Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 31 st. ♀ 22 ♂ 9 ) :

Lars Arrhenius  []  ( Särskild utredare )
Peter Bryman  []  ( Sakkunnig )
Marie Ek  []  ( Sakkunnig )
Kajsa Eliasson  []  ( Sakkunnig )
Karin Frank  []  ( Sakkunnig )
Lenita Freidenvall  []  ( Sakkunnig )
Victoria Larsson  []  ( Sakkunnig )
Annika Mansnérus  []  ( Sakkunnig )
Karin Moberg  []  ( Sakkunnig )
Karin Sandkull  []  ( Sakkunnig )
Anna Schölin  []  ( Sakkunnig )
Kristin Sinclair  []  ( Sakkunnig )
Charlotta Örn  []  ( Sakkunnig )
Erik Ageberg  []  ( Expert )
Tommy Alexandersson  []  ( Expert )
Joa Bergold  []  ( Expert )
Ulrika Bertilsson  []  ( Expert )
Catharina Bäck  []  ( Expert )
Olof Bäckman  []  ( Expert )
Thomas Erhag  []  ( Expert )
Ulrika Hagström  []  ( Expert )
Arizo Karimi  []  ( Expert )
Jenny Lindmark  []  ( Expert )
Thomas Ljunglöf  []  ( Expert )
Karin Röbäck de Souza  []  ( Expert )
Charlotta Undén  []  ( Expert )
Marcus Edelgård  []  ( Sekreterare )
Maria Lidström  []  ( Sekreterare )
Åsa Nilsson  []  ( Sekreterare )
Håkan Nyman  []  ( Sekreterare )
Susanna Pålsson Alstergren  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02)


Beteckning : S 2016:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-23
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-02-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:10 och dir. 2017:98
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Arrhenius, Lars, fr.o.m. 2016-02-04 t.o.m. 2017-12-20
Sakkunnig : Bryman, Peter, fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2017-12-20
Sakkunnig : Ek, Marie, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2016-06-12
Sakkunnig : Eliasson, Kajsa, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-07-31
Sakkunnig : Frank, Karin, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2016-10-31
Sakkunnig : Freidenvall, Lenita, fr.o.m. 2016-12-09 t.o.m. 2017-12-20
Sakkunnig : Larsson, Victoria, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2017-05-14
Sakkunnig : Mansnérus, Annika, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2016-12-08
Sakkunnig : Moberg, Karin, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2016-04-14
Sakkunnig : Sandkull, Karin, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2016-02-05
Sakkunnig : Sandkull, Karin, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2017-12-20
Sakkunnig : Schölin, Anna, fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m. 2017-12-20
Sakkunnig : Sinclair, Kristin, fr.o.m. 2016-04-15 t.o.m. 2017-08-14
Sakkunnig : Örn, Charlotta, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Ageberg, Erik, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Alexandersson, Tommy, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Bergold, Joa, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Bertilsson, Ulrika, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Bäck, Catharina, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Bäckman, Olof, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Erhag, Thomas, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Hagström, Ulrika, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Karimi, Arizo, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Lindmark, Jenny, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Ljunglöf, Thomas, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Röbäck de Souza, Karin, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Undén, Charlotta, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2017-12-20
Sekreterare : Edelgård, Marcus, fr.o.m. 2016-02-22 t.o.m. 2017-08-13
Sekreterare : Lidström, Maria, fr.o.m. 2016-02-15 t.o.m. 2017-12-20
Sekreterare : Nilsson, Åsa, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-12-20
Sekreterare : Nyman, Håkan, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-12-20
Sekreterare : Pålsson Alstergren, Susanna, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-12-20

Rapporter

SOU 2016:73Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
SOU 2017:101Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman