: : :

Medverkande i utredning : Linda Kullberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Linda Kullberg

Utredningar som Linda Kullberg medverkat i ( 2 st. ):

2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05) [ Avslutad 2016 ] [ Sakkunnig ]

2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05)


Beteckning : Ju 2015:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-05-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2015-05-07
Sakkunnig : Ax, Anna, fr.o.m. 2015-09-29 t.o.m. 2016-11-10
Sakkunnig : Jonsson, Magnus K, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2015-09-28
Sakkunnig : Kullberg, Linda, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Sakkunnig : Olsson, Kristin, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-08-13
Expert : Ahlgren, Magnus, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Göransson Norrsjö, Lena, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Krassén, Patrick, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Kylhammar, Anders, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Levin, Marianne, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Lion, Carolina, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-09-30
Sekreterare : Bernitz, Liv, fr.o.m. 2015-05-07 t.o.m. 2016-11-23
Sekreterare : Park, Josefin, fr.o.m. 2015-05-07 t.o.m. 2016-11-23

Rapporter

SOU 2016:79En känneteckenrättslig reform
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:53 En förbättrad varumärkesrätt inom EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Följerättutredningen (Ju 2013:09) [ Avslutad 2014 ] [ Sakkunnig ]

Följerättutredningen (Ju 2013:09)


Beteckning : Ju 2013:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:63
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ihrfelt, Ulrika, fr.o.m. 2013-05-30 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Kullberg, Linda, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Sakkunnig : Öström, Thorbjörn, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Bexhed, Jan-Mikael, fr.o.m. 2013-10-10 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Brushammar, Anders, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Cederlund, Karin, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Knutsson, Bo, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Lindberg, Mats, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Nordlander, Anne, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Rosén, Jan, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Stensmyr, Gunhild, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Sekreterare : Krikström, Peter, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-06-15

Rapporter

SOU 2014:36Frågor om följerätt och om museernas kopiering
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:63 Vissa frågor om följerätt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:36 Frågor om följerätt och om museernas kopiering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman