Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01) [ Avslutad 2011 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2011:9 Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 8 ♂ 4 ) :

Göran Ewerlöf  []  ( Särskild utredare )
Talieh Ashjari  []  ( Expert )
Karin Frank  []  ( Expert )
Anna Håkanson  []  ( Expert )
Christina Kopparberg  []  ( Expert )
Kerstin Lindblad  []  ( Expert )
Ronnie Magnusson  []  ( Expert )
Elisabeth Melin  []  ( Expert )
Szilárd Rado  []  ( Expert )
Katrin Westlund  []  ( Expert )
Elisabet Rune  []  ( Sekreterare )
Mihail Stoican  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01)


Beteckning : Ju 2011:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-02-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:9
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ewerlöf, Göran, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-10-31
Expert : Ashjari, Talieh, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Frank, Karin, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Håkanson, Anna, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Kopparberg, Christina, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Lindblad, Kerstin, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Magnusson, Ronnie, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Melin, Elisabeth, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Rado, Szilárd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Stocian, Mihail, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Westlund, Katrin, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Sekreterare : Rune, Elisabet, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-10-14

Rapporter

SOU 2011:64Asylsökande ensamkommande barn. En översyn av mottagandet.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman