: : :

Medverkande i utredning : Filip Kollén

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Filip Kollén

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Filip Kollén medverkat i ( 2 st. ):

112-utredningen (Ju 2016:03) [ Avslutad 2018 ] [ Sakkunnig ]

112-utredningen (Ju 2016:03)


Beteckning : Ju 2016:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-01-14
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:113, dir. 2017:23 och dir. 2017:84
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Carlsson, Stefan, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2016-09-14
Särskild utredare : Zelmin Ekenhem, Erna, fr.o.m. 2016-10-24 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Hernerud, Åsa, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Klahr, Andreas, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-10-03
Sakkunnig : Kollén, Filip, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-12-31
Sakkunnig : Lahrin, Jenny, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Lindberg, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Lobosco, Hanna, fr.o.m. 2017-10-04 t.o.m. 2018-03-29
Sakkunnig : Odén, Ulrika, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-08-21
Expert : Bartelson Enayatollah, Mia, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-10-09
Expert : Ekberg, Max, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Eriksson, Noomi, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Heimbrand, Lars, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Häll, Andreas, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Johansson, Thomas, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Jonzon, Johan, fr.o.m. 2016-11-15 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Nilsson, Ulf, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Roberts, Karin, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-10-06
Expert : Sandwall, Johanna, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Simonsson, Rickard, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Sundin Jonsson, Kristina, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Söderlund, Peter, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-05-14
Expert : Uddholm, Lars-Göran, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Vallberg, Mia, fr.o.m. 2017-12-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Wisén, Jan, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Åhnberg, Patrik, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Expert : Örninge, Per, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29
Ledamot : Alriksson, Lars, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Eliasson, Helén, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Eriksson, Mats, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Liljeblad, Kikki, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Olsson, Kalle, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Olsson, Lotta, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Sjölund, Majvor, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Åkesson, Anders, fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : André, Hanna, fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2018-04-20
Sekreterare : Sundkvist, Elida, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-03-29
Sekreterare : Svedjevik, Anna, fr.o.m. 2016-04-30 t.o.m. 2018-03-29

Rapporter

SOU 2018:28En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03)


Beteckning : Ju 2015:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-03-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:29 och dir. 2016:16
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundh, Petra, fr.o.m. 2015-03-19 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Alexandersson, Mikael, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Kollén, Filip, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Hellberg, Lovisa, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Herrera, Susanna, fr.o.m. 2016-02-28 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Lutteman, Max, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Olsson, Monika, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Rohdin, Betty, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Stern Wärn, Marie, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Wallin, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Zeidler, Anna, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-03-02
Ledamot : Davidsson, Christina, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Ekeroth, Kent, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Gedin, Hanna, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Haddad, Roger, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Juntti, Ellen, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Kronkvist, Ola, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Lundgren, Elin, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Slottner, Erik, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Sekreterare : Lémery, Frédérique, fr.o.m. 2015-04-13 t.o.m. 2016-03-06
Sekreterare : Olsson, Monika, fr.o.m. 2016-01-28 t.o.m. 2016-08-30

Rapporter

SOU 2016:39Polis i framtiden – polisutbildning som högskoleutbildning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:29 En förändrad polisutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:16 Tilläggsdirektiv till Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:39 Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman