Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Stefan Ryding-Berg På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Stefan Ryding-Berg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Stefan Ryding-Berg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Stefan Ryding-Berg medverkat i ( 6 st. ):

Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning (Fö 2013:03) [ Avslutad 2014 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning (Fö 2013:03)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-10-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:94
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället - en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
Medverkande :
Särskild utredare : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2013-12-20 t.o.m. 2014-11-14
Sakkunnig : Ulla Gustavsson, departementsråd, fr.o.m. 2014-02-24 t.o.m. 2014-11-14
Sakkunnig : Mia Löw, kansliråd, fr.o.m. 2014-02-24 t.o.m. 2014-11-14
Sakkunnig : Carl van Duin, militärsakkunnig, fr.o.m. 2014-02-24 t.o.m. 2014-11-14
Sakkunnig : Helena Mähler Lejon, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-05-21 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Andrew Casson, vice rektor, fr.o.m. 2014-05-21 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Carl Durling, arbetsrättsjurist, fr.o.m. 2014-03-04 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Madeleine Engström, fr.o.m. 2014-03-14 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Roland Ekenberg, rikshemvärnschef, fr.o.m. 2014-02-24 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Reidun Eklöw, vice ordförande i FOS, fr.o.m. 2014-03-06 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Klas Eksell, stf personaldirektör, fr.o.m. 2014-02-24 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Lars Gellner, jurist, fr.o.m. 2014-03-06 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Soledad Grafeuille, enhetschef, fr.o.m. 2014-03-07 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Anette Rihagen, rikslottachef, fr.o.m. 2014-02-24 t.o.m. 2014-11-14
Expert : Pär Sellberg, samordnare, fr.o.m. 2014-05-27 t.o.m. 2014-11-14
Huvudsekreterare : Anna Tengberg, t.f. rådman, fr.o.m. 2014-01-27 t.o.m. 2014-11-01
Sekreterare : Cecilia Wihlborg, fr.o.m. 2014-03-10 t.o.m. 2014-11-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:94 Försvarsmaktens personalförsörjning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 2012:03) Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Utredningen (Fö 2012:03) Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-09-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:85
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:18 Regeringsbeslut av ett statsråd - SRÄ
Medverkande :
Särskild utredare : Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, fr.o.m. 2012-09-17
Sakkunnig : Cecilia Skjöldebrand, ämnesråd, fr.o.m. 2012-09-25
Sakkunnig : Mathias Säfsten, ämnesråd, fr.o.m. 2012-09-25
Expert : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2012-09-25
Expert : Torbjörn Sahlén, överstelöjtnant, fr.o.m. 2012-09-25
Sekreterare : Ann-Kristin Lidström, fr.o.m. 2012-09-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:85 Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:18 Regeringsbeslut av ett statsråd – SRÄ [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Skyddslagsutredningen (Fö 2007:01) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]
Skyddslagsutredningen (Fö 2007:01)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-01-25
Direktiv för se, dir. 2007:6
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:50 Skyddet för samhällsviktig verksamhet
Medverkande :
Särskild utredare : Olof Egerstedt, överdirektör, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Staffan Agélii, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-03-27 t.o.m. 2007-06-30
Expert : Maria Broms-Hagelin, chefsjurist, fr.o.m. 2007-03-27
Expert : Maria Diamant, ämnesråd, fr.o.m. 2007-07-01
Expert : Annika Eriksson, polisintendent, fr.o.m. 2007-03-27
Expert : Tommy Hydfors, polisöverintendent, fr.o.m. 2007-03-27
Expert : Per Kihlström, polisintendent, fr.o.m. 2007-03-27
Expert : Lennart Olofsson, säkerhetsdirektör, fr.o.m. 2007-03-27
Expert : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2007-03-27
Expert : Per Renell, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-09-07
Expert : Henrik Thernlund, bitr. säkerhetsskyddschef, fr.o.m. 2007-03-27
Sekreterare : Daniel Jakobsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-10-01
Sekreterare : Per Renell, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2007-09-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:50 Skyddet för samhällsviktig verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Folkrättskommittén (Fö 2007:06) [ Avslutad 2010 ] [ Ledamot ]
Folkrättskommittén (Fö 2007:06)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-09-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:134, dir. 2008:154 och dir. 2010:19
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2010:22 Krigets lagar - centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser
SOU 2010:72 Folkrätten i väpnad konflikt - svensk tolkning & tillämpning + Bilaga 7
Medverkande :
Ordförande : Dag Victor, justitieråd, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Key Hedström, chefsjurist, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Maj Johansson, hovrättsråd, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Inger Österdahl, professor, fr.o.m. 2007-11-30
Sakkunnig : Ove Bring, professor, fr.o.m. 2008-03-07
Sakkunnig : Magnus D. Sandbu, försvarsjurist, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Mikael Andersson, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Ola Engdahl, jur.dr., fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Malin Greenhill, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-07 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Per Lennerbrant, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Erik Lindfors, departementsråd, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Anneli Skoglund, kansliråd, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Christina Ulfsparre, samordnare folkrätt, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Runar Viksten, chefsrådman, fr.o.m. 2008-03-07
Sekreterare : Kristina Lindvall, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-01-01
Sekreterare : Cecilia Tengroth (f.d. Hellman), folkrättsjurist, fr.o.m. 2007-12-01
Biträdande sekreterare : Jessika Appelgren, fr.o.m. 2008-06-01 t.o.m. 2008-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Stödutredningen (Ju 2004:12) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]
Stödutredningen (Ju 2004:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:119 och 2005:82
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning
Medverkande :
Särskild utredare : Olof Egerstedt, överdirektör, fr.o.m. 2004-11-11 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Arne Andersson, polisintendent, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Maria Diamant, kansliråd, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Lars Engström, länspolismästare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Sverker Göransson, brigadgeneral, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Fredrik Hassel, stabschef, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Stefan Ryding Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Staffan Schyberg, verksjurist, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Ragnwi Marcelind, led. av riksdagen /kd, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Rolf Olsson, led. av riksdagen /v, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Johan Pehrson, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Margareta Sandgren, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Rigmor Stenmark, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Sekreterare : Katarina Adolfson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredning (Fö 2000:06) om översyn av Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m. [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]
Utredning (Fö 2000:06) om översyn av Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m.
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-11-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:87
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:98 Stöd från Försvarsmakten
Medverkande :
Särskild utredare : Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Johan Appelberg, ämnesråd, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Maria Hedegård, kansliråd, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Key Hedström, chefsjurist, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Lars Nylén, rikskriminalchef, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Tord Pettersson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Staffan Schyberg, verksjurist, fr.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Thed Adelswärd, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Michael Cervin, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:98 Stöd från Försvarsmakten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman