Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2016:15 Dataskyddsförordningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 8 ♂ 5 ) :

Inga-Lill Askersjö  []  ( Särskild utredare )
Maria Eka  []  ( Sakkunnig )
Carolina Brånby  []  ( Expert )
Manne Heimer  []  ( Expert )
Hans-Olof Lindblom  []  ( Expert )
Caroline Olstedt Carlström  []  ( Expert )
Elisabet Reimers  []  ( Expert )
Daniel Westman  []  ( Expert )
Staffan Wikell  []  ( Expert )
Maria Jonsson  []  ( Sekreterare )
Jenny Nyman  []  ( Sekreterare )
Ulrika Söderqvist  []  ( Sekreterare )
Per Kjellsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04)


Beteckning : Ju 2016:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-02-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:15
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Askersjö, Inga-Lill, fr.o.m. 2016-02-25 t.o.m. 2017-05-12
Sakkunnig : Eka, Maria, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-05-12
Expert : Brånby, Carolina, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-12
Expert : Heimer, Manne, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-12
Expert : Kjellson, Per, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-12
Expert : Lindblom, Hans-Olof, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-12
Expert : Olstedt Carlström, Caroline, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-12
Expert : Reimers, Elisabet, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2016-12-14
Expert : Westman, Daniel, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-12
Expert : Wikell, Staffan, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-12
Sekreterare : Jonsson, Maria, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-05-14
Sekreterare : Nyman, Jenny, fr.o.m. 2016-10-18 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare : Söderqvist, Ulrika, fr.o.m. 2016-03-17 t.o.m. 2017-05-14

Rapporter

SOU 2017:39Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman