Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Ella Nyström På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Ella Nyström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Ella Nyström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ella Nyström medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03) [ Avslutad 2013 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-04-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:35 och dir. 2012:3
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:95 Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet - Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet
Medverkande :
Särskild utredare : Ella Nyström, justitieråd, fr.o.m. 2010-05-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Mari Heidenborg, lagman, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Thomas Kaevergaard, rådman, fr.o.m. 2012-01-09 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Tomas Lindstrand, chefsåklagare, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Viveca Lång, kansliråd, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Anne Ramberg, advokat, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Urban Rettig, överste, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Expert : Wilhelm Unge, chefsanalytiker, fr.o.m. 2010-06-10 t.o.m. 2013-02-06
Sekreterare : Thomas Kaevergaard, rådman, fr.o.m. 2010-05-24 t.o.m. 2012-01-08
Sekreterare : Karin Sandahl, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-01-09 t.o.m. 2013-02-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning (Ju 2004:02) [ Avslutad 2005 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning (Ju 2004:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-02-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:10 och dir. 2005:45
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:108 Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Ella Nyström, justitieråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-31
Sakkunnig : Thomas Ericsson, kansliråd, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2005-03-14
Sakkunnig : Claes Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2005-03-14
Sakkunnig : Susanne Forssman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2004-08-31
Sakkunnig : Carina Heinlo, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-12-16
Sakkunnig : Fredrik Ludwigs, kansliråd, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2005-12-16
Sakkunnig : Carin Wahren, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2005-03-14
Sakkunnig : Catarina Öström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2005-12-16
Expert : Lars-Olof Eklöf, jurist, fr.o.m. 2005-03-15 t.o.m. 2005-12-16
Expert : Mattias Grafström, jurist, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2005-03-14
Expert : Thomas Grahn, jurist, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2005-12-16
Expert : Annika Hernodh, byråchef, fr.o.m. 2005-09-20 t.o.m. 2005-12-16
Expert : Jenny Jensen, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2005-09-19
Expert : Lars Lindgren, bankdirektör, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2005-12-16
Expert : Anna-Karin Smedberg, föreningsjurist, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2005-03-14
Sekreterare : Kenneth Truedsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2005-12-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Lufträttsutredningen (K 1996:04) [ Avslutad 1999 ] [ Särskild utredare ]
Lufträttsutredningen (K 1996:04)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-05-09
Direktiv för utredningen, se dir. 1996:32.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:122 Rättigheter i luftfartyg - delbetänkande
SOU 1999:42 Ny luftfartslag
Medverkande :
Särskild utredare : Ella Nyström, hovrättsråd, fr.o.m. 1996-08-27 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Catarina Barketorp, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-10-11 t.o.m. 1998-02-23
Expert : Magnus Blücher, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Anders Gradin, sektionschef, fr.o.m. 1998-03-31 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Margaretha Granborg, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-10-11 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Per Grönwall, chefsjurist, fr.o.m. 1996-10-11 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Sari Halme, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1998-02-24 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Olof Hedberg, kansliråd, fr.o.m. 1996-10-11 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Bengt Larsson, jurist, fr.o.m. 1996-10-11 t.o.m. 1999-03-31
Expert : Kenneth Nordlander, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-03-07 t.o.m. 1997-10-06
Expert : Carin Åberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1998-09-14
Sekreterare : Anders Hagsgård, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1999-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:32 Översyn av luftfartslagstiftningen

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:122 Rättigheter i luftfartyg [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:42 Ny luftfartslag [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Fi 1995:18) om skärpt bekämpning av penningtvätt [ Avslutad 1997 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (Fi 1995:18) om skärpt bekämpning av penningtvätt
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1995:132. Utredningen av har avgett (SOU 1997:36) Bekämpande av penningtvätt Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Per Anclow, kammarrättslagman, fr.o.m. 1995-11-16
Sakkunnig : Christer Fogelberg, chef över Finanspolisen, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Thomas Grahn, inspektör, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Gunnel Lindberg, överåklagare, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Anders Norberg, revisor, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Carl Norström, kammarrättsråd, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Ella Nyström, hovrättsråd, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Tomas Tetzell, bankjurist, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Björn Blomqvist, statsåklagare, fr.o.m. 1995-12-15
Sekreterare : Anders Cedhagen, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-12-15
Sekreterare : Susanne Jannesson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-01-02
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:36 Bekämpande av penningtvätt [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman