: : :

Medverkande i utredning : Josefin Claesson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Josefin Claesson

Utredningar som Josefin Claesson medverkat i ( 4 st. ):

En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet (U 2018:06) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]

En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet (U 2018:06)


Beteckning : U 2018:06
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-10-02
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:73
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Sanwall Åsberg, Karin, fr.o.m. 2018-07-26
Sakkunnig : Carlstedt, Anita, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig : Cars, Emma, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig : Claesson, Josefin, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig : Hellberg, Lovisa, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig : Drazenko, Jozic, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig : Lémery, Frédrérique, fr.o.m. 2018-09-20
Expert : Andersson, Björn, fr.o.m. 2018-09-20
Expert : Hedström, Jonas, fr.o.m. 2018-09-20
Expert : Johansson, Emil, fr.o.m. 2018-09-20
Expert : Tilja, Riikka, fr.o.m. 2018-09-20
Sekreterare : Bergendorff, Inger, fr.o.m. 2018-08-20
Sekreterare : Hellstadius, Mikael, fr.o.m. 2018-10-01
Sekreterare : Zankl, Michaela, fr.o.m. 2018-08-27

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2018:73 En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04) [ Pågående ] [ Expert ]

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04)


Beteckning : U 2018:04
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-10-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:38
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2018.

Sammansättning


Särskild utredare : Bunar, Nihad, fr.o.m. 2018-05-09
Expert : Andreewitch, Andrej, fr.o.m. 2018-09-28
Expert : Basaran, Hülya, fr.o.m. 2018-09-28
Expert : Claesson, Josefin, fr.o.m. 2018-09-28
Expert : Dammert, Anna, fr.o.m. 2018-09-28
Expert : Gödri-Mártis, Réka, fr.o.m. 2018-09-28
Expert : Hedlund, Arvid, fr.o.m. 2018-09-28
Expert : Höglund, Laila, fr.o.m. 2018-09-28
Expert : Ståhle Löfgren, Teresia, fr.o.m. 2018-09-28
Sekreterare : Bergqvist, Anna, fr.o.m. 2018-08-27

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster (U 2017:09) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster (U 2017:09)


Beteckning : U 2017:09
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-10-26
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:104
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 12 december 2018.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmgren, Gunnar, fr.o.m. 2017-10-19
Expert : Almqvist, Ingrid, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Bylund, Anna-Carin, fr.o.m. 2018-04-24
Expert : Capelle, Petra, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Claesson, Josefin, fr.o.m. 2018-04-24
Expert : Dahlerus, Lotta, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Jarlert, Carl Magnus, fr.o.m. 2018-10-23
Expert : Jansson, Magnus, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Jonsson, Jonas, fr.o.m. 2018-04-24
Expert : Larsson, Ivett G, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Nannesson, Frida, fr.o.m. 2018-04-24
Expert : Nezirevic, Sanja, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Plisch, Emil, fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-01-31
Expert : Sandén Kårström, Birgitta, fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-04-23
Expert : Stoltz, Britt-Inger, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Vaher Comte, Leelo, fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-10-22
Expert : Westerlund, Joakim, fr.o.m. 2017-12-19
Huvudsekreterare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2017-10-19
Sekreterare : Medin, Anna, fr.o.m. 2017-11-13
Sekreterare : Plisch, Emil, fr.o.m. 2018-02-01

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:104 Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10) [ Pågående ] [ Sekreterare ]

Valideringsdelegationen 2015-2019 (U 2015:10)


Beteckning : U 2015:10
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-10-31
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-19
Direktiv för delegationen, se dir. 2015:120
Lokal : Garnisonen, 103 33 Stockholm
Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 december 2019.

Sammansättning


Ordförande : Ferbe, Anders, fr.o.m. 2018-01-18
Ordförande : Milton, Jonas, fr.o.m. 2015-11-19 t.o.m. 2017-09-05
Ledamot : Andersson, Mats, fr.o.m. 2018-02-13 t.o.m. 2018-07-31
Ledamot : Azinovic, Jeanette, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-12-30
Ledamot : Barane, Anders, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-12-30
Ledamot : Brooks, Tim, fr.o.m. 2017-11-09
Ledamot : Bünger, Anna, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2017-11-08
Ledamot : Ingelskog, Johan, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-12-30
Ledamot : Jönsson, Malin, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-12-30
Ledamot : Kahlson, Anna, fr.o.m. 2016-11-28 t.o.m. 2017-05-31
Ledamot : Larsson, Josefine, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-12-30
Ledamot : Lundgren, David, fr.o.m. 2017-01-17
Ledamot : Lundholm, Jesper, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-12-30
Ledamot : Lövgren, Christian, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2017-10-31
Ledamot : Lööw, Lars, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2018-02-12
Ledamot : Martinsson, Torgny, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Millmark, Hans, fr.o.m. 2018-09-14
Ledamot : Nilsson, Marina, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-06-14
Ledamot : Sandell, Svante, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2017-01-16
Ledamot : Steinbach Lindgren, Maria, fr.o.m. 2018-06-01
Ledamot : Svanström, Erika, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-11-27
Ledamot : Tarschys, Charlotte, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-11-30
Ledamot : Tarschys, Charlotte, fr.o.m. 2018-01-25
Ledamot : Thomelius, Peter, fr.o.m. 2016-06-15
Ledamot : Voltaire, Fredrik, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-12-30
Ledamot : von Zweigbergk, Amelie, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2018-09-03
Sakkunnig : Asp, Helena, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2019-12-30
Sakkunnig : Beijmo, Anna, fr.o.m. 2018-10-09
Sakkunnig : Bodelius, Lotta, fr.o.m. 2018-06-11
Sakkunnig : Cars, Emma, fr.o.m. 2016-12-20
Sakkunnig : Edholm, Karin, fr.o.m. 2016-09-01
Sakkunnig : Gustafsson Åberg, Nina, fr.o.m. 2018-10-09
Sakkunnig : Hansson, Love, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-05-31
Sakkunnig : Hansson, Maria, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2018-10-08
Sakkunnig : Hassel, Christina, fr.o.m. 2017-02-09
Sakkunnig : Hindberg, Linda, fr.o.m. 2016-05-09 t.o.m. 2017-10-04
Sakkunnig : Karlsson, Roger, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Sakkunnig : Klint, Carl-Johan, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2019-12-30
Sakkunnig : Lindén, Carina, fr.o.m. 2018-10-30
Sakkunnig : Lundblad, Lina, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-19
Sakkunnig : Mähler Lejon, Helena, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2018-08-30
Sakkunnig : Nilsson, Maria, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-05-08
Sakkunnig : Plisch, Emil, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2019-12-30
Expert : Abrahamsson, Kenneth, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Adamowicz, Jacob, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Almerud, Mikaela, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Andersson, Anneli, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Andersson, Maria, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Andersson, Per, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Axelsson, Anders, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Berkland, Annika , fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Bernhardsen, Maria, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Cider, Zenita, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Cider, Zenita, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Dufva Hellsten, Björn, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Dufva Hellsten, Björn, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Engblom, Samuel, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Green, Ingegerd, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2106-12-30
Expert : Green, Ingegerd, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Haavisto, Tarmo, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Hellström, Martin, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Hultberg, Pernilla, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Jonsson Berglund, Katarina, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Kahlson, Anna, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Leonhardt, Linda, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Lidström Persson, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Lövgren, Christian, fr.o.m. 2018-01-25 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Nordlund, Eva, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Oscarsson, Eva, fr.o.m. 2017-07-03
Expert : Palm Eriksson, Lena, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Sellberg, Pär, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Steinbach Lindgren, Maria, fr.o.m. 2017-08-15
Expert : Söder, Caroline, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Söder, Carloline, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Wallin, Agneta, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Sekreterare : Asp, Helena, fr.o.m. 2018-04-01
Sekreterare : Ben Ammar, Nadja, fr.o.m. 2019-03-27
Sekreterare : Berg, Karl, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2017-05-14
Sekreterare : Claesson, Josefin, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2019-12-30
Sekreterare : Hasselbäck, André, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-03-31
Sekreterare : Kahlson, Anna, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-04-30
Sekreterare : Landell, Elin, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2019-12-30
Sekreterare : Svennerstam, Emma, fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-03-31

Rapporter

SOU 2017:18En nationell strategi för validering
SOU 2018:29Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande
Källa : Sveriges riksdag

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman