: : :

Medverkande i utredning : Lennart Christiansson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lennart Christiansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lennart Christiansson medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02)


Beteckning : U 2016:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:45 och dir. 2017:52
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Toijer, Gudmund, fr.o.m. 2016-06-02 t.o.m. 2017-12-15
Sakkunnig : Bergkvist, Maud, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Sakkunnig : Holm, Pontus, fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-12-15
Sakkunnig : Rönngren, Bengt, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-02-28
Expert : Christiansson, Lennart, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Dahlqvist, Gisela, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Harnesk, Ulrika, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Höglund, Peter, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Jönsson, Jan-Ingvar, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Nilsson, Kerstin, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Expert : Sturup, Joakim, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-12-15
Sekreterare : Petersson, Magdalena, fr.o.m. 2016-08-08 t.o.m. 2017-12-31

Rapporter

SOU 2017:104Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om högspecialiserad vård (S 2014:11) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Utredningen om högspecialiserad vård (S 2014:11)


Beteckning : S 2014:11
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:56
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rosén, Måns, fr.o.m. 2014-05-01
Sakkunnig : Allard, Elin, fr.o.m. 2015-02-25 t.o.m. 2015-04-17
Sakkunnig : Ekelund, Malin, fr.o.m. 2014-08-28 t.o.m. 2015-02-24
Sakkunnig : Halle, Cecilia, fr.o.m. 2014-08-28
Sakkunnig : Karlsson, Andreas, fr.o.m. 2015-02-25
Sakkunnig : Martinelle, Marcus, fr.o.m. 2014-08-28
Sakkunnig : Milton, Zandra, fr.o.m. 2015-03-30
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2014-08-28 t.o.m. 2015-02-24
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2015-04-17
Expert : Christiansson, Lennart, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Dahl, Oili, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Gunnarsson, Gunilla, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Hedman, Håkan, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Himmelssköld, Åsa, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Ingvar, Martin, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Jönsson, Claes, fr.o.m. 2015-02-25
Expert : Lindgren, Stefan, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Lönnroth, Peter, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Nergårdh, Anna, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Näslund, Ulf, fr.o.m. 2014-08-28
Expert : Wigzell, Olivia, fr.o.m. 2015-02-25 t.o.m. 2015-09-03
Sekreterare : Lawrence, Marie, fr.o.m. 2014-08-01 t.o.m. 2015-11-25
Sekreterare : Nilsson, Maria, fr.o.m. 2014-06-09 t.o.m. 2015-11-25
Sekreterare : Ternby, Ulrika, fr.o.m. 2015-03-23 t.o.m. 2015-06-05
Sekreterare : Ternby, Ulrika, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2015-09-30

Rapporter

SOU 2015:98Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:56 Utveckling av den högspecialiserade vården [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman