: : :

Medverkande i utredning : Anna Knutsson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anna Knutsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anna Knutsson medverkat i ( 2 st. ):

ITS-rådet (N 2010:06) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]

ITS-rådet (N 2010:06)


Beteckning : N 2010:06
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:67
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Rode, Hans, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Brogren, Charlotte, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Darin, Lars, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Ekman, Lars-Bertil, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Eriksson, Ingrid, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2010-12-06
Ledamot : Erixon, Lena, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Glasare, Gunilla, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Henningsson, Samuel, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Höök, Birger, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Ivarsson, Thomas, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Jernbäcker, Lars, fr.o.m. 2010-12-07 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Karlsson, Caroline, fr.o.m. 2011-08-22 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Karlsson, Christer, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Klasén, Lena, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2010-12-06
Ledamot : Knutsson, Anna, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Kotake, Catherie, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Larsson, Anders, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Levin, Jessica, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Lumsden, Kent, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Lundgren, Mari-Louise, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-02-08
Ledamot : Marby, Göran, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Ottosson, Caroline, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Rosengren, Lars-Göran, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Scheibe Lorentzi, Anette, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Sund, Charlotta, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Värbrand, Peter, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Wärebom-Schultz, Charlotte, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31
Ledamot : Zetterdahl, Ann-Catrine, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2012-12-31

Rapporter

Rapport 2012Dnr N2012/6309/TE
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:67 Inrättande av ett ITS-råd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Cyklingsutredningen (N 2010:08) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Cyklingsutredningen (N 2010:08)


Beteckning : N 2010:08
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:93 och dir. 2011:109
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Johansson, Kent, fr.o.m. 2010-09-09 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Ahlman, Lars, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Bederoff, Dennis, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Blixt, Gärda, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Bolinder, Göran, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Broms, Susanna, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Darin, Lars, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Grandin, Margareta, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Knutsson, Anna, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Malmberg, Birgitta, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert : Nilsson, Niclas, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Sekreterare : Månsson, Karin, fr.o.m. 2010-12-20 t.o.m. 2012-11-16

Rapporter

SOU 2012:70Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman