Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Szilárd Rado

Sök kontaktuppgifter till Szilárd Rado på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Szilárd Rado

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Szilárd Rado medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om ekonomiska styrmedel för kemikalier (Fi 2013:08) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]
Utredningen om ekonomiska styrmedel för kemikalier (Fi 2013:08)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:127 och dir. 2014:143
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:30 Kemikalieskatt. Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier
Medverkande :
Särskild utredare : Vilhelm Andersson, fr.o.m. 2013-12-19 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Åke Bergman, fr.o.m. 2014-03-06
Expert : Tomas Gärdström, fr.o.m. 2014-03-06
Expert : Elly-Ann Lindström, fr.o.m. 2014-03-06
Expert : Annika Löfgren, fr.o.m. 2014-03-06
Expert : Charlotta Meyer-Seitz, fr.o.m. 2014-03-06
Expert : Fredrik Odelram, fr.o.m. 2014-12-09
Expert : Anna Quakkalaar, fr.o.m. 2014-03-06
Expert : Szilárad Rado, fr.o.m. 2014-03-06
Expert : Agneta Rapp, fr.o.m. 2014-03-06
Expert : Raisa Svensson, fr.o.m. 2014-03-06 t.o.m. 2014-12-08
Expert : Anna Wallentin, fr.o.m. 2014-03-06
Sekreterare : Mats Alriksson, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2015-04-09
Sekreterare : Jenny von Bahr, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2015-04-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om fritt val av hjälpmedel (S 2011:02) [ Avslutad 2011 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om fritt val av hjälpmedel (S 2011:02)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-02-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:7
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:77 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet.
Medverkande :
Särskild utredare : Karin Bergh, chefsjurist, fr.o.m. 2001-02-04
Sakkunnig : Maria Boschnakova, rättssakkunnig, fr.o.m. 2011-04-01
Sakkunnig : Malin Ekman Aldén, kansliråd, fr.o.m. 2011-09-22
Sakkunnig : Ylva Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-09-21
Sakkunnig : Szilárd Rado, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Ingalill Björquist, förbundsstyrelseledamot, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Lars-Erik Gotthard, inspektör, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-09-21
Expert : Anna Hagersten, konkurrenssakkunnig, fr.o.m. 2011-09-22
Expert : Pelle Kölhed, ordförande, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Ann Lund, utredare, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Josefin Nilsson, konkurrenssakkunnig, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-09-21
Expert : Per-Olov Nylander, handläggare, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Olle Olsson, handläggare, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Jan-Peter Strömgren, ordförande, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Sofie Tängman, inspektör, fr.o.m. 2011-09-22
Expert : Irene Vasberg, kvalitetssamordnare, fr.o.m. 2011-04-01
Expert : Anders Wennerberg, vice vd, fr.o.m. 2011-04-01
Sekreterare : Cecilia Ljung, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:7 Fritt val av hjälpmedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:77 Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]
Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (Ju 2011:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-02-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:9
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn. En översyn av mottagandet.
Medverkande :
Särskild utredare : Göran Ewerlöf, hovrättslagman, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-10-31
Expert : Talieh Ashjari, enhetschef, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Karin Frank, kansliråd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Anna Håkanson, kansliråd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Christina Kopparberg, kansliråd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Kerstin Lindblad, kansliråd, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Ronnie Magnusson, expert, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Elisabeth Melin, handläggare, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Szilárd Rado, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Mihail Stocian, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Expert : Katrin Westlund, t.f. enhetschef, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2011-10-14
Sekreterare : Elisabet Rune, hovrättsassessor, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2011-10-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:9 Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn – En översyn av mottagandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2011 års vägtullsutredning (Fi 2011:08) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
2011 års vägtullsutredning (Fi 2011:08)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-06-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:47 och dir. 2012:65
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:60 Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem
SOU 2013:3 Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon
Medverkande :
Särskild utredare : Raymond Grankvist, fr.o.m. 2011-06-20 t.o.m. 2013-02-08
Sakkunnig : Jan Olof Lidström, fr.o.m. 2011-07-01
Sakkunnig : Jan Larsson, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Anna Anderman, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2011-09-15
Expert : Ulf Båsjö, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Lars Carlsson, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Marianne Erlandsson, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Daniel Granqvist, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Mats-Olof Hansson, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Maria Ingelsson, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Petra Jansson, fr.o.m. 2011-11-15
Expert : Johan Lindqvist, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Jennie Magnusson, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Szilárd Rado, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2011-11-14
Expert : Göran Roos, fr.o.m. 2011-09-16
Expert : Åsa Ståhl, fr.o.m. 2011-07-01
Expert : Gunilla Svedberg, fr.o.m. 2011-07-01
Sekreterare : Jennifer Moore Peterson, fr.o.m. 2011-06-20 t.o.m. 2013-02-18
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Patientmaktsutredningen (S 2011:03) [ Avslutad 2013 ] [ Sakkunnig ]
Patientmaktsutredningen (S 2011:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:25, dir. 2012:24 och dir. 2012:113
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:2 Patientlag
SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård
Medverkande :
Särskild utredare : Johan Assarsson, regiondirektör, fr.o.m. 2011-03-30 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Ellen Hausel Heldahl, kansliråd, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2012-03-06
Sakkunnig : Sara Johansson, S departementssekreterare, fr.o.m. 2013-01-16
Sakkunnig : Petra Jansson, kansliråd, fr.o.m. 2011-12-12 t.o.m. 2013-01-15
Sakkunnig : Carolina Lindholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-03-07 t.o.m. 2013-01-15
Sakkunnig : Markus Martinelle, kansliråd, fr.o.m. 2013-01-16
Sakkunnig : Szilárd Rado, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2011-12-11
Sakkunnig : Emma Regnér, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-09-17 t.o.m. 2013-01-15
Sakkunnig : Katarina Sundberg, kansliråd, fr.o.m. 2013-01-16
Sakkunnig : Eva Willman, ämnesråd, fr.o.m. 2011-09-01
Sakkunnig : Daniel Zetterberg, kansliråd, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Staffan Blom, förvaltningschef, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2012-10-29
Expert : Rickard Brodd, ordförande, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Anne Carlsson, förbundsordförande, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Siwert Gårdestig, programdirektör, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Ellen Hausel Heldahl, avdelningschef, fr.o.m. 2012-03-07 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Toivo Heinsoo, landstingsdirektör, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Åsa Himmelsköld, utredare, fr.o.m. 2012-09-17 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Hasse Knutsson, handläggare, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Carola Lemne, verkst. direktör, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Agneta Lönnemo Calleberg, chefsjurist, fr.o.m. 2012-10-30
Expert : Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg, fr.o.m. 2012-09-17
Expert : Sineva Ribeiro, förbundsordförande, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Ingrid Schmidt, utredare, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Per Starke, områdeschef, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Heidi Stensmyren, vice ordförande, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Kristina Söderlind Rutberg, överläkare, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Eva Wallin, enhetschef, fr.o.m. 2013-01-16
Expert : Sofie Zetterström, programansvarig, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-01-15
Sekreterare : Lena Barrbrink, fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2013-06-30
Sekreterare : Ann-Charlotte Borlid, fr.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Erik Kärnekull, fr.o.m. 2011-05-16 t.o.m. 2012-01-31
Sekreterare : Elin Sundberg, fr.o.m. 2011-09-19
Sekreterare : Petra Zetterberg Ferngren, fr.o.m. 2012-02-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:2 Patientlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman