: : :

Medverkande i utredning : Stefan Källman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Stefan Källman

Utredningar som Stefan Källman medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (Jo 2006:01) om ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen (Jo 2006:01) om ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor


Beteckning : Jo 2006:01
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-06
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Blomstrand, Severin, fr.o.m. 2006-04-27
Expert : Bergman, Per, fr.o.m. 2007-04-01
Expert : Ekbom, Barbara, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Eksvärd, Jan, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Gertsson, Bo, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Källman, Stefan, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Merker, Arnulf, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Moberg, Staffan, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Paska, Daniel, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Sjöström, Anna-Clara, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Wahlberg, Kåre, fr.o.m. 2006-10-25
Expert : Wickström, Ulf, fr.o.m. 2006-10-09
Expert : Zetterberg, Charlotta, fr.o.m. 2006-10-09
Sekreterare : Truedsson, Kenneth, fr.o.m. 2006-06-14 t.o.m. 2007-06-30

Rapporter

SOU 2007:46Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:38 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Miljöansvarsutredningen (M 2004:03) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Miljöansvarsutredningen (M 2004:03)


Beteckning : M 2004:03
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2008-03-07
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-11-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:159, dir. 2006:41 och dir. 2006:107
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Qviström, Jörgen, fr.o.m. 2004-11-18 t.o.m. 2007-04-15
Expert : Andersson, Jenny, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Andersson, Petra, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2006-05-14
Expert : Bengtsson, Bertil, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Bengtsson, Håkan, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2006-05-14
Expert : Bengtsson, Mårten, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Berkestad, Karin, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Darpö, Jan, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Flening, Birgit, fr.o.m. 2005-12-07 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Gerland, Susanne, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2006-05-14
Expert : Gullbring, Per, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Höök, Inga Britt, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Jansson, Rikard, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Källman, Stefan, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Larsson, Malou, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Larsson, Torsten, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Lindholm, Camilla, fr.o.m. 2006-03-27 t.o.m. 2006-05-14
Expert : Marissink, Mark, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Marklund Andersson, Åsa, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2006-05-14
Expert : Medin, Sofia, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Moberg, Staffan, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Månsson, Stefan, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2006-05-14
Expert : Paska, Daniel, fr.o.m. 2006-06-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Rihm, Thomas, fr.o.m. 2006-03-27 t.o.m. 2006-05-14
Expert : Skår, Nicklas, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2006-03-26
Expert : Swahn, Birgitta, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Terstad, Jan, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Tiberg, Anna, fr.o.m. 2005-10-03 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Ullman, Harald, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Öberg-Högsta, Anna-Lena, fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2006-05-14
Sekreterare : Allgårdh Calderón, Susanne, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2007-04-15

Rapporter

SOU 2006:39Ett utvidgat miljöansvar – delbetänkande
SOU 2007:21GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar
Källa : Sveriges riksdag
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:21 GMO-skador i naturen och miljöbalkens försäkringar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman