: : :

Medverkande i utredning : Viveca Lång

Sök kontaktuppgifter till Viveca Lång på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Viveca Lång

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Viveca Lång medverkat i ( 8 st. ):

2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21)


Beteckning : Ju 2014:21
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-28
Direktiv för kommittén, se dir. 2014:123, dir. 2014:144 och dir. 2015:5
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2014-11-13 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Andersson Willner, Maria, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Arnholm, Maria, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Avci, Gulan, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2015-03-31
Ledamot : Avsan, Anti, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Carlsson, Andreas, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Ekeroth, Kent, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Eklund, Jonas, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Hallström, Pia, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Hirvonen, Annika, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Liljeberg, Ulrika, fr.o.m. 2015-09-28 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Löberg, Petter, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Nordin, Rickard, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2015-09-27
Ledamot : Rojhan Gustafsson, Azadeh, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Ledamot : Rydfors, Jonas, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2015-03-19
Ledamot : Svensson, Eva-Britt, fr.o.m. 2014-12-19 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Granath, Sven, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Hallberg, Lars, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Ivarsson, Bengt, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Källberg, Elin, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2015-06-30
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2015-07-01 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Ollén, Marie-Louise, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Severin, Elena, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Expert : Öster, Annika, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2016-10-05
Sekreterare : Fainelli, Annie, fr.o.m. 2016-05-30 t.o.m. 2016-10-05
Sekreterare : Hannell, Anna, fr.o.m. 2014-09-08 t.o.m. 2016-10-05

Rapporter

SOU 2016:60Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03)


Beteckning : Ju 2010:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-04-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:35 och dir. 2012:3
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nyström, Ella, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Kaevergaard, Thomas, fr.o.m. 2012-01-09 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Lindstrand, Tomas, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Ramberg, Anne, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Rettig, Urban, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Unge, Wilhelm, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Sekreterare : Kaevergaard, Thomas, fr.o.m. 2010-05-24 t.o.m. 2012-01-08
Sekreterare : Sandahl, Karin, fr.o.m. 2012-01-09 t.o.m. 2013-02-06

Rapporter

SOU 2012:95Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Narkotikautredningen (S 2006:07) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Narkotikautredningen (S 2006:07)


Beteckning : S 2006:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:97 och dir. 2007:26
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Pennlöv, Jan, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Alm, Stewe, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Eklund, Astrid, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Gunnesby, Ulrika, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Haase, Peggy, fr.o.m. 2008-03-01
Expert : Hansson, Lars, fr.o.m. 2007-09-01
Expert : Lindell, Tomas, fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Litwicka, Susanna, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2007-08-31
Expert : Lötberg, Pernilla, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Pettersson, Bertil, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Rosén, Helena, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Sandvold, Per-Åke, fr.o.m. 2007-06-01
Expert : Stenfeldt Hennings, Anna, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Valfridsson, Martin, fr.o.m. 2007-09-01
Expert : Wieslander, Karolina, fr.o.m. 2008-10-02
Sekreterare : Frånlund Althin, Eva, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapporter

SOU 2008:120Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om översyn av bestämmelserna om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av bestämmelserna om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01)


Beteckning : Ju 2006:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:152, dir. 2006:78 och dir. 2007:88
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindelöf, Agneta, fr.o.m. 2006-02-23 t.o.m. 2008-04-30
Expert : Blomström, Monica, fr.o.m. 2006-11-17 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Ekberg, Gunilla, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2006-11-13
Expert : Ekdahl, Nils-Petter, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Erlandsson, Karin, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2007-02-14
Expert : Hemtke, Erica, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Högberg, Inger, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Hölcke, Maria, fr.o.m. 2008-03-03 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Jareborg, Nils, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Lantz, Hanna, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2007-08-14
Expert : Wahlberg, Kajsa, fr.o.m. 2006-03-30 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Wetterberg, Tomas, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-09
Expert : Wikstrand Danelius, Magdalena, fr.o.m. 2007-08-15 t.o.m. 2008-03-02
Sekreterare : Nebelius, Monica, fr.o.m. 2006-03-01 t.o.m. 2008-04-30

Rapporter

SOU 2008:41Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)


Beteckning : Ju 2003:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2003:58, dir. 2007:76, dir. 2008:42, dir. 2011:69 och dir. 2011:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Lambertz, Göran, fr.o.m. 2008-04-17 t.o.m. 2012-08-31
Ordförande : Regner, Göran, fr.o.m. 2003-04-30
Ledamot : Andersson, Phia, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Blixt, Lena, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Burman, Ingrid, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Fredriksson, Inger, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Karlsson, Alf, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Karlsson, Ulrika, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Kerimo, Yilmaz, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2008-10-14
Ledamot : Kjellberg, Bertil, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Magnusson, Cecilia, fr.o.m. 2011-01-25 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Norlén, Andreas, fr.o.m. 2011-01-25 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Petersson, Helene, fr.o.m. 2008-10-15 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Svensson, Ingvar, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Tornberg, Stefan, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Wassén, Erik, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Wegendal, Lars, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Åkerlund, Jonas, fr.o.m. 2011-01-26 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Axberger, Hans Gunnar, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Bergman, Cecilia, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-03-03
Expert : Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2011-09-05 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Brinnen, Martin, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Bröms Lumpus, Kerstin, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Bull, Thomas, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Gullesjö, Anna, fr.o.m. 2009-05-15 t.o.m. 2011-09-12
Expert : Jansson Håvik, Rosemarie, fr.o.m. 2011-09-13 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Jonson, Catharina, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Karlsson, Jens, fr.o.m. 2009-08-14 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Lidehorn, Kristina, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2011-11-15 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Morast, Kerstin, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Carlsson, Lena, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Dermark, Anna Maria, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2005-04-04
Expert : Forsaeus, Helena, fr.o.m. 2004-05-03 t.o.m. 2005-02-24
Expert : Frylén, Gunhild, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2007-08-31
Expert : Glansberg, Kirsten, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2009-05-14
Expert : Hultengård, Per, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Jonsson, Catharina t.o.m. 2009-11-30
Expert : Kjellander, Pia, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2005-10-16
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2005-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Liby, Karin, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Löfgren Cederberg, Gun, fr.o.m. 2005-02-14 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Mentes, Feryal, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Moore, Lena, fr.o.m. 2004-07-15 t.o.m. 2005-04-04
Expert : Nauclér, Anders, fr.o.m. 2006-03-15 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Rikte, Katarina, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Rustand, Håkan, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Strömbäck, Helena, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Stålhandske, Jan, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2006-03-14
Expert : Svensson, Helen, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-09-30
Expert : Wennberg, Bertil, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-07-14
Expert : Westman, Daniel, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Wilöf, Olle, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Aurelius, Nils Fredrik, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Bengtsson, Anders, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-05-15
Fridolin, Gustav, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2006-10-22
Högström, Kenth, fr.o.m. 2003-10-06
Karlsson, Alf, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2008-05-15
Kvist, Kenneth, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Lundgren, Kerstin, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Svensson, Ingvar, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Ullenhag, Jörgen, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Sekreterare : Brinnen, Martin, fr.o.m. 2010-10-01 t.o.m. 2012-08-31
Sekreterare : Funcke, Nils, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2012-09-30
Sekreterare : Gustavsson, Daniel, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2012-08-26
Sekreterare : Nyman, Stefan, fr.o.m. 2011-12-15 t.o.m. 2012-08-31
Sekreterare : Rikte, Katarina, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2009-02-28

Rapporter

SOU 2004:114Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor. Internationellt rättsligt bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor m.m.
SOU 2006:96Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt. Del 1 och 2
SOU 2009:14Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
SOU 2010:68Ny yttrandefrihetsgrundlag? – Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller
SOU 2012:55En översyn av tryck- och yttrandefriheten Del 1. En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Bilagor. Del 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kameraövervakningsutredningen (Ju 2001:09) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Kameraövervakningsutredningen (Ju 2001:09)


Beteckning : Ju 2001:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2004-02-27
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-06-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Schäder, Göran, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Grevholm, Erik, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Isberg Amnäs, Katja, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Ljungqvist, Peter, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Tonneman, Lars, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2002-12-31
Sekreterare : Johansson, Roy, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-01-31

Rapporter

SOU 2002:110Allmän kameraövervakning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2001:53
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:110 Allmän kameraövervakning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Sjöfylleriutredningen (Ju 1999:15) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]

Sjöfylleriutredningen (Ju 1999:15)


Beteckning : Ju 1999:15
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2002-02-26
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-11
Direktiv för för utredningen, se dir. 1999:87
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Karlstedt, Göran, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2001-04-16
Expert : Kjellström, Per, fr.o.m. 2000-02-07 t.o.m. 2001-04-03
Expert : Lindstrand, Tomas, fr.o.m. 2000-02-07 t.o.m. 2001-04-03
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2000-02-07 t.o.m. 2001-04-03
Expert : Nilsson, Kristina, fr.o.m. 2000-02-07 t.o.m. 2001-04-03
Expert : Östman, Dan, fr.o.m. 2000-02-07 t.o.m. 2001-04-03
Sekreterare : Persson, Cecilia, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2001-04-16

Rapporter

SOU 2001:30Sjöfylleri
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:87
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:30 Sjöfylleri [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Samordningsorganet för narkotikafrågor (S 1984:D) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Samordningsorganet för narkotikafrågor (S 1984:D)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1983-10-04
Samordningsorganet för narkotikafrågor har upphört genom regeringsbeslut den 18 oktober 2007.
Medverkande :
Ordförande : Ragnwi Marcelind, statssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ordförande : Ewa Persson Göransson, statssekreterare, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Vice ordförande : Margareta Foyer, departementsråd, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2000-05-31
Vice ordförande : Iréne Nilsson Carlsson, departementsråd, fr.o.m. 2000-08-01 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Elisabet Aldenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Gunilla Bergéren, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Magnus Graner, statssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Christian Groth, ämnesråd, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Cecilia Halle, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-11-01 t.o.m. 2007-01-10
Ledamot : Ingmar Hansson, statssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Madeleine Harby Samuelsson, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Bengt Gunnar Herrström, kansliråd, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Stefan Johansson, kansliråd, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Tomas Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Zuzanna Litwicka, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Claes Ljungh, statssekreterare, fr.o.m. 1999-06-18 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Hans Lundborg, departementsråd, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Viveca Lång, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Ralf Löfstedt, ämnesråd, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Annika Mansnérus, kansliråd, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Kristina Rennerstedt, statssekreterare, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Eskil Renström, kansliråd, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Helena Rosén, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Peter Scharmer, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Martina Smedberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2000-03-31
Ledamot : Joakim Stymne, statssekreterare, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Charlotte Svensson, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-03-27
Ledamot : Fredrik Wersäll, rättschef, fr.o.m. 1999-05-20 t.o.m. 2007-01-09
Ledamot : Angela Öst, kansliråd, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2007-01-09
Sekreterare : Andréas Hilmersson, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-10-01
Sekreterare : Annika Mansnérus, departementssekreterare, t.o.m. 2000-09-29
Sekreterare : Angela Öst, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-09-30 t.o.m. 2002-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman