: : :

Medverkande i utredning : Christina Kopparberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Christina Kopparberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Christina Kopparberg medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01)


Beteckning : Ju 2011:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-02-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:9
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ewerlöf, Göran, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-10-31
Expert : Ashjari, Talieh, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Frank, Karin, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Håkanson, Anna, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Kopparberg, Christina, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Lindblad, Kerstin, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Magnusson, Ronnie, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Melin, Elisabeth, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Rado, Szilárd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Stocian, Mihail, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Westlund, Katrin, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Sekreterare : Rune, Elisabet, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-10-14

Rapporter

SOU 2011:64Asylsökande ensamkommande barn. En översyn av mottagandet.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:9 Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn – En översyn av mottagandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Viseringsutredningen (Ju 2008:13) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Viseringsutredningen (Ju 2008:13)


Beteckning : Ju 2008:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2010-03-03
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-10-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:104 och dir. 2009:52
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sandesjö, Håkan, fr.o.m. 2008-10-02 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Andersson, Daniel, fr.o.m. 2008-12-08 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Benson, Karin, fr.o.m. 2008-12-08 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Kopparberg, Christina, fr.o.m. 2008-12-08 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Lambert, Jonn, fr.o.m. 2008-12-08 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Lindblad, Kerstin, fr.o.m. 2008-12-08 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Makarowski, Christel, fr.o.m. 2008-12-08 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Nordström, Magnus, fr.o.m. 2008-12-08 t.o.m. 2009-11-30
Sekreterare : Friberg, Annika, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-11-30
Sekreterare : Gutrad, Dina, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2009-11-30

Rapporter

SOU 2009:77EU:s Viseringskodex – delbetänkande
SOU 2009:91Fingeravtryck i uppehållstillstånd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:77 EU:s viseringskodex [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2009:91 Fingeravtryck i uppehållstillstånd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Asylmottagningsutredningen (Ju 2007:18) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Asylmottagningsutredningen (Ju 2007:18)


Beteckning : Ju 2007:18
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2010-03-02
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:172
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Häggroth, Sören, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-02-28
Sakkunnig : Bakshi, Arjun, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Sakkunnig : Henjered, Caroline, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Sakkunnig : Kessling, Anders, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Eriksson, Kristina, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Ferm, Göran, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : de la Gardie, Per, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Kopparberg, Christina, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Lind, Clas, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Melchert, Roy, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Sallstedt, Gunnar, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Santesson, Anna, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Sjöquist, Peter, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Stillerud, Karin, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Zeidler, Anna, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Huvudsekreterare : Ringborg, Pontus, fr.o.m. 2008-03-10 t.o.m. 2009-03-22
Sekreterare : Adolfson, Katarina, fr.o.m. 2008-02-15 t.o.m. 2009-02-28

Rapporter

SOU 2009:19Aktiv väntan – asylsökande i Sverige
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:172 Översyn av mottagandet av asylsökande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:19 Aktiv väntan – asylsökande i Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman