Hem: Teman: Offentliga utredningar:

E-offentlighetskommittén (Ju 2008:06)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

E-offentlighetskommittén (Ju 2008:06) [ Avslutad 2010 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 8 ♂ 15 ) :

Henrik Jermsten  []  ( Ordförande )
Otto von Arnold  []  ( Ledamot )
Marianne Berg  []  ( Ledamot )
Per Bill  []  ( Ledamot )
Krister Hammarbergh  []  ( Ledamot )
Annie Johansson  []  ( Ledamot )
Mark Klamberg  []  ( Ledamot )
Mathias Klang  []  ( Ledamot )
Margareta Persson  []  ( Ledamot )
Leif Pettersson  []  ( Ledamot )
Eliza Roszkowska Öberg  []  ( Ledamot )
Tone Tingsgård  []  ( Ledamot )
Pernilla Wikström Pehrson  []  ( Ledamot )
Christer Winbäck  []  ( Ledamot )
Magnus Dahlberg  []  ( Expert )
Hans-Olof Lindblom  []  ( Expert )
Leif Lindgren  []  ( Expert )
Johan Modin  []  ( Expert )
Svante Nygren  []  ( Expert )
Michael Staff  []  ( Expert )
Pär Trehörning  []  ( Expert )
Britt-Marie Östholm  []  ( Expert )
Lotten Karlén  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

E-offentlighetskommittén (Ju 2008:06)


Beteckning : Ju 2008:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-03-13
Direktiv för kommittén, se dir. 2008:26
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Jermsten, Henrik, fr.o.m. 2008-03-13 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : von Arnold, Otto, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Berg, Marianne, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Bill, Per, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Hammarbergh, Krister, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Johansson, Annie, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Klamberg, Mark, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2008-10-19
Ledamot : Klang, Mathias, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Persson, Margareta, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Pettersson, Leif, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Roszkowska Öberg, Eliza, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Tingsgård, Tone, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Wikström Pehrson, Pernilla, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2010-02-04
Ledamot : Winbäck, Christer, fr.o.m. 2008-10-20 t.o.m. 2010-02-04
Expert : Dahlberg, Magnus, fr.o.m. 2008-05-29 t.o.m. 2010-02-04
Expert : Lindblom, Hans-Olof, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2010-02-04
Expert : Lindgren, Leif, fr.o.m. 2008-06-12 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Modin, Johan, fr.o.m. 2008-05-29 t.o.m. 2010-02-04
Expert : Nygren, Svante, fr.o.m. 2008-05-29 t.o.m. 2010-02-04
Expert : Staff, Michael, fr.o.m. 2008-05-29 t.o.m. 2009-09-08
Expert : Trehörning, Pär, fr.o.m. 2008-05-29 t.o.m. 2010-02-04
Expert : Östholm, Britt-Marie, fr.o.m. 2009-09-09 t.o.m. 2010-02-04
Sekreterare : Karlén, Lotten, fr.o.m. 2008-05-05 t.o.m. 2010-02-28

Rapporter

SOU 2009:5Säkerhetskopiors rättsliga status
SOU 2010:4Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman