Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Finansieringsutredningen (M 2003:01)

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Finansieringsutredningen (M 2003:01) [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 6 ♂ 16 ) :

Per Anders Bergendahl  []  ( Särskild utredare )
Richard Falkenhäll  []  ( Sakkunnig )
Ansi Gerhardsson  []  ( Sakkunnig )
Maria Gårding Wärnberg  []  ( Sakkunnig )
Peter Lundkvist  []  ( Sakkunnig )
Ingvar Persson  []  ( Sakkunnig )
Maria Sönne  []  ( Sakkunnig )
Magnus Thor  []  ( Sakkunnig )
Magnus Westerlind  []  ( Sakkunnig )
Ulf Yngvesson  []  ( Sakkunnig )
Mikael Åsell  []  ( Sakkunnig )
Jerry Ericsson  []  ( Expert )
Lars-Gunnar Henricson  []  ( Expert )
Ulla-Karin Jönsson  []  ( Expert )
Sten Kjellman  []  ( Expert )
Bo Kjellqvist  []  ( Expert )
Elin Kronqvist  []  ( Expert )
Maria Nordén  []  ( Expert )
Ragnar Sohlman  []  ( Expert )
Olof Söderberg  []  ( Expert )
Håkan Wingren  []  ( Expert )
Peter Rosén  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Finansieringsutredningen (M 2003:01)


Beteckning : M 2003:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2005-03-10
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:41, dir. 2003:150 och dir. 2004:63
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bergendahl, Per Anders, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Falkenhäll, Richard, fr.o.m. 2004-09-30 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Gerhardsson, Ansi, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Gårding Wärnberg, Maria, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Lundkvist, Peter, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-09-29
Sakkunnig : Persson, Ingvar, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Sönne, Maria, fr.o.m. 2004-01-30 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Thor, Magnus, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Westerlind, Magnus, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Yngvesson, Ulf, fr.o.m. 2004-05-17 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-01-29
Expert : Ericsson, Jerry, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Henricson, Lars-Gunnar, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Jönsson, Ulla-Karin, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-08-10
Expert : Kjellman, Sten, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Kjellqvist, Bo, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Kronqvist, Elin, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Nordén, Maria, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Sohlman, Ragnar, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Söderberg, Olof, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Wingren, Håkan, fr.o.m. 2004-08-11 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Rosén, Peter, fr.o.m. 2003-06-16 t.o.m. 2005-01-16

Rapporter

SOU 2003:128Förslag om försöksverksamhet med ekonomiskt stöd till vissa frivilligorganisationer
SOU 2004:125Betalningsansvaret för Kärnavfallet

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman