Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 20 st. ♀ 9 ♂ 11 ) :

Runar Viksten  []  ( Särskild utredare )
Sofia Albrechtsson  []  ( Expert )
Percy Bratt  []  ( Expert )
Gustaf Brunius  []  ( Expert )
Jeanette Gustafsdotter  []  ( Expert )
Jörgen Holmlund  []  ( Expert )
Ewamari Häggkvist  []  ( Expert )
Johan Lundqvist  []  ( Expert )
Martin Rhodin  []  ( Expert )
Thomas Ruthberg  []  ( Expert )
Wilhelm Unge  []  ( Expert )
Anti Avsan  []  ( Ledamot )
Sofia Damm  []  ( Ledamot )
Johan Hedin  []  ( Ledamot )
Paula Holmqvist  []  ( Ledamot )
Nina Larsson  []  ( Ledamot )
Tove Liljeholm Johansson  []  ( Ledamot )
Jonas Millard  []  ( Ledamot )
Pernilla Stålhammar  []  ( Ledamot )
Marie Sobilius  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (Ju 2016:14)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-06-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:42
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:70 Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
Medverkande :
Särskild utredare : Runar Viksten, f.d. chefsrådman, fr.o.m. 2016-06-02
Expert : Sofia Albrechtsson, bitr. enhetschef, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Percy Bratt, advokat, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Gustaf Brunius, sektionschef, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Jeanette Gustafsdotter, vd, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Jörgen Holmlund, polisöverintendent, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Ewamari Häggkvist, kammaråklagare, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Johan Lundqvist, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Martin Rhodin, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Thomas Ruthberg, militärsakkunnig, fr.o.m. 2016-09-05
Expert : Wilhelm Unge, chefsanalytiker, fr.o.m. 2016-09-05
Ledamot : Anti Avsan, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Sofia Damm, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Johan Hedin, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Paula Holmqvist, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Nina Larsson, förbundschef, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Tove Liljeholm Johansson, politisk sekreterare, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Jonas Millard, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Ledamot : Pernilla Stålhammar, led. av riksdagen, fr.o.m. 2017-02-16
Sekreterare : Marie Sobilius, fr.o.m. 2016-06-02

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman