02) om medborgarskapskrav i lagstiftningen
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-01-28
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:4 och dir. 2000:3.
Utredningen har fr.o.m. den 1 februari 2000 utfört sitt arbete som enparlamentarisk kommitté (Kommittén om medborgarskapskrav)Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:106 Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Ingemar Josefsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-29
Ordförande : Ingemar Josefsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Karin Ahrland, f.d. statsråd och ambassadör, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Sigvard Beck-Friis, direktör, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Agneta Brendt, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Bodil Ceballos, gruppledare, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Anne-Katrine Dunker, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Kenneth Johansson, led, av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Kenneth Kvist, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Pär Axel Sahlberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Göran Schäder, regeringsråd, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Wiweka Warnling-Nerep, professor, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Michaela Dràb, rättssakkunnig, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-15
Expert : Maria Eka, rättssakkunnig, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Torbjörn Eklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-15
Expert : Henrik Jermsten, departementsråd, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Anna Theodóra Gunnarsdóttir, handläggare, fr.o.m. 1999-10-29 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Cecilia Hegethorn, rättssakkunnig, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Pontus Ringborg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 1999-10-28
Expert : Erik Stenström, verksjurist, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : , Uzunel, Cafer handläggare, departementssekreterare fr.o.m. 1999-10-29, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 1999-10-28
Expert : Niklas Wågnert, rättssakkunnig, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Huvudsekreterare : Katarina Person, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2000-12-17
Sekreterare : Ulf Ljungdahl, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2000-12-17
Sekreterare : Cecilia Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Katarina Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-05-15

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman