Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01) [ Avslutad 2011 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 8 ♂ 4 ) :

Göran Ewerlöf  []  ( Särskild utredare )
Talieh Ashjari  []  ( Expert )
Karin Frank  []  ( Expert )
Anna Håkanson  []  ( Expert )
Christina Kopparberg  []  ( Expert )
Kerstin Lindblad  []  ( Expert )
Ronnie Magnusson  []  ( Expert )
Elisabeth Melin  []  ( Expert )
Szilárd Rado  []  ( Expert )
Katrin Westlund  []  ( Expert )
Elisabet Rune  []  ( Sekreterare )
Mihail Stoican  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-02-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:9
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn. En översyn av mottagandet.
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Ewerlöf, hovrättslagman, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-10-31
Expert : Talieh Ashjari, enhetschef, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Karin Frank, kansliråd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Anna Håkanson, kansliråd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Christina Kopparberg, kansliråd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Kerstin Lindblad, kansliråd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Ronnie Magnusson, expert, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Elisabeth Melin, handläggare, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Szilárd Rado, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Mihail Stocian, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Katrin Westlund, t.f. enhetschef, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Sekreterare : Elisabet Rune, hovrättsassessor, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-10-14

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman