Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fö 2012:03) Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fö 2012:03) Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 6 st. ♀ 3 ♂ 3 ) :

Ann-Louise Eksborg  []  ( Särskild utredare )
Cecilia Skjöldebrand  []  ( Sakkunnig )
Mathias Säfsten  []  ( Sakkunnig )
Stefan Ryding-Berg  []  ( Expert )
Torbjörn Sahlén  []  ( Expert )
Ann-Kristin Lidström  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fö 2012:03) Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-09-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:85
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:18 Regeringsbeslut av ett statsråd - SRÄ
Medverkande :
Särskild utredare : Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, fr.o.m. 2012-09-17
Sakkunnig : Cecilia Skjöldebrand, ämnesråd, fr.o.m. 2012-09-25
Sakkunnig : Mathias Säfsten, ämnesråd, fr.o.m. 2012-09-25
Expert : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2012-09-25
Expert : Torbjörn Sahlén, överstelöjtnant, fr.o.m. 2012-09-25
Sekreterare : Ann-Kristin Lidström, fr.o.m. 2012-09-17

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman