: : :

Medverkande i utredning : Andreas Kvarnängen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Andreas Kvarnängen

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Andreas Kvarnängen medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09)


Beteckning : Ju 2012:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:57
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Franck, Eskil, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2013-12-31
Expert : Abrahamsson, Camilla, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Alm, Agnes, fr.o.m. 2012-07-11 t.o.m. 2013-04-30
Expert : Aronsson, Håkan, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Berg, Greta, fr.o.m. 2013-03-25 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Demirbag-Sten, Dilsa, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Fazlhashemi, Mohammad, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Hallberg, Lena, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Hjelm, Annika, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Jergard, Liselotte, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Kvarnängen, Andreas, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-03-24
Expert : Lindmark, Göran, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Lindvall, Daniel, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-04-30
Expert : Lööw, Helene, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Lodenius, Anna-Lena, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Mattsson, Christer, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Nilsson, Lotta, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-01-20
Expert : Peste, Jonathan, fr.o.m. 2012-07-11 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Peterson, Abby, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Poohl, Daniel, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Rydberg, Katarina, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-01-20
Expert : Sandelin, Magnus, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Sandgren, Torgny, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2012-10-17
Expert : Sántha, Hanga, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Wahlsten, Katja, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Wallin, Örjan, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Expert : Örell, Robert, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-12-16
Sekreterare : Blom, Agneta, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare : Wiström, Karin, fr.o.m. 2012-06-15 t.o.m. 2014-12-31

Rapporter

SOU 2013:81När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga vårdsbejakande extremism
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Jo 2009:01) Åtgärder för att stimulera tjänstehundsaveln [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

Utredningen (Jo 2009:01) Åtgärder för att stimulera tjänstehundsaveln


Beteckning : Jo 2009:01
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-03
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-04-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:24 och dir. 2009:122
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Genfors, Bo, fr.o.m. 2009-04-02 t.o.m. 2010-01-15
Expert : Bolinder, Per, fr.o.m. 2009-06-04
Expert : Goder, Thomas, fr.o.m. 2009-06-04
Expert : Kjellström, Ann, fr.o.m. 2009-06-04
Expert : Kvarnängen, Andreas, fr.o.m. 2009-06-04
Expert : Norelius, Ulrika, fr.o.m. 2009-06-04
Expert : Nyberg, Sven, fr.o.m. 2009-06-04
Expert : Rask, Pernilla, fr.o.m. 2009-06-04
Expert : Sjöling, Lisen, fr.o.m. 2009-06-04
Expert : Uddman, Ulf, fr.o.m. 2009-06-04
Expert : Zachrisson, Jonas, fr.o.m. 2009-06-04
Sekreterare : Bergman, Ulrika, fr.o.m. 2009-05-18 t.o.m. 2010-04-15

Rapporter

SOU 2010:21Bättre marknad för tjänstehundar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:21 Bättre marknad för tjänstehundar [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Helikopterutredningen (Fö 2007:05) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Helikopterutredningen (Fö 2007:05)


Beteckning : Fö 2007:05
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:108
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Björklund, Leni, fr.o.m. 2007-06-29
Sakkunnig : Brandtell, Per, fr.o.m. 2008-02-07
Sakkunnig : Hermansson, Anders, fr.o.m. 2008-05-16
Sakkunnig : Stork Edhall, Pia, fr.o.m. 2008-02-07 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Axelsson, Håkan, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Cato, Marcus, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Friberg, Johan, fr.o.m. 2008-02-07 t.o.m. 2008-03-12
Expert : Hellberg, Sten-Olov, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Kvarnängen, Andreas, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Myrsell, Sylvia, fr.o.m. 2008-02-07 t.o.m. 2008-05-05
Expert : Nilsson, Per-Åke, fr.o.m. 2008-05-06
Expert : Petersson, Göran, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Svartz, Nils, fr.o.m. 2008-03-13
Expert : Wallengren, Annika, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Widell, Lars, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Wintzer, Stig, fr.o.m. 2008-02-07
Expert : Zetterberg, Daniel
Huvudsekreterare : Planmo, Markus, fr.o.m. 2008-07-08
Sekreterare : Planmo, Markus, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-07-07
Sekreterare : Thörn, Philip, fr.o.m. 2008-02-01

Rapporter

SOU 2008:129Helikoptern i samhällets tjänst
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:129 Helikoptern i samhällets tjänst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman