Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument (U 2000:E)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument (U 2000:E) [ Avslutad 2001 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 6 ♂ 5 ) :

Tomas Eneroth  []  ( Ordförande )
Mikael Alexandersson  []  ( Ledamot )
Margareta Anjou  []  ( Ledamot )
Ewa Durhán  []  ( Ledamot )
Mats Ekholm  []  ( Ledamot )
Olle Holmberg  []  ( Ledamot )
Ingrid Lindskog  []  ( Ledamot )
Barbara Martin Korpi  []  ( Ledamot )
Birgitta Qvarsell  []  ( Ledamot )
Gunvor Sehlberg  []  ( Ledamot )
Björn Sandström  []  ( Ledamot )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument (U 2000:E)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 2001:48 Samverkande styrning - om läroplanerna som styrinstrument
Medverkande :
Ordförande : Tomas Eneroth, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-04-04 t.o.m. 2001-05-31
Ledamot : Mikael Alexandersson, professor, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Margareta Anjou, utvecklingschef, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Ewa Durhán, ämnessakkunnig, U, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Mats Ekholm, generaldirektör, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Olle Holmberg, områdesprefekt, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Ingrid Lindskog, kansliråd, U, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Barbara Martin Korpi, kansliråd, U, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Birgitta Qvarsell, professor, fr.o.m. 2000-05-24 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Gunvor Sehlberg, fil.dr., fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2001-10-04
Ledamot : Björn Sandström, fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-05-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman