Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 29 st. ♀ 16 ♂ 13 ) :

Eskil Franck  []  ( Särskild utredare )
Camilla Abrahamsson  []  ( Expert )
Agnes Alm  []  ( Expert )
Håkan Aronsson  []  ( Expert )
Greta Berg  []  ( Expert )
Dilsa Demirbag-Sten  []  ( Expert )
Mohammad Fazlhashemi  []  ( Expert )
Lena Hallberg  []  ( Expert )
Annika Hjelm  []  ( Expert )
Liselotte Jergard  []  ( Expert )
Andreas Kvarnängen  []  ( Expert )
Göran Lindmark  []  ( Expert )
Daniel Lindvall  []  ( Expert )
Anna-Lena Lodenius  []  ( Expert )
Christer Mattsson  []  ( Expert )
Lotta Nilsson  []  ( Expert )
Jonathan Peste  []  ( Expert )
Abby Peterson  []  ( Expert )
Daniel Poohl  []  ( Expert )
Katarina Rydberg  []  ( Expert )
Magnus Sandelin  []  ( Expert )
Torgny Sandgren  []  ( Expert )
Hanga Sántha  []  ( Expert )
Katja Wahlsten  []  ( Expert )
Örjan Wallin  []  ( Expert )
Robert Örell  []  ( Expert )
Agneta Blom  []  ( Sekreterare )
Karin Wiström  []  ( Sekreterare )
Heléne Lööw  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09)


Beteckning : Ju 2012:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:57
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Franck, Eskil, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2013-12-31
Expert : Abrahamsson, Camilla, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Alm, Agnes, fr.o.m. 2012-07-11 t.o.m. 2013-04-30
Expert : Aronsson, Håkan, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Berg, Greta, fr.o.m. 2013-03-25 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Demirbag-Sten, Dilsa, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Fazlhashemi, Mohammad, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Hallberg, Lena, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Hjelm, Annika, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Jergard, Liselotte, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Kvarnängen, Andreas, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-03-24
Expert : Lindmark, Göran, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Lindvall, Daniel, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-04-30
Expert : Lööw, Helene, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Lodenius, Anna-Lena, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Mattsson, Christer, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Nilsson, Lotta, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-01-20
Expert : Peste, Jonathan, fr.o.m. 2012-07-11 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Peterson, Abby, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Poohl, Daniel, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Rydberg, Katarina, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-01-20
Expert : Sandelin, Magnus, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Sandgren, Torgny, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2012-10-17
Expert : Sántha, Hanga, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Wahlsten, Katja, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Wallin, Örjan, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Örell, Robert, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Sekreterare : Blom, Agneta, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare : Wiström, Karin, fr.o.m. 2012-06-15 t.o.m. 2014-12-31

Rapporter

SOU 2013:81När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga vårdsbejakande extremism

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman