Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 2006:01) om ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 2006:01) om ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2006:38 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 3 ♂ 11 ) :

Severin Blomstrand  []  ( Särskild utredare )
Per Bergman  []  ( Expert )
Barbara Ekbom  []  ( Expert )
Jan Eksvärd  []  ( Expert )
Bo Gertsson  []  ( Expert )
Stefan Källman  []  ( Expert )
Arnulf Merker  []  ( Expert )
Staffan Moberg  []  ( Expert )
Daniel Paska  []  ( Expert )
Anna-Clara Sjöström  []  ( Expert )
Kåre Wahlberg  []  ( Expert )
Ulf Wickström  []  ( Expert )
Charlotta Zetterberg  []  ( Expert )
Kenneth Truedsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 2006:01) om ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor


Beteckning : Jo 2006:01
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-06
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Blomstrand, Severin, fr.o.m. 2006-04-27
Expert : Bergman, Per, fr.o.m. 2007-04-01
Expert : Ekbom, Barbara, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Eksvärd, Jan, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Gertsson, Bo, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Källman, Stefan, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Merker, Arnulf, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Moberg, Staffan, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Paska, Daniel, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Sjöström, Anna-Clara, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Wahlberg, Kåre, fr.o.m. 2006-10-25
Expert : Wickström, Ulf, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Zetterberg, Charlotta, fr.o.m. 2006-10-09
Sekreterare : Truedsson, Kenneth, fr.o.m. 2006-06-14 t.o.m. 2007-06-30

Rapporter

SOU 2007:46Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman