Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08)

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 11 ♂ 2 ) :

Lena Egelin  []  ( Särskild utredare )
Lena Dalman  []  ( Expert )
Karin Everbrand  []  ( Expert )
Ylva Evers  []  ( Expert )
Erland Koch  []  ( Expert )
Clas Lind  []  ( Expert )
Anna Meyrowitsch  []  ( Expert )
Helena Rönnblom  []  ( Expert )
Elisabeth Sundin  []  ( Expert )
Maria Söderberg  []  ( Expert )
Anna-Lena Tapper  []  ( Expert )
Susanne Öhnbom  []  ( Expert )
Anna Uppfeldt  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08)


Beteckning : Fi 2016:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2018-04-10
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:61 och dir. 2017:40
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Egelin, Lena, fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2018-02-28
Expert : Dalman, Lena, fr.o.m. 2017-03-02
Expert : Everbrand, Karin, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Evers, Ylva, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Koch, Erland, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Lind, Clas, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Meyrowitsch, Anna, fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2017-10-18
Expert : Rönnblom, Helena, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Sundin, Elisabeth, fr.o.m. 2017-10-19
Expert : Söderberg, Maria, fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2017-09-19
Expert : Tapper , Anna-Lena, fr.o.m. 2016-10-20
Expert : Öhnbom, Susanne, fr.o.m. 2016-10-20
Sekreterare : Uppfeldt, Anna, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2018-02-28

Rapporter

SOU 2018:14Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman