Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anders Norin

Sök kontaktuppgifter till Anders Norin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anders Norin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anders Norin medverkat i ( 6 st. ):

Konsumenttvistutredningen (Ju 2013:06) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Konsumenttvistutredningen (Ju 2013:06)


Beteckning : Ju 2013:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-02-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:23
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lager, Christine, fr.o.m. 2013-04-01 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Heinemann, Rebecca, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-06-27
Sakkunnig : Tiberg, Erik, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-06-27
Expert : Berge, Maria, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-06-27
Expert : Gustafsson, Carina, fr.o.m. 2013-05-08 t.o.m. 2013-09-01
Expert : Henriksson, Jens, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-06-27
Expert : Karfs, Daniel, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-06-27
Expert : Kerttu, Sofia, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-06-27
Expert : Norin, Anders, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-06-27
Expert : Sandell, Christian, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2013-05-07
Expert : Sandell, Christian, fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2014-06-27
Expert : Smedberg, Anna-Karin, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-06-27
Expert : Åselius, Karin, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-06-27
Sekreterare : Schenk Blomqvist, Mia, fr.o.m. 2013-04-08 t.o.m. 2014-07-31

Rapporter

SOU 2014:47Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:23 Hantering av konsumenttvister utanför domstol [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Uppdrag att genomföra ett EG-direktiv om tidsdelat boende (s.k. timeshare) (Ju 2008:L) [ Avslutad 2010 ]
Uppdrag att genomföra ett EG-direktiv om tidsdelat boende (s.k. timeshare) (Ju 2008:L)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-10-15
Direktiv för uppdraget, se PM Dnr Ju2008/8469/P
Medverkande :
Anders Norin, rådman, fr.o.m. 2008-10-15 t.o.m. 2010-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2009:57 Nytt EG-direktiv om tidsdelat boende m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
AV-utredningen (Ku 2007:07) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

AV-utredningen (Ku 2007:07)


Beteckning : Ku 2007:07
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-13
Status : Avslutda 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-09-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:133 och dir. 2008:33
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nordling, Lotty, fr.o.m. 2007-11-15 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Arvas Olsson, Filippa, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Carlsson, Thomas, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Lindström, Lottie-Ann, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Marén, Lars, fr.o.m. 2008-05-19 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Mentes, Feryal, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Norin, Anders, fr.o.m. 2008-04-25 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Olin, Anders, fr.o.m. 2008-09-22 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Ramsay, Alexander, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-09-21
Expert : Schierbeck, Peter, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Viidas, Kristian, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Wretman, Catarina, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Sekreterare : Isgren, Magnus, fr.o.m. 2007-12-10 t.o.m. 2008-12-21

Rapporter

SOU 2008:116En ny radio- och TV-lag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:133 Översyn av radio- och TV-lagen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:33 Tilläggsdirektiv till AV-utredningen (Ku 2007:07) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:116 En ny radio- och TV-lag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2005:03) om genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder [ Avslutad 2007 ] [ Sekreterare ]

Utredningen (Jo 2005:03) om genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder


Beteckning : Jo 2005:03
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-06
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-06-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:72 och dir. 2006:69
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nordling, Lotty, fr.o.m. 2005-06-16
Expert : Axélius, Marie-Jeanette, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2006-09-17
Expert : Bakardijeva Engelbrekt, Antonina, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2006-09-28
Expert : Bohman, Jenny, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Cohen, Philip, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Dyrke, Ulrica, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2006-09-17
Expert : Erséus, Catarina, fr.o.m. 2006-09-18
Expert : Fager, Jan, fr.o.m. 2005-08-22
Expert : Gillholm, Anna, fr.o.m. 2006-09-18
Expert : Henriksson, Jens, fr.o.m. 2005-08-22
Expert : Karpe, Magnus, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2006-09-28
Expert : Lind, Hanna, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Serner, Anna, fr.o.m. 2005-08-22 t.o.m. 2005-09-13
Expert : Stenlund, Anders, fr.o.m. 2005-08-22
Expert : Tandberg, Axel, fr.o.m. 2006-09-07
Expert : Åbyhammar, Marianne, fr.o.m. 2005-08-22
Sekreterare : Norin, Anders, fr.o.m. 2005-08-01 t.o.m. 2007-01-31

Rapporter

SOU 2006:76Otillbörliga affärsmetoder
SOU 2007:1Telefonförsäljning – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:1 Telefonförsäljning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om Ny instans- och processordning vid tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen samt viss översyn av utlänningslagen (UD 1997:04), NIPU [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

Kommittén om Ny instans- och processordning vid tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen samt viss översyn av utlänningslagen (UD 1997:04), NIPU


Beteckning : UD 1997:04
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-06
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-01-30
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:20.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Helmer, Siv, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-02-28
Ledamot : Ayoub, Magda, fr.o.m. 1997-08-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Björnemalm, Maud, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Bolkéus, Sigrid, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Egervärn, Erik Arthur, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : von Essen, Gustaf, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : De Geer, Sten, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Isaksson, Lena, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Karlén, Helena, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1997-08-11
Ledamot : Pohanka, Ragnhild, fr.o.m. 1997-02-12 t.o.m. 1999-01-31
Sakkunnig : Fischerström, Johan, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1998-03-02
Sakkunnig : Häll Eriksson, Lena, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Sakkunnig : Magnuson, Lars, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Sakkunnig : Sandesjö, Håkan, fr.o.m. 1998-03-03 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Berglund, Gertrud, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Carp, Stefan, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Eriksson, Ann-Jeanette, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1997-11-09
Expert : Hermanson, Gunnar, fr.o.m. 1998-10-16 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Nordqvist, Eva, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Norin, Anders, fr.o.m. 1997-11-10 t.o.m. 1998-10-15
Expert : Norström, Eva, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Påhlsson, Lars, fr.o.m. 1998-03-26 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Stadig, Per, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Ulfvebrand, Eva, fr.o.m. 1997-03-04 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Wallentheim, Ulf, fr.o.m. 1997-03-26 t.o.m. 1999-01-31
Sekreterare : Landerholm, Margareta, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1999-02-28
Sekreterare : Ranland, Bengt, fr.o.m. 1997-02-20 t.o.m. 1999-03-31
Bitr. sekreterare : Sjeldrup, Kerstin, fr.o.m. 1997-04-14 t.o.m. 1999-03-31

Rapporter

SOU 1997:67Återkallelse av uppehållstillstånd.
SOU 1999:16Ökad rättssäkerhet i asylärenden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:67 Återkallelse av uppehållstillstånd [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden [ pdf |Paragraftecken ]
1997 års medborgarskapskommitté (In 1997:04) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

1997 års medborgarskapskommitté (In 1997:04)


Beteckning : In 1997:04
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-13
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-01-16
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:5 och dir. 1998:50.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Olauson, Britt, fr.o.m. 1997-02-14 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Andersson, Axel, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Alexandersson, Stig, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Ahrland, Karin, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Baksi, Nalin, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Brendt, Agneta, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Ceballos, Bodil, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Gylling, Johnny, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Holmberg, Håkan, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Johansson, Kenneth, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Jönsson, Anita, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Karlsson, Sonia, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Olsson, Lena, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Sigurdsdóttir, Ingibjörg, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Sakkunnig : Grundell, Ursula, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Sakkunnig : Hermanson, Gunnar, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Expert : Björk, Kurt, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Expert : Jermsten, Henrik, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Expert : Lundberg, Bo, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-08-11
Expert : Norin, Anders, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-11-15
Expert : Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-08-11
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m. 1998-12-31
Sekreterare : Strinäs, Lennart, fr.o.m. 1997-03-10 t.o.m. 1999-03-31

Rapporter

SOU 1997:162Medborgarskap och identitet – delbetänkande
SOU 1999:34Svenskt medborgarskap – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:162 Medborgarskap och identitet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:34 Svenskt medborgarskap [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman