Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 2005:03) om genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 2005:03) om genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:1 Telefonförsäljning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 10 ♂ 8 ) :

Lotty Nordling  []  ( Särskild utredare )
Marie-Jeanette Axélius  []  ( Expert )
Jenny Bohman  []  ( Expert )
Philip Cohen  []  ( Expert )
Ulrica Dyrke  []  ( Expert )
Catarina Erséus  []  ( Expert )
Jan Fager  []  ( Expert )
Anna Gillholm  []  ( Expert )
Jens Henriksson  []  ( Expert )
Magnus Karpe  []  ( Expert )
Magnus Larsson  []  ( Expert )
Hanna Lind  []  ( Expert )
Anna Serner  []  ( Expert )
Anders Stenlund  []  ( Expert )
Axel Tandberg  []  ( Expert )
Marianne Åbyhammar  []  ( Expert )
Anders Norin  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 2005:03) om genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder


Beteckning : Jo 2005:03
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-06
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-06-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:72 och dir. 2006:69
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nordling, Lotty, fr.o.m. 2005-06-16
Expert : Axélius, Marie-Jeanette, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2006-09-17
Expert : Bakardijeva Engelbrekt, Antonina, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2006-09-28
Expert : Bohman, Jenny, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Cohen, Philip, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Dyrke, Ulrica, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2006-09-17
Expert : Erséus, Catarina, fr.o.m. 2006-09-18
Expert : Fager, Jan, fr.o.m. 2005-08-22
Expert : Gillholm, Anna, fr.o.m. 2006-09-18
Expert : Henriksson, Jens, fr.o.m. 2005-08-22
Expert : Karpe, Magnus, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2006-09-28
Expert : Lind, Hanna, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Serner, Anna, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2005-09-13
Expert : Stenlund, Anders, fr.o.m. 2005-08-22
Expert : Tandberg, Axel, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Åbyhammar, Marianne, fr.o.m. 2005-08-22
Sekreterare : Norin, Anders, fr.o.m. 2005-08-01 t.o.m. 2007-01-31

Rapporter

SOU 2006:76Otillbörliga affärsmetoder
SOU 2007:1Telefonförsäljning – slutbetänkande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman