Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om den kliniska forskningens behov och villkor samt förslag till åtgärdsplan (U 2007:04)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om den kliniska forskningens behov och villkor samt förslag till åtgärdsplan (U 2007:04) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 12 ♂ 10 ) :

Olle Stendahl  []  ( Särskild utredare )
Charlotte Hall  []  ( Sakkunnig )
Anders Hedberg  []  ( Sakkunnig )
Johan Lindberg  []  ( Sakkunnig )
Sofia Medin  []  ( Sakkunnig )
Maria Wästfelt  []  ( Sakkunnig )
Bo Ahrén  []  ( Expert )
Richard Bergström  []  ( Expert )
Håkan Billing  []  ( Expert )
Anders Ekbom  []  ( Expert )
Anna Engström-Laurent  []  ( Expert )
Ulf Haglund  []  ( Expert )
Karin Harms-Ringdahl  []  ( Expert )
Ellen Hyttsten  []  ( Expert )
Anna Lefevre Skjöldebrand  []  ( Expert )
Bo Lindblom  []  ( Expert )
Inger Rosdahl  []  ( Expert )
Måns Rosén  []  ( Expert )
Kerstin Westermark  []  ( Expert )
Pernilla Arrland  []  ( Sekreterare )
Cecilia Eriksson Dahlberg  []  ( Sekreterare )
Ulrika Axelsson Jonsson  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om den kliniska forskningens behov och villkor samt förslag till åtgärdsplan (U 2007:04)


Beteckning : U 2007:04
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-09
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-03-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:39
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Stendahl, Olle, fr.o.m. 2007-03-15 t.o.m. 2009-05-05
Sakkunnig : Axelsson-Jonsson, Ulrika, fr.o.m. 2008-05-13 t.o.m. 2009-05-05
Sakkunnig : Hall, Charlotte, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2008-02-15
Sakkunnig : Hedberg, Anders, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2008-09-22
Sakkunnig : Lindberg, Johan, fr.o.m. 2007-08-21 t.o.m. 2008-05-12
Sakkunnig : Medin, Sofia, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Ahrén, Bo, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Bergström, Richard, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Billing, Håkan, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Ekbom, Anders, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Engström-Laurent, Anna, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Haglund, Ulf, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Harms-Ringdahl, Karin, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Hyttsten, Ellen, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Lefevre Skjöldebrand, Anna, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Lindblom, Bo, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Rosdahl, Inger, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Rosén, Måns, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Expert : Westermark, Kerstin, fr.o.m. 2007-06-05 t.o.m. 2009-05-05
Sekreterare : Arrland, Pernilla, fr.o.m. 2007-05-28 t.o.m. 2009-05-31
Sekreterare : Eriksson Dahlberg, Cecilia, fr.o.m. 2007-05-21 t.o.m. 2008-02-15

Rapporter

SOU 2008:7Världsklass! – Åtgärdsplan för den kliniska forskningen -delbetänkande
SOU 2009:43Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman