Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anti Avsan På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Anti Avsan på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anti Avsan

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anti Avsan medverkat i ( 6 st. ):

Kommittén om grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09) [ Avslutad 2020 ] [ Ledamot ]
Kommittén om grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-08-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:92, dir. 2019:59
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:44 Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda
Medverkande :
Ordförande : Anders Eka, justitieråd, fr.o.m. 2018-08-30 t.o.m. 2020-07-30
Ledamot : Anti Avsan, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Agneta Börjesson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Hanna Gerdes, folkrätts- och människorättsjurist, fr.o.m. 2019-05-21
Ledamot : Jonas Gunnarsson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Jon Karlfeldt, f.d. partistyrelsesammankallande, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Ingemar Kihlström, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Sanne Lennström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Louise Meijer, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Laila Naraghi, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Madeleine Sjöstedt, f.d. borgarråd, fr.o.m. 2019-03-19 t.o.m. 2019-05-20
Ledamot : Per Söderlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Jessica Wetterling, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Linda Ylivainio, led. av riksdagen, fr.o.m. 2019-03-19
Sakkunnig : Manne Heimer, rättssakkunnig, fr.o.m. 2018-11-01
Sakkunnig : Mats Holmqvist, ämnesråd, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Bertil Bengtsson, professor, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Anna Erman, byråchef, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Anna-Sara Lind, professor, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Ola Wiklund, advokat, fr.o.m. 2018-11-01
Sekreterare : Jacob Aspegren, ämnesråd, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-31
Sekreterare : Jacob Aspegren, ämnesråd, fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-07-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2020:44 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14) [ Avslutad 2017 ] [ Ledamot ]
Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-06-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:42
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:70 Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
Medverkande :
Särskild utredare : Runar Viksten, f.d. chefsrådman, fr.o.m. 2016-06-02
Expert : Sofia Albrechtsson, bitr. enhetschef, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Percy Bratt, advokat, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Gustaf Brunius, sektionschef, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Jeanette Gustafsdotter, vd, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Jörgen Holmlund, polisöverintendent, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Ewamari Häggkvist, kammaråklagare, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Johan Lundqvist, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Martin Rhodin, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Thomas Ruthberg, militärsakkunnig, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Wilhelm Unge, chefsanalytiker, fr.o.m. 2016-09-05
Ledamot : Anti Avsan, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Sofia Damm, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Johan Hedin, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Paula Holmqvist, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Nina Larsson, förbundschef, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Tove Liljeholm Johansson, politisk sekreterare, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Jonas Millard, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Pernilla Stålhammar, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Sekreterare : Marie Sobilius, fr.o.m. 2016-06-02
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21) [ Avslutad 2016 ] [ Ledamot ]
2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-08-28
Direktiv för kommittén, se dir. 2014:123, dir. 2014:144 och dir. 2015:5
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
Medverkande :
Ordförande : Mari Heidenborg, lagman, fr.o.m. 2014-11-13 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Maria Andersson Willner, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Maria Arnholm, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Gulan Avci, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2015-03-31
Ledamot : Anti Avsan, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Andreas Carlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Kent Ekeroth, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Jonas Eklund, jurist, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Pia Hallström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Annika Hirvonen, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Ulrika Liljeberg, kommunalråd, fr.o.m. 2015-09-28 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Petter Löberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Rickard Nordin, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2015-09-27
Ledamot : Azadeh Rojhan Gustafsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Jonas Rydfors, politisk sekreterare, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2015-03-19
Ledamot : Eva-Britt Svensson, f.d. europaparlamentariker, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Petter Asp, professor, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Sven Granath, utredare och fil. dr., fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Lars Hallberg, polismästare och chef för regionala utredningsenheten region Stockholm, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Bengt Ivarsson, advokat, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Elin Källberg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2015-06-30
Expert : Viveca Lång, ämnesråd, fr.o.m. 2015-07-01 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Marie-Louise Ollén, chefsrådman, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Elena Severin, kammaråklagare, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Annika Öster, generaldirektör, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Sekreterare : Annie Fainelli, hovrättsassessor, fr.o.m. 2016-05-30 t.o.m. 2016-10-05
Sekreterare : Anna Hannell, hovrättsassessor, fr.o.m. 2014-09-08 t.o.m. 2016-10-05
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utstationeringskommittén (A 2012:03) [ Avslutad 2015 ] [ Ledamot ]
Utstationeringskommittén (A 2012:03)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-09-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2012:92, dir. 2014:82, dir. 2014:149 och dir. 2015:57
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:83 Översyn av lex Laval
Medverkande :
Ordförande : Marie Granlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-11-18
Ordförande : Elisabeth Svantesson, ordförande, fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-19
Ordförande : Tomas Tobé, led. av riksdagen, fr.o.m. 2013-10-07 t.o.m. 2014-11-17
Ledamot : Johan Andersson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Anti Avsan, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Berit Bengtsson, filosofie doktor, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Katarina Brännström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Andreas Carlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Ulf Holm, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-11-30
Ledamot : Frida Johansson Metso, ledamot, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Ylva Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-10-22
Ledamot : Désirée Pethrus, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-01-19
Ledamot : Maria Plass, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07 t.o.m. 2014-12-15
Ledamot : Raimo Pärssinen, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-16
Ledamot : Annika Qarlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Janne Rudén, förbundsordförande, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Sven-Olof Sällström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-07
Ledamot : Marco Venegas, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-12-16
Expert : Carl Fredrik Bergström, professor, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Gabriella Björnfot, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-08-27
Expert : Sara Bratberg, kansliråd, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Lars Davidsson, kansliråd, fr.o.m. 2014-12-09 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Johanna Evjen, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Emma Görnerup Cardell, kansliråd, fr.o.m. 2013-12-10 t.o.m. 2015-03-11
Expert : Anna-Karin Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19
Expert : Sofie Lagerstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-08-26
Expert : Pär Lindblom, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-03-12
Expert : Gustaf Löfgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2014-12-08
Expert : Jonas Malmberg, ordförande, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Anna Middelman, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Expert : Susanna Ribrant, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2014-08-10
Expert : Olle Rosén, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-09-15
Expert : Anna Strandbacke, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2015-01-18
Expert : Karin Söderberg, kansliråd, fr.o.m. 2014-08-11 t.o.m. 2015-06-14
Expert : Maria Wiberg, kansliråd, fr.o.m. 2015-01-19
Samuel Engblom, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Lars Gellner, arbetsrättsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Claes-Mikael Jonsson, jurist, fr.o.m. 2013-02-20 t.o.m. 2013-11-18
Mattias Landgren, chefsjurist, fr.o.m. 2013-11-19 t.o.m. 2014-11-03
Tommy Larsson, jurist, fr.o.m. 2013-02-20
Lars Nordfors, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Karl Pfeifer, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Robert Sjunnebo, jurist, fr.o.m. 2014-11-04
Lena Maier Söderberg, chefsjurist, fr.o.m. 2013-02-20
Huvudsekreterare : Sören Öman, fr.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Tomas Lindell, fr.o.m. 2013-01-07 t.o.m. 2013-07-06
Sekreterare : Linda Nordblom, fr.o.m. 2013-04-18
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:83 Översyn av lex Laval [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Namnlagskommittén (Ju 2009:17) [ Avslutad 2013 ] [ Ledamot ]
Namnlagskommittén (Ju 2009:17)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-12-21
Direktiv för kommittén, se dir. 2009:129 och dir. 2013:9
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:35 En ny lag om personnamn
Medverkande :
Ordförande : Olle Abrahamsson, rättschef, fr.o.m. 2009-12-21 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Yvonne Andersson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Martin Andreasson, f.d. led av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Anti Avsan, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : William Hahne, pressekreterare, fr.o.m. 2011-03-02 t.o.m. 2012-12-12
Ledamot : Gun Hellsvik, f.d. led av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Carina Herrstedt, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-13 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Carina Hägg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Felix König, förbundsordförande, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Fredrik Lundh Sammeli, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : LiseLotte Olsson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Inger René, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Henrik Ripa, led. av riksdagen, fr.o.m. 2011-03-02 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Birgitta Sellén, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Stefan Tornberg, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Ledamot : Börje Vestlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Sakkunnig : Danijela Pavic, kansliråd, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Magnus Ahlgren, juristchef, fr.o.m. 2012-04-05 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Sture Allén, professor och ledamot av Svenska Akademien, fr.o.m. 2010-04-13 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Eva Brylla, docent, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Anne Gustavsson, avdelningsjurist, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Lars Tegenfeldt, rättslig expert, fr.o.m. 2010-03-10 t.o.m. 2013-05-31
Sekreterare : Sara Norman, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2013-07-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:129 En översyn av namnlagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:9 Tilläggsdirektiv till Namnlagskommittén (Ju 2009:17) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:35 En ny lag om personnamn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Föreningslagsutredningen (Ju 2008:10) [ Avslutad 2010 ]
Föreningslagsutredningen (Ju 2008:10)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-05-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:70
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:37 Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar
SOU 2010:90 En ny lag om ekonomiska föreningar Volym 1 och volym 2
Medverkande :
Särskild utredare : Sten Andersson, hovrättspresident, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Magnus Andersson, rådgivare, fr.o.m. 2009-08-11 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Linda Haggren, kansliråd, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Kent Ivarsson, ämnesråd, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Eva Johansson, projektledare, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Gabriella Johansson, ämnesråd, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Eva Källander, företagsrådgivare, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2009-08-10
Expert : Göran Lindblå, vd OK ekonomisk förening, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Katarina Lindqvist, språkexpert, fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Anders Mallmén, konsult, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2009-04-21
Expert : Henrik Matz, kansliråd, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Johanna Sahlman, bolagsjurist, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Petra Sjölén Kruse, rådman, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2010-12-09
Expert : Bo Thorstorp, förbundsjurist, fr.o.m. 2008-08-15 t.o.m. 2010-12-09
Jan Andersson, led. av riksdagen, Centerpartiet, fr.o.m. 2008-09-25 t.o.m. 2010-12-09
Anti Avsan, led. av riksdagen, Moderata samlingspartiet, fr.o.m. 2008-09-25 t.o.m. 2010-12-09
Birgit Erngren Wohlin, f.d. generaldirektör, Kristdemokraterna, fr.o.m. 2008-09-25 t.o.m. 2010-12-09
Lennart Fremling, civilingenjör, Folkpartiet liberalerna, fr.o.m. 2008-09-25 t.o.m. 2010-12-09
Ingrid Landin, kooperativ rådgivare, Miljöpartiet de gröna, fr.o.m. 2008-09-25 t.o.m. 2010-12-09
Inger Lundgren, kanslichef, Vänsterpartiet, fr.o.m. 2008-09-25 t.o.m. 2010-12-09
Fredrik Lundh, led. av riksdagen, Socialdemokraterna, fr.o.m. 2008-09-25 t.o.m. 2010-12-09
Sekreterare : Anna Dieden, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2010-11-30
Sekreterare : Petra Sjölén Kruse, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2010-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:70 En modernare lag om ekonomiska föreningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:37 Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:90 En ny lag om ekonomiska föreningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman