Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Barbara Martin Korpi

Sök kontaktuppgifter till Barbara Martin Korpi på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Barbara Martin Korpi

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Barbara Martin Korpi medverkat i ( 7 st. ):

Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument (U 2000:E) [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument (U 2000:E)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2001:48 Samverkande styrning - om läroplanerna som styrinstrument
Medverkande :
Ordförande : Tomas Eneroth, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-04-04 t.o.m. 2001-05-31
Ledamot : Mikael Alexandersson, professor, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Margareta Anjou, utvecklingschef, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Ewa Durhán, ämnessakkunnig, U, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Mats Ekholm, generaldirektör, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Olle Holmberg, områdesprefekt, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Ingrid Lindskog, kansliråd, U, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Barbara Martin Korpi, kansliråd, U, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Birgitta Qvarsell, professor, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Gunvor Sehlberg, fil.dr., fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Björn Sandström, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2001:48 Samverkande styrning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen för att analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet (S 2000:C) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen för att analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet (S 2000:C)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-12-07
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2001:57 Barnafödandet i fokus. Från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle
Medverkande :
Ordförande : Ilija Batljan, departementsråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Tarja Birkoff, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Lena Jonsson, ämnesråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Sören Kindlund, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Malin Larsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Sverker Lönnerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Barbara Martin-Korpi, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Margareta Orrell, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Åsa Regnér, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Joakim Sonnegård, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Lars Wittenmark, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-16
Huvudsekreterare : Minga Orkan, kansliråd
Sekreterare : Elisabeth Landgren-Möller, avdelningsdirektör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp (U 1999:B) med uppgift att utarbeta förslag om maxtaxa i barnomsorgen och om allmän förskola [ Avslutad 1999 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp (U 1999:B) med uppgift att utarbeta förslag om maxtaxa i barnomsorgen och om allmän förskola
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-04-13
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1999:53 Maxtaxa och allmän förskola
Medverkande :
Ordförande : Eva Edström-Fors, departementsråd, fr.o.m. 1999-04-13
Ledamot : Maria Bergendahl-Gerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-04-13
Ledamot : Daniel Bäckman, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-04-13
Ledamot : Anna Enström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1999-04-19 t.o.m. 1999-08-15
Ledamot : Annica Lindblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-04-13
Ledamot : Barbara Martin-Korpi, kansliråd, fr.o.m. 1999-04-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1999:53 Maxtaxa och allmän förskola [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor kring asylsökande barns rätt till skolgång m.m. (U 1999:F) [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor kring asylsökande barns rätt till skolgång m.m. (U 1999:F)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-11-04
Lokal : Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2000:26 Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn
Medverkande :
Ordförande : Catharina Wettergren, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Kenneth Ekberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Eva Lindeblad, jur.kand., fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Barbara Martin Korpi, kansliråd, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Eva Röyter, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Annika Åkerlind, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2000:26 Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén för översyn av skollagen m.m. (U 1999:01) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]
Kommittén för översyn av skollagen m.m. (U 1999:01)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-02-25
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:15 och 2002:9
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet med bilagedel
Medverkande :
Ordförande : Sven-Åke Johansson, f.d. skoldirektör, fr.o.m. 2000-10-10 t.o.m. 2003-01-31
Ordförande : Ulf P. Lundgren, generaldirektör, fr.o.m. 1999-03-15 t.o.m. 2000-10-09
Ledamot : Jan Björklund, skolborgarråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Torgny Danielsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Sigbrit Franke, universitetskansler, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Patrik Hansson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Eva Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Tomas Johansson, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-07-23
Ledamot : Solveig Lindström, kommunalråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Christina Ottosson, undervisningsråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Mats Pertoft, ekonom, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Christer Romilson, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Margit Viklund, politisk sekreterare, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : , Wadman, Per 1:e vice förbundsordföranden, fr.o.m. 2000-07-24 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Henrik Westman, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Ingmari Åberg, förskollärare, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Ragnar Eliasson, skolråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Louise Fernstedt, sektionschef, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Johan Höök, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-08 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Charlotte Lenman, jurist, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Annica Lindblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-01-13
Sakkunnig : Eva Nelfelt, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-04 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Annika Nyström Karlsson, ombudsman, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunniga : Barbro Rosensvärd, kansliråd, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-05-07
Sakkunniga : Anna Westerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 1999-10-03
Sakkunniga : Helen Westlund, jurist, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-03-26
Sakkunnig : Annika Åkerlind, ämnesråd, fr.o.m. 2002-03-12 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Ewa Durhán, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-09-10 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Anneli Eriksson, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Ingegärd Hilborn, förbundsjurist, fr.o.m. 2000-12-12 t.o.m. 2001-11-05
Expert : Karl-Ivar Hultcranzt, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Ingrid Lindskog, kansliråd, fr.o.m. 2001-09-10 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Barbara Martin Korpi, ämnesråd, fr.o.m. 2001-09-10 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Frank Nordberg, chefsjurist, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-05-01
Huvudsekreterare : Carl Norström, kammarrättsråd (avliden), fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2001-10-17
Sekreterare : Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-04-16
Sekreterare : Ingegärd Hilborn, förbundsjurist, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2003-01-31
Sekreterare : Sonja Hjorth, kansliråd, fr.o.m. 1999-09-13 t.o.m. 2000-05-21
Sekreterare : Monica Sylvan, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-07-05 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Lars Werner, f.d. hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Östen Fredriksson, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Jan Lindberg, undervisningsråd, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2002-12-31
Assistent : Anna Florell, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-06-30
Assistent : Malin William-Olsson, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:15 Översyn av skollagen, m.m.

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (S 1998:03) för översyn av Barnombudsmannens verksamhet [ Avslutad 1999 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (S 1998:03) för översyn av Barnombudsmannens verksamhet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-03-19
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:21.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:65 Barnombudsmannen - företrädare för barn och ungdomar.
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Håkansson, generaldirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Rolf Josefsson, projektledare, fr.o.m. 1998-09-01
Sakkunnig : Barbro Martin-Korpi, kansliråd, fr.o.m. 1998-09-01
Sakkunnig : Tarja Saarinen, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Gunilla Bodin, direktör, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Eva Lindblom, sakkunnig, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Elisabet Möller-Landgren, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-09-01
Sekreterare : Katarina Adolfson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-05-31
Sekreterare : Barbro Holmberg, fr.o.m. 1998-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:65 Barnombudsmannen – företrädare för barn och ungdomar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén mot barnmisshandel (S 1998:07) [ Avslutad 2001 ] [ Sakkunnig ]
Kommittén mot barnmisshandel (S 1998:07)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-12-10
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:105 och dir. 2001:24.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:42 Barnmisshandel - Polisens och åklagarens handläggningstider och arbetsmetoder
SOU 2001:18 Barn och misshandel - en rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet
SOU 2001:72 Barnmisshandel. Att förebygga och åtgärda
Medverkande :
Ordförande : Ewa EU-parlamentariker Hedkvist Petersen, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Berit Adolfsson, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 1999-02-24
Ledamot : Sivert Carlsson, f.d. led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Torgny Danielsson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Margareta Israelsson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Reidunn Laurén, f.d. kammarrättspresident, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Cecilia Magnusson, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1999-02-25
Ledamot : Johan Pehrson, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Kerstin-Maria Stalin, led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Zsolt Szanto, socialchef, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Karin Berensson, utredare, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Agneta Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Anne Holm, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-04-01
Sakkunnig : Gigi Isacsson, förbundssekreterare, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Eva-Lotta Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Carl Josefsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 1999-03-31
Sakkunnig : Suzanne Julin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Peter Martens, enhetschef, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Barbara Martin Korpi, kansliråd, fr.o.m. 1999-12-01
Sakkunnig : Charlotta Nilsson, utredare, fr.o.m. 2001-02-01
Sakkunnig : Louise Sylwander, barnombudsman, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Lena Wiman, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 1999-11-30
Expert : Meit Camving, rådman, fr.o.m. 2000-03-01
Expert : Göran Ewerlöf, lagman, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Cecilia Kjellgren, socionom, fr.o.m. 1999-05-03
Expert : Dagmar Lagerberg, docent, fr.o.m. 1999-05-03
Expert : Ingela Palmér, psykolog, fr.o.m. 2000-10-01
Expert : Claes Sundelin, professor, fr.o.m. 1999-05-03
Sekreterare : Annika Falkenborn, regeringsrättssekreterare, fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 2001-09-23
Sekreterare : Birgitta Freij, fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 2001-09-30
Sekreterare : Staffan Janson, docent/barnläkare, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2000-06-15
Sekreterare : Bodil Långberg, generalsekreterare, fr.o.m. 1999-03-22 t.o.m. 2001-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman