Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (S 2018:09)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (S 2018:09) [ Pågående ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 28 st. ♀ 16 ♂ 12 ) :

Åsa Kullgren  []  ( Särskild utredare )
Eva Bengtsson  []  ( Sekreterare )
Hans Hagelin  []  ( Sekreterare )
Mikael Alenius  []  ( Sakkunnig )
Stefan Karlsson  []  ( Sakkunnig )
Jonathan Larkeus  []  ( Sakkunnig )
Sverker Lönnerholm  []  ( Sakkunnig )
Zandra Milton  []  ( Sakkunnig )
Lina Törner  []  ( Sakkunnig )
Karin Båtelson  []  ( Expert )
Marit Carlsson  []  ( Expert )
Lennart Christiansson  []  ( Expert )
Emilia Freij  []  ( Expert )
Erica Hagblom  []  ( Expert )
Claes Ivgren  []  ( Expert )
Ann Johansson  []  ( Expert )
Hasse Knutsson  []  ( Expert )
Anette Richardson  []  ( Expert )
Johan von Sydow  []  ( Expert )
Magnus Thyberg  []  ( Expert )
Charlotte Thyrén  []  ( Expert )
Maria Pereswetoff-Morath  []  ( Sakkunnig )
Elin Sundberg  []  ( Sakkunnig )
Åsa Hessel  []  ( Expert )
Eva Sahlén  []  ( Expert )
Lars Wallén  []  ( Expert )
Fredrik Ax  []  ( Sekreterare )
Ulrika Ternby  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-08-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:77, dir. 2019:83
Lokal : Lokal: Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, tel: 08-405 55 98
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Åsa Kullgren, kammaråklagare, fr.o.m. 2018-08-29
Sakkunnig : Mikael Alenius, ämnesråd, fr.o.m. 2019-05-10
Sakkunnig : Stefan Karlsson, ämnesråd, fr.o.m. 2019-05-10
Sakkunnig : Jonathan Larkeus, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2019-09-26
Sakkunnig : Sverker Lönnerholm, ämnesråd, fr.o.m. 2019-05-10
Sakkunnig : Zandra Milton, ämnesråd, fr.o.m. 2019-05-10
Sakkunnig : Maria Pereswetoff-Morath, kansliråd, fr.o.m. 2019-09-01
Sakkunnig : Elin Sundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-09-27
Sakkunnig : Lina Törner, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2019-08-30
Expert : Karin Båtelson, ordförande, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Marit Carlsson, jurist, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Lennart Christiansson, medicinalråd, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Emilia Freij, jurist, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Erica Hagblom, projektledare, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Åsa Hessel, verksamhetschef, fr.o.m. 2019-12-04
Expert : Claes Ivgren, överste, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Ann Johansson, vice förbundsordförande, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Hasse Knutsson, handläggare, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Anette Richardson, enhetschef, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Eva Sahlén, ordförande, fr.o.m. 2019-12-04
Expert : Johan von Sydow, länsöverdirektör, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Magnus Thyberg, avdelningschef, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Charlotte Thyrén, biträdande enhetschef, fr.o.m. 2019-05-10
Expert : Lars Wallén, kundansvarig, fr.o.m. 2019-12-04
Sekreterare : Fredrik Ax, handläggare, fr.o.m. 2019-01-01
Sekreterare : Eva Bengtsson, beredskapssamordnare, fr.o.m. 2019-05-01
Sekreterare : Hans Hagelin, ämnesråd, fr.o.m. 2019-04-01
Sekreterare : Ulrika Ternby, jurist, fr.o.m. 2019-01-21

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman