Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05) – Utredning med Sören Öman

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05) [ Avslutad 2018 ] – Utredning med Sören Öman

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 15 ♂ 8 ) :

Sören Öman ( Särskild utredare )
Niclas Fogelström  []  ( Sakkunnig )
Jimmy Järvenpää  []  ( Sakkunnig )
Caroline Nilsson  []  ( Sakkunnig )
Annika Remaeus  []  ( Sakkunnig )
Linda Stridsberg  []  ( Sakkunnig )
Anna Weinholt  []  ( Sakkunnig )
Esbjörn Åkesson  []  ( Sakkunnig )
Peter Andrén  []  ( Expert )
Anette Enberg  []  ( Expert )
Bo Granath  []  ( Expert )
Daniel Granqvist  []  ( Expert )
Ulrika Holfelt  []  ( Expert )
Peter Höglund  []  ( Expert )
Suzanne Isberg  []  ( Expert )
Ulrika Marusarz  []  ( Expert )
Anne Vival  []  ( Expert )
Ebba Hagelroth  []  ( Sekreterare )
Magdalena Petersson  []  ( Sekreterare )
Hélène Runsten  []  ( Sekreterare )
Jonna Wiborn  []  ( Sekreterare )
Catarina Eklundh Ahlgren  []  ( Expert )
Karin Nyhlén  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)


Beteckning : S 2016:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:52, dir. 2017:67 och dir. 2018:1
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Öman, Sören, fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Fogelström, Niclas, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig : Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig : Nilsson, Caroline, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sakkunnig : Remaeus, Annika, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Stridsberg, Linda, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Weinholt, Anna, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Sakkunnig : Åkesson, Esbjörn, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Andrén, Peter, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Eklundh-Ahlgren, Catarina, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Enberg, Anette, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Granath, Bo, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Granqvist, Daniel, fr.o.m. 2018-02-09 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Holfelt, Ulrika, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Expert : Höglund, Peter, fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Isberg, Suzanne, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Marusarz, Ulrika, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Nylén, Karin, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30
Expert : Vival, Anne, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28
Sekreterare : Hagelroth, Ebba, fr.o.m. 2017-06-26 t.o.m. 2017-07-14
Sekreterare : Petersson, Magdalena, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Runsten, Hélène , fr.o.m. 2016-08-08 t.o.m. 2018-01-15
Sekreterare : Wiborn, Jonna, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-01-15

Rapporter

SOU 2017:66Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
SOU 2018:52Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman