: : :

Medverkande i utredning : Anders Kylhammar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anders Kylhammar

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anders Kylhammar medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (Ju 2017:01) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (Ju 2017:01)


Beteckning : Ju 2017:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-02-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2017-01-19 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Arnestål , Stojan, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Briselius, Niklas, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Enbert, Anna, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Engvall, Jenny, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Kylhammar, Anders, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Levin, Marianne, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Rasmusson, Henrik, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Strömbäck, Per, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Expert : Sööder, Anna, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2017-09-06
Expert : Westman, Daniel, fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15
Sekreterare : Persson, Ulrika, fr.o.m. 2017-01-19 t.o.m. 2018-02-28

Rapporter

SOU 2018:06Grovt upphovsbrott och grovt varumärkesbrott
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:4 Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05)


Beteckning : Ju 2015:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-05-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2015-05-07
Sakkunnig : Ax, Anna, fr.o.m. 2015-09-29 t.o.m. 2016-11-10
Sakkunnig : Jonsson, Magnus K, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2015-09-28
Sakkunnig : Kullberg, Linda, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Sakkunnig : Olsson, Kristin, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-08-13
Expert : Ahlgren, Magnus, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Göransson Norrsjö, Lena, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Krassén, Patrick, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Kylhammar, Anders, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Levin, Marianne, fr.o.m. 2015-05-20 t.o.m. 2016-11-10
Expert : Lion, Carolina, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-09-30
Sekreterare : Bernitz, Liv, fr.o.m. 2015-05-07 t.o.m. 2016-11-23
Sekreterare : Park, Josefin, fr.o.m. 2015-05-07 t.o.m. 2016-11-23

Rapporter

SOU 2016:79En känneteckenrättslig reform
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:53 En förbättrad varumärkesrätt inom EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Mönsterutredningen (Ju 1999:07) [ Avslutad 2001 ] [ Sakkunnig ]

Mönsterutredningen (Ju 1999:07)


Beteckning : Ju 1999:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2002-02-26
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-03-25
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:27
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nilsson, Bengt G., fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2001-09-13
Sakkunnig : Kylhammar, Anders, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2000-10-31
Sakkunnig : Malm, Annika, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Ahlgren, Magnus, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Borgenhäll, Håkan, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Frössen, Claes, fr.o.m. 2000-01-18 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Hulth, Lottie-Anne, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Johansson, Victoria, fr.o.m. 2000-01-18 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Kinell, Lilly, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Levin, Marianne, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Moberg, Staffan, fr.o.m. 2000-01-18 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Nilsson, Göran, fr.o.m. 2000-01-18 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Roos, Andreas, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Sjökvist, Karin, fr.o.m. 2000-01-18 t.o.m. 2001-09-13
Expert : Wahren, Carin, fr.o.m. 2000-01-18 t.o.m. 2001-05-31
Expert : Waldebäck, Hans, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2001-09-13
Sekreterare : Adamsson, Peter, fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 2001-08-31

Rapporter

SOU 2000:79Mönster Form Design – delbetänkande
SOU 2001:68Mönster Form Design Förslag till formskyddslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:27
Varumärkeskommittén (Ju 1997:11) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]

Varumärkeskommittén (Ju 1997:11)


Beteckning : Ju 1997:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2002-02-26
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-10-16
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:118.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Hermansson, Birgitta, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Levin, Marianne, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Strömberg, Bertil, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Carlson, Per, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Holmstrand, Per, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Kylhammar, Anders, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Nordlander, Kenneth, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1998-08-31
Sekreterare : Carlson, Per, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2001-03-31
Sekreterare : Sjöstedt, Dan, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1999-02-28

Rapporter

SOU 1999:19Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv, Ändringar i varumärkeslagen – delbetänkande
SOU 2001:26Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:118
Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12) [ Avslutad 1999 ] [ Sekreterare ]

Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12)


Beteckning : Ju 1994:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2000-03-06
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1994-09-29
Direktiv för Regeringsbeslut 1994-09-29, nr 10.
Lokal : Drottninggatan 2, Postadress: Justitiedepartementet, 103 33STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00, direktval 08-405 25 41 (Ericsson),direktval 08-405 26 40 (Axberger), direktval 08-405 27 31 (Lundh),direktval 08-405 2775 (kansliet)Tillsättande av en kommission om utredningen av mordet påstatsminister Olof Palme. Kommissionen beräknas avsluta sitt arbetesenast den 31 juli 1999.
Tillsättande av en kommission om utredningen av mordet på statsminister OlofPalme.Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Ericsson, Lars Eric, fr.o.m. 1996-08-15 t.o.m. 1999-09-30
Ordförande : Marjasin, Sigvard, fr.o.m. 1994-09-29
Ledamot : Ahlenius, Inga-Britt, fr.o.m. 1994-12-20 t.o.m. 1999-09-30
Ledamot : Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 1994-12-20 t.o.m. 1999-09-30
Ledamot : Mårtensson, Gun-Britt, fr.o.m. 1994-12-20 t.o.m. 1999-09-30
Ledamot : Winberg, Håkan, fr.o.m. 1994-12-20 t.o.m. 1999-09-30
Expert : Adner, Carl Magnus, fr.o.m. 1995-01-10 t.o.m. 1995-04-06
Expert : Jonsson, Bengt Åke, fr.o.m. 1996-10-23 t.o.m. 1999-09-30
Expert : Klein, Helle, fr.o.m. 1995-01-10 t.o.m. 1996-08-14
Expert : Nygren, Birgitta, fr.o.m. 1995-02-06 t.o.m. 1996-08-14
Expert : Sandberg, Bo, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1999-09-30
Expert : Skogwik, Christer, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1999-09-30
Expert : Stening, Anders, fr.o.m. 1995-01-10 t.o.m. 1996-08-14
Expert : Sölvesdotter, Maj, fr.o.m. 1997-01-20 t.o.m. 1999-09-30
Expert : Torekull, Bertil, fr.o.m. 1995-01-10 t.o.m. 1996-08-14
Expert : Östring, Lars, fr.o.m. 1995-01-10 t.o.m. 1996-08-14
Sekreterare : Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 1996-09-16 t.o.m. 1999-12-10
Sekreterare : Holst, Tora, fr.o.m. 1995-01-30 t.o.m. 1996-08-19
Sekreterare : Kjellson, Per, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-08-14
Sekreterare : Kylhammar, Anders, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Lundh, Petra, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1999-10-31
Sekreterare : Strömbäck, Catharina, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-10-31
Assistent : Rosenquist af Åkershult, Charlotte, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1995-08-14
Assistent : Svensson, Helena, fr.o.m. 1995-08-07 t.o.m. 1997-08-31

Rapporter

SOU 1999:88Granskningskommissionens betänkande i anledning av Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:88 Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman