Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ersättning vid vissa fall av rådighetsinskränkningar (M 2012:02)

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ersättning vid vissa fall av rådighetsinskränkningar (M 2012:02) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2012:59 Ersättning vid vissa särskilda fall av rådighetsinskränkningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 5 ♂ 10 ) :

Lars Dirke  []  ( Särskild utredare )
Ulf Bjällås  []  ( Expert )
Anders Dahlsjö  []  ( Expert )
Lovisa Hagberg  []  ( Expert )
Anders Hallberg  []  ( Expert )
Per Hallström  []  ( Expert )
Agneta Lefwerth  []  ( Expert )
Bo Lundin  []  ( Expert )
Anna Meyrowitsch  []  ( Expert )
Torgny Norberg  []  ( Expert )
Gilbert Nordenswan  []  ( Expert )
Helena Rosén  []  ( Expert )
Ulf Wickström  []  ( Expert )
Conny Öhman  []  ( Expert )
Evelina Sandgren  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ersättning vid vissa fall av rådighetsinskränkningar (M 2012:02)


Beteckning : M 2012:02
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2014-03-18
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:59
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Dirke, Lars, fr.o.m. 2012-05-31 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Bjällås, Ulf, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Dahlsjö, Anders, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Hagberg, Lovisa, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Hallberg, Anders, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Hallström, Per, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Lefwerth, Agneta, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Lundin, Bo, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Meyrowitsch, Anna, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Norberg, Torgny, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Nordenswan, Gilbert, fr.o.m. 2010-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Rosén, Helena, fr.o.m. 2010-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Wickström, Ulf, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Expert : Öhman, Conny, fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2013-08-31
Sekreterare : Sandgren, Evelina, fr.o.m. 2012-09-24 t.o.m. 2013-09-04

Rapporter

SOU 2013:59Ersättning vid rådighetsinskränkningar – vilka fall omfattas av 2 kap. 15 § tredje stycket regeringsformen och när ska ersättning lämnas?

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman