Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ombildning av Domarnämnden (Ju 2010:07)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ombildning av Domarnämnden (Ju 2010:07) [ Avslutad 2011 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 3 st. ♀ 1 ♂ 2 ) :

Thomas Rolén  []  ( Särskild utredare )
Charlotte Kugelberg  []  ( Expert )
Lars Olsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ombildning av Domarnämnden (Ju 2010:07)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-06-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:61
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ju 2010/7492/DOM Förslag till ny instruktion, andra författningsändringar och regleringsbrev med anledning av ombildning av Domarnämnden (delrapport)
Ju 2010/6868/DOM Förslag till budgetunderlag för år 2011 (delrapport)
Medverkande :
Särskild utredare : Thomas Rolén, kammarrättspresident, fr.o.m. 2010-06-03 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Charlotte Kugelberg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-06-03 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Lars Olsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-06-03 t.o.m. 2011-01-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman