: : :

Medverkande i utredning : Barbara Martin Korpi

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Barbara Martin Korpi

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Barbara Martin Korpi medverkat i ( 8 st. ):

Beskriva de reformer som lett fram till dagens förskola och de motiv som funnits för deras genomförande (U 2005:A)
Beskriva de reformer som lett fram till dagens förskola och de motiv som funnit för deras genomförande (U 2005:A)
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-05-18
Direktiv för PM, Dnr U2005/3872/SAM
Medverkande :
Barbara Martin Korpi, ämnesråd, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2006-01-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument (U 2000:E) [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]

Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument (U 2000:E)


Beteckning : U 2000:E
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2006-10-17
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Eneroth, Tomas, fr.o.m. 2000-04-04 t.o.m. 2001-05-31
Ledamot : Alexandersson, Mikael, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Anjou, Margareta, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Durhán, Ewa, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Ekholm, Mats, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Holmberg, Olle, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Lindskog, Ingrid, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Martin Korpi, Barbara, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Qvarsell, Birgitta, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Sehlberg, Gunvor, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Sandström, Björn, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-05-31

Rapporter

Ds 2001:48Samverkande styrning – om läroplanerna som styrinstrument
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2001:48 Samverkande styrning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen för att analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet (S 2000:C) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2001 ] [ Ledamot ]

Arbetsgruppen för att analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet (S 2000:C)Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : S 2000:C
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-04
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-12-07
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Batljan, Ilija, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Birkoff, Tarja, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Jonsson, Lena, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Kindlund, Sören, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Larsson, Malin, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Martin-Korpi, Barbara, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Orrell, Margareta, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Regnér, Åsa, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Sonnegård, Joakim, fr.o.m. 2001-01-16
Ledamot : Wittenmark, Lars, fr.o.m. 2001-01-16
Huvudsekreterare : Orkan, Minga
Sekreterare : Landgren-Möller, Elisabeth

Rapporter

Ds 2001:57Barnafödandet i fokus. Från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp (U 1999:B) med uppgift att utarbeta förslag om maxtaxa i barnomsorgen och om allmän förskola [ Avslutad 1999 ] [ Ledamot ]

Arbetsgrupp (U 1999:B) med uppgift att utarbeta förslag om maxtaxa i barnomsorgen och om allmän förskola


Beteckning : U 1999:B
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2001-09-06
Status : Avslutad 1999 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-04-13
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Edström-Fors, Eva, fr.o.m. 1999-04-13
Ledamot : Bergendahl-Gerholm, Maria, fr.o.m. 1999-04-13
Ledamot : Bäckman, Daniel, fr.o.m. 1999-04-13
Ledamot : Enström, Anna, fr.o.m. 1999-04-19 t.o.m. 1999-08-15
Ledamot : Lindblom, Annica, fr.o.m. 1999-04-13
Ledamot : Martin-Korpi, Barbara, fr.o.m. 1999-04-13

Rapporter

Ds 1999:53Maxtaxa och allmän förskola
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1999:53 Maxtaxa och allmän förskola [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor kring asylsökande barns rätt till skolgång m.m. (U 1999:F) [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]

Arbetsgrupp med uppgift att utreda frågor kring asylsökande barns rätt till skolgång m.m. (U 1999:F)


Beteckning : U 1999:F
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2001-09-06
Status : Avslutad 2000 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-04
Direktiv för
Lokal : Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Wettergren, Catharina, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Ekberg, Kenneth, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Lindeblad, Eva, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Martin Korpi, Barbara, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Röyter, Eva, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03
Ledamot : Åkerlind, Annika, fr.o.m. 1999-11-04 t.o.m. 2000-05-03

Rapporter

Ds 2000:26Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2000:26 Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén för översyn av skollagen m.m. (U 1999:01) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Kommittén för översyn av skollagen m.m. (U 1999:01)


Beteckning : U 1999:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-05
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-02-25
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:15 och 2002:9
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Sven-Åke, fr.o.m. 2000-10-10 t.o.m. 2003-01-31
Ordförande : Lundgren, Ulf P., fr.o.m. 1999-03-15 t.o.m. 2000-10-09
Ledamot : Björklund, Jan, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Danielsson, Torgny, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Franke, Sigbrit, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Hansson, Patrik, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Johansson, Eva, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Johansson, Tomas, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-07-23
Ledamot : Lindström, Solveig, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Ottosson, Christina, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Pertoft, Mats, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Romilson, Christer, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Viklund, Margit, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Wadman, Per, fr.o.m. 2000-07-24 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Westman, Henrik, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Ledamot : Åberg, Ingmari, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Eliasson, Ragnar, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Fernstedt, Louise, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Höök, Johan, fr.o.m. 2000-05-08 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Lenman, Charlotte, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Lindblom, Annica, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-01-13
Sakkunnig : Nelfelt, Eva, fr.o.m. 1999-10-04 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Nyström Karlsson, Annika, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2002-12-16
Sakkunnig : Rosensvärd, Barbro, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-05-07
Sakkunnig : Westerholm, Anna, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 1999-10-03
Sakkunnig : Westlund, Helen, fr.o.m. 1999-06-01 t.o.m. 2000-03-26
Sakkunnig : Åkerlind, Annika, fr.o.m. 2002-03-12 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Durhán, Ewa, fr.o.m. 2001-09-10 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Eriksson, Anneli, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Hilborn, Ingegärd, fr.o.m. 2000-12-12 t.o.m. 2001-11-05
Expert : Hultcranzt, Karl-Ivar, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Lindskog, Ingrid, fr.o.m. 2001-09-10 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Martin Korpi, Barbara, fr.o.m. 2001-09-10 t.o.m. 2002-12-16
Expert : Nordberg, Frank, fr.o.m. 2000-11-13 t.o.m. 2002-05-01
Huvudsekreterare : Norström, Carl, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2001-10-17
Sekreterare : Aggebo, Claes-Göran, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-04-16
Sekreterare : Hilborn, Ingegärd, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2003-01-31
Sekreterare : Hjorth, Sonja, fr.o.m. 1999-09-13 t.o.m. 2000-05-21
Sekreterare : Sylvan, Monica, fr.o.m. 1999-07-05 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Werner, Lars, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Fredriksson, Östen, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Lindberg, Jan, fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m. 2002-12-31
Assistent : Florell, Anna, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-06-30
Assistent : William-Olsson, Malin, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-03-01

Rapporter

SOU 2002:121Skollag för kvalitet och likvärdighet med bilagedel
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:15
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén mot barnmisshandel (S 1998:07) [ Avslutad 2001 ] [ Sakkunnig ]

Kommittén mot barnmisshandel (S 1998:07)


Beteckning : S 1998:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-04
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-12-10
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:105 och dir. 2001:24.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Hedkvist Petersen, Ewa, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Adolfsson, Berit, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 1999-02-24
Ledamot : Carlsson, Sivert, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Danielsson, Torgny, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Israelsson, Margareta, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Laurén, Reidunn, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Magnusson, Cecilia, fr.o.m. 1999-02-25
Ledamot : Pehrson, Johan, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Stalin, Kerstin-Maria, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Szanto, Zsolt, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Berensson, Karin, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Björklund, Agneta, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Holm, Anne, fr.o.m. 1999-04-01
Sakkunnig : Isacsson, Gigi, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Johansson, Eva-Lotta, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Josefsson, Carl, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 1999-03-31
Sakkunnig : Julin, Suzanne, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Martens, Peter, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2001-01-31
Sakkunnig : Martin Korpi, Barbara, fr.o.m. 1999-12-01
Sakkunnig : Nilsson, Charlotta, fr.o.m. 2001-02-01
Sakkunnig : Sylwander, Louise, fr.o.m. 1999-02-01
Sakkunnig : Wiman, Lena, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 1999-11-30
Expert : Camving, Meit, fr.o.m. 2000-03-01
Expert : Ewerlöf, Göran, fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Kjellgren, Cecilia, fr.o.m. 1999-05-03
Expert : Lagerberg, Dagmar, fr.o.m. 1999-05-03
Expert : Palmér, Ingela, fr.o.m. 2000-10-01
Expert : Sundelin, Claes, fr.o.m. 1999-05-03
Sekreterare : Falkenborn, Annika, fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 2001-09-23
Sekreterare : Freij, Birgitta, fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 2001-09-30
Sekreterare : Janson, Staffan, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2000-06-15
Sekreterare : Långberg, Bodil, fr.o.m. 1999-03-22 t.o.m. 2001-10-31

Rapporter

SOU 2000:42Barnmisshandel – Polisens och åklagarens handläggningstider och arbetsmetoder
SOU 2001:18Barn och misshandel – en rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet
SOU 2001:72Barnmisshandel. Att förebygga och åtgärda
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1998:105
Dir. 2001:24
Utredningen (S 1998:03) för översyn av Barnombudsmannens verksamhet [ Avslutad 1999 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (S 1998:03) för översyn av Barnombudsmannens verksamhet


Beteckning : S 1998:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-03-19
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:21.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Håkansson, Göran, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Josefsson, Rolf, fr.o.m. 1998-09-01
Sakkunnig : Martin-Korpi, Barbro, fr.o.m. 1998-09-01
Sakkunnig : Saarinen, Tarja, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Bodin, Gunilla, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Lindblom, Eva, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Möller-Landgren, Elisabet, fr.o.m. 1998-09-01
Sekreterare : Adolfson, Katarina, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1999-05-31
Sekreterare : Holmberg, Barbro, fr.o.m. 1998-09-01

Rapporter

SOU 1999:65Barnombudsmannen – företrädare för barn och ungdomar.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:21
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:65 Barnombudsmannen – företrädare för barn och ungdomar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman