Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en reformerad gymnasieskola (U 2007:01)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en reformerad gymnasieskola (U 2007:01) [ Avslutad 2008 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2007:8 En reformerad gymnasieskola [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2007:143 Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2007:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 17 st. ♀ 10 ♂ 7 ) :

Anita Ferm  []  ( Särskild utredare )
Bente Björk  []  ( Expert )
Ann Carlson Ericsson  []  ( Expert )
Berndt Ericsson  []  ( Expert )
Erik Henriks  []  ( Expert )
Ingrid Lindskog  []  ( Expert )
Per-Gunnar Rosengren  []  ( Expert )
Gudrun Wirmark  []  ( Expert )
Christer Blomkvist  []  ( Sekreterare )
Björn Johansson  []  ( Sekreterare )
Jonas Olofsson  []  ( Sekreterare )
Cecilia Sandberg  []  ( Sekreterare )
Anna Tammelin-Östlind  []  ( Sekreterare )
Magnus Åhammar  []  ( Sekreterare )
Ulrika Åkerdahl  []  ( Expert )
Eva Edström Fors  []  ( Huvudsekreterare )
Ingegärd Hilborn  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en reformerad gymnasieskola (U 2007:01)


Beteckning : U 2007:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-06
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-02-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:8 och 2007:143
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ferm, Anita, fr.o.m. 2007-02-05 t.o.m. 2008-05-31
Expert : Björk, Bente, fr.o.m. 2007-03-20 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Carlson Ericsson, Ann, fr.o.m. 2007-03-20 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Ericsson, Berndt, fr.o.m. 2007-03-20 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Henriks, Erik, fr.o.m. 2007-03-20 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Hilborn, Ingärd, fr.o.m. 2007-05-22 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Lindskog, Ingrid, fr.o.m. 2007-05-22 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Rosengren, Per-Gunnar, fr.o.m. 2007-03-20 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Wirmark, Gudrun, fr.o.m. 2007-03-20 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Åkderdahl, Ulrika, fr.o.m. 2007-03-20 t.o.m. 2008-03-31
Huvudsekreterare : Edström-Fors, Eva, fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2008-05-09
Sekreterare : Blomkvist, Christer, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-03-31
Sekreterare : Johansson, Björn, fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2008-04-30
Sekreterare : Olofsson, Jonas, fr.o.m. 2007-11-15 t.o.m. 2008-01-15
Sekreterare : Sandberg, Cecilia, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-03-31
Sekreterare : Tammelin-Östlind, Anna, fr.o.m. 2007-03-19 t.o.m. 2008-03-31
Sekreterare : Åhammar, Magnus, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2008-03-15

Rapporter

SOU 2008:27Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman