: : :

Medverkande i utredning : Erland Koch

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Erland Koch

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Erland Koch medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08)


Beteckning : Fi 2016:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2018-04-10
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:61 och dir. 2017:40
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Egelin, Lena, fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2018-02-28
Expert : Dalman, Lena, fr.o.m. 2017-03-02
Expert : Everbrand, Karin, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Evers, Ylva, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Koch, Erland, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Lind, Clas, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Meyrowitsch, Anna, fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2017-10-18
Expert : Rönnblom, Helena, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Sundin, Elisabeth, fr.o.m. 2017-10-19
Expert : Söderberg, Maria, fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2017-09-19
Expert : Tapper , Anna-Lena, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Öhnbom, Susanne, fr.o.m. 2016-10-20
Sekreterare : Uppfeldt, Anna, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2018-02-28

Rapporter

SOU 2018:14Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Paketreseutredningen (Fi 2015:08) [ Avslutad 2016 ] [ Sakkunnig ]

Paketreseutredningen (Fi 2015:08)


Beteckning : Fi 2015:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-30
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:69 och dir. 2016:55
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Liedström Adler, Eva, fr.o.m. 2015-06-25 t.o.m. 2016-11-30
Sakkunnig : Carlson, Thomas, fr.o.m. 2015-10-15
Sakkunnig : Koch, Erland, fr.o.m. 2015-10-15
Sakkunnig : Tegehed, Henrik, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Allenbert, Ingela, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Envall, Elin, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Lindstrand, Maja, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Thyberg, Jonas, fr.o.m. 2015-10-15
Expert : Widlund, Jan, fr.o.m. 2015-10-15
Sekreterare : Lindman, Sara, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-12-13
Sekreterare : Philp, Tora, fr.o.m. 2015-10-15 t.o.m. 2016-11-30

Rapporter

SOU 2016:56Ny paketreselag
SOU 2016:84Ny resegarantilag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:56 Ny paketreselag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2016:84 Ny resegarantilag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier (Ju 2014:03) [ Avslutad 2015 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier (Ju 2014:03)


Beteckning : Ju 2014:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-02-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:12
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014, 404 21, Göteborg, tel. 031-7015358 (Lindman)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Strömberg, Stefan t.o.m. 2015-09-30
Sakkunnig : Koch, Erland, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Sakkunnig : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Johnson, Elisabeth, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Korsell, Lars, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Munukka, Jori, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2015-09-04
Expert : Sjöholm, Henrik, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Arffman, Åsa, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Burstedt, Anna, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Fredholm, Malin, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Gabrielsson, Stig, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Källenfors, Peter, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Månsson, Claes, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Nordfors, Lars, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Sigbladh, Roland, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Ledamot : Thelin, Anders, fr.o.m. 2014-04-10 t.o.m. 2015-09-04
Sekreterare : Lindman, Sara, fr.o.m. 2014-02-12 t.o.m. 2015-08-31

Rapporter

SOU 2015:77Fakturabedrägerier
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:12 Åtgärder mot fakturabedrägerier [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:77 Fakturabedrägerier [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om genomförande av EU-direktiv om sena betalningar (Ju 2011:04) [ Avslutad 2012 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om genomförande av EU-direktiv om sena betalningar (Ju 2011:04)


Beteckning : Ju 2011:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:30
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-04-30
Sakkunnig : Falkendal, Rickard, fr.o.m. 2001-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Sakkunnig : Holmberg, Carl, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Sakkunnig : Koch, Erland, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2011-11-13
Sakkunnig : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Sakkunnig : Pavic, Danijela, fr.o.m. 2011-11-14 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Gränsmark, Marcus, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Jagrén, Lars, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Moberg, Olof, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Expert : Thorstensson, Anders, fr.o.m. 2011-05-06 t.o.m. 2012-04-04
Sekreterare : Bergström, Malin, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2012-04-30

Rapporter

SOU 2012:11Snabbare betalningar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:30 Genomförande av EU-direktiv om sena betalningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:11 Snabbare betalningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman