Hem: Teman: Offentliga utredningar:

112-utredningen (Ju 2016:03)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

112-utredningen (Ju 2016:03) [ Avslutad 2018 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 38 st. ♀ 19 ♂ 19 ) :

Stefan Carlsson  []  ( Särskild utredare )
Åsa Hernerud  []  ( Sakkunnig )
Filip Kollén  []  ( Sakkunnig )
Jenny Lahrin  []  ( Sakkunnig )
Anna-Karin Lindberg  []  ( Sakkunnig )
Hanna Lobosco  []  ( Sakkunnig )
Ulrika Odén  []  ( Sakkunnig )
Mia Bartelson Enayatollah  []  ( Expert )
Max Ekberg  []  ( Expert )
Noomi Eriksson  []  ( Expert )
Lars Heimbrand  []  ( Expert )
Andreas Häll  []  ( Expert )
Thomas Johansson  []  ( Expert )
Johan Jonzon  []  ( Expert )
Ulf Nilsson  []  ( Expert )
Karin Roberts  []  ( Expert )
Johanna Sandwall  []  ( Expert )
Rickard Simonsson  []  ( Expert )
Kristina Sundin Jonsson  []  ( Expert )
Peter Söderlund  []  ( Expert )
Lars-Göran Uddholm  []  ( Expert )
Mia Vallberg  []  ( Expert )
Jan Wisén  []  ( Expert )
Patrik Åhnberg  []  ( Expert )
Per Örninge  []  ( Expert )
Lars Alriksson  []  ( Ledamot )
Helén Eliasson  []  ( Ledamot )
Mats Eriksson  []  ( Ledamot )
Kikki Liljeblad  []  ( Ledamot )
Kalle Olsson  []  ( Ledamot )
Lotta Olsson  []  ( Ledamot )
Majvor Sjölund  []  ( Ledamot )
Anders Åkesson  []  ( Ledamot )
Hanna André  []  ( Sekreterare )
Elida Sundkvist  []  ( Sekreterare )
Anna Svedjevik  []  ( Sekreterare )
Erna Zelmin-Ekenhem  []  ( Särskild utredare )
Anders Klahr  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

112-utredningen (Ju 2016:03)


Beteckning : Ju 2016:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-01-14
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:113, dir. 2017:23 och dir. 2017:84
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Carlsson, Stefan, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2016-09-14
Särskild utredare : Zelmin Ekenhem, Erna, fr.o.m. 2016-10-24 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Hernerud, Åsa, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Klahr, Andreas, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-10-03
Sakkunnig : Kollén, Filip, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-12-31
Sakkunnig : Lahrin, Jenny, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Lindberg, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Lobosco, Hanna, fr.o.m. 2017-10-04 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Odén, Ulrika, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-08-21
Expert : Bartelson Enayatollah, Mia, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-10-09
Expert : Ekberg, Max, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Eriksson, Noomi, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Heimbrand, Lars, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Häll, Andreas, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Johansson, Thomas, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Jonzon, Johan, fr.o.m. 2016-11-15 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Nilsson, Ulf, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Roberts, Karin, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-10-06
Expert : Sandwall, Johanna, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Simonsson, Rickard, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Sundin Jonsson, Kristina, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Söderlund, Peter, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-05-14
Expert : Uddholm, Lars-Göran, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Vallberg, Mia, fr.o.m. 2017-12-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Wisén, Jan, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Åhnberg, Patrik, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Örninge, Per, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Ledamot : Alriksson, Lars, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Eliasson, Helén, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Eriksson, Mats, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Liljeblad, Kikki, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Olsson, Kalle, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Olsson, Lotta, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Sjölund, Majvor, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Åkesson, Anders, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : André, Hanna, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2018-04-20
Sekreterare : Sundkvist, Elida, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-03-29
Sekreterare : Svedjevik, Anna, fr.o.m. 2016-04-30 t.o.m. 2018-03-29

Rapporter

SOU 2018:28En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman