Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Annica Axén Linderl

Sök kontaktuppgifter till Annica Axén Linderl på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Annica Axén Linderl

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Annica Axén Linderl medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) [ Avslutad 2017 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-10-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:88
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:94 Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna
Medverkande :
Särskild utredare : Annelie Sjöberg, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30
Sakkunnig : Annica Axén Linderl, fr.o.m. 2016-12-01
Expert : Annika Fritsch, fr.o.m. 2016-12-01
Expert : Johanna Hållén, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2017-06-02
Expert : Urban Rydin, juris doktor, fr.o.m. 2016-05-18
Expert : Olof Sundin, fr.o.m. 2016-12-01
Sekreterare : Peter Brose, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-11-30
Sekreterare : Catarina Fäger, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2017-12-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:88 Beräkning av skattetillägg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:94 Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen (Ju 2013:08) [ Avslutad 2014 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen (Ju 2013:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-05-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:49
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål
Medverkande :
Särskild utredare : Mari Andersson, tf. kammarrättspresident, fr.o.m. 2013-05-08 t.o.m. 2014-11-30
Sakkunnig : Annica Axén Linderl, kansliråd, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Sakkunnig : Martina Löfstrand, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Mahmut Baran, advokat, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Charlotta Carlberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Ulrik von Essen, professor, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Owe Horned, lagman, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Ulrika Lundström, enhetschef, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Kerstin Nyquist, skattejurist, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Expert : Ingvar Paulsson, f.d. lagman, fr.o.m. 2013-06-04 t.o.m. 2014-11-30
Sekreterare : Pia Cedermark, kammarrättsassesor, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Hanna Kristiansson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (Fi 2012:02) [ Avslutad 2013 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (Fi 2012:02)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-03-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:14
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättsäkerhetsfrågor i skatteförfarandet
Medverkande :
Särskild utredare : Karin Almgren, fr.o.m. 2012-03-08 t.o.m. 2013-09-13
Sakkunnig : Annica Axén Linderl, fr.o.m. 2012-04-27
Sakkunnig : Marie Jönsson, fr.o.m. 2012-04-27
Sakkunnig : Leena Reinikainen, fr.o.m. 2012-04-27
Sakkunnig : Teresa Simon Almendal, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Peter Brose, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Charlotta Carlberg, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Pierre Duras, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Hanna Kristiansson, fr.o.m. 2012-04-27 t.o.m. 2013-06-01
Expert : Börje Leidhammar, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Christer Lundh, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Kerstin Nyquist, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Lars Persson, fr.o.m. 2012-06-14
Expert : Björn Räftegård, fr.o.m. 2012-04-27
Expert : Olof Sundin, fr.o.m. 2012-04-27
Sekreterare : Ann-Marie Bjerström, fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2013-09-26
Sekreterare : Markus Olsson, fr.o.m. 2012-05-08 t.o.m. 2013-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:14 Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Skatteincitamentsutredningen (Fi 2008:04) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]
Skatteincitamentsutredningen (Fi 2008:04)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-06-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:80
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:33 Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutredningar
Medverkande :
Ordförande : Leif Gäverth, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2009-04-07
Sakkunnig : Anders Kristoffersson, departementsråd, fr.o.m. 2009-01-12
Sakkunnig : Bertil Wiman, fr.o.m. 2008-08-14
Expert : Annica Axén Linderl, fr.o.m. 2008-08-14
Expert : Anna Brink, fr.o.m. 2008-08-14 t.o.m. 2009-01-31
Expert : Helena Bångman, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-01-12
Expert : Niklas Ekstrand, fr.o.m. 2008-08-14
Expert : Johan Fall, fr.o.m. 2008-08-14
Expert : Annika Fritsch, fr.o.m. 2008-08-14
Expert : Marie Norman, fr.o.m. 2008-08-14
Expert : Stig Schultz, fr.o.m. 2008-08-14
Expert : Robert Wälikangas, fr.o.m. 2008-08-14
Sekreterare : Ann Linders, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2009-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:80 Skatteincitament för investeringar i mindre företag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:33 Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. (Ju 2006:11) [ Avslutad 2008 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. (Ju 2006:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-09-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.: genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (delbetänkande)
SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag
SOU 2008:79 Revisorers skadeståndsansvar
Medverkande :
Särskild utredare : Bo Svensson, justitieråd, fr.o.m. 2007-01-09 t.o.m. 2008-09-30
Sakkunnig : Jacob Aspegren, kansliråd, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig : Annica Axén Linderl, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-03 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig : Niklas Ekstrand, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2007-10-02
Sakkunnig : Lena Hiort av Ornäs, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-03-31
Sakkunnig : Gabriella Johansson, kansliråd, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig : Stefan Pärlhem, ämnesråd, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-27
Sakkunnig : Robert Wälikangas, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-24 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Gunvor Andersson, verkst. direktör, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Karin Berggren, jur.kand., fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Carina Bergman Marcus, director legal counsel, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Urban Bjergert, rättslig expert redovisning, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-02
Expert : Dan Brännström, generalsekreterare, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Carl-Gustaf Burén, civilekonom, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Annette Dahlberg, verksamhetsutvecklare, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-02
Expert : Fredrik Dahlberg, auktorierad redovisningskonsult, fr.o.m. 2007-03-13 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Lena Dahlgren, auktoriserad redovisningskonsult, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2007-03-12
Expert : Adam Diamant, juris doktor, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Eva Ekström, biträdande avdelningschef, fr.o.m. 2007-04-25 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Lennart Francke, bankdirektör, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Nicklas Grip, bankdirektör, fr.o.m. 2008-04-23 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Eskil Henriksson, rättslig expert, fr.o.m. 2008-04-03 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Katarina Holmberg, verksjurist, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Per Nordström, chefsjurist, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Ove Folkpartiet Jansson, liberalerna, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Alf Miljöpartiet Karlsson, de gröna, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Johan Socialdemokraterna Löfstrand, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Thomas Vänsterpartiet Magnusson, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Mikael Kristdemokraterna Oscarsson, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Lennart Centerpartiet Pettersson, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Maria Moderata Plass, samlingspartiet, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Sekreterare : Helene Agélii, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare : Henrik Karlsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-10-19
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman