: : :

Medverkande i utredning : Elin Kronqvist

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Elin Kronqvist

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elin Kronqvist medverkat i ( 4 st. ):

Finansieringsutredningen (M 2003:01) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Finansieringsutredningen (M 2003:01)


Beteckning : M 2003:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2005-03-10
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:41, dir. 2003:150 och dir. 2004:63
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bergendahl, Per Anders, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Falkenhäll, Richard, fr.o.m. 2004-09-30 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Gerhardsson, Ansi, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Gårding Wärnberg, Maria, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Lundkvist, Peter, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-09-29
Sakkunnig : Persson, Ingvar, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Sönne, Maria, fr.o.m. 2004-01-30 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Thor, Magnus, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Westerlind, Magnus, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Yngvesson, Ulf, fr.o.m. 2004-05-17 t.o.m. 2004-12-31
Sakkunnig : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-01-29
Expert : Ericsson, Jerry, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Henricson, Lars-Gunnar, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Jönsson, Ulla-Karin, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-08-10
Expert : Kjellman, Sten, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Kjellqvist, Bo, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Kronqvist, Elin, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Nordén, Maria, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Sohlman, Ragnar, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Söderberg, Olof, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Wingren, Håkan, fr.o.m. 2004-08-11 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Rosén, Peter, fr.o.m. 2003-06-16 t.o.m. 2005-01-16

Rapporter

SOU 2003:128Förslag om försöksverksamhet med ekonomiskt stöd till vissa frivilligorganisationer
SOU 2004:125Betalningsansvaret för Kärnavfallet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2003:41
Dir. 2003:150
Dir. 2004:63
Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03)


Beteckning : N 2003:03
Departement : Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-20
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-12-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:160, dir. 2003:77, dir. 2003:102, dir. 2003:138 och 2005:41
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Birgersson, Bengt Owe, fr.o.m. 2003-02-17
Sakkunnig : Agartz, Bengt, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2005-04-18
Expert : Abrahamsson, Katarina, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Andersson, Lars, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Berndtsson, Lennart, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Dahl, Peter, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Ek, Göran, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Ericson, Sven-Olov, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Hägg, Conny, fr.o.m. 2003-08-19 t.o.m. 2005-04-18
Expert : Kronqvist, Elin, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2003-08-18
Expert : Leckström, Rogert, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Lillienau, Anders, fr.o.m. 2005-04-19
Expert : Lindblad, Birgitta, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2005-05-08
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2003-06-01
Expert : Lundekvam, Per, fr.o.m. 2005-05-02
Expert : Lundholm, Lars, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2005-04-18
Expert : Nyström, Kent, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Rydén, Åsa, fr.o.m. 2005-02-14
Expert : Sandberg, Edvard, fr.o.m. 2005-01-24 t.o.m. 2005-05-08
Expert : Sjöberg, Karin, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2004-09-06
Expert : Sundbom, Per Arne, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Thornström, Erik, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Wahren, Carin, fr.o.m. 2004-09-07
Expert : Wenne, Lars, fr.o.m. 2005-05-02
Expert : Vestman, Cecilia, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2003-06-01
Expert : Werner, Sven, fr.o.m. 2003-04-15
Expert : Ydstedt, Anders, fr.o.m. 2003-04-15
Huvudsekreterare : Lagerstedt, Göran, fr.o.m. 2003-06-02 t.o.m. 2005-04-30
Sekreterare : Håkansson, Patrik, fr.o.m. 2003-07-12
Sekreterare : Josefsson, Anneli, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2004-07-31
Sekreterare : Svensson, Johan, fr.o.m. 2004-10-18 t.o.m. 2005-04-10
Sekreterare : Kurlberg, Marika, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2003-10-31
Sekreterare : Wirdemark, Natacha, fr.o.m. 2004-08-09 t.o.m. 2005-04-11

Rapporter

SOU 2004:136Skäligt pris på fjärrvärme – delbetänkande
SOU 2005:33Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden
SOU 2005:63Tryggare leveranser – Fjärrvärme efter konkurs
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Utredningen om förnybara fordonsbränslen (M 2003:02) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Utredningen om förnybara fordonsbränslen (M 2003:02)


Beteckning : M 2003:02
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2005-03-10
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-07-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:89
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sandebring, Hans, fr.o.m. 2003-07-03
Expert : Berg, Michael, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Björsell, Mats, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Forsberg, Per, fr.o.m. 2004-11-22
Expert : Gabrielsson, Michel, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Guldbrand, Lars, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Hulthén, Anneli, fr.o.m. 2003-09-23 t.o.m. 2004-11-21
Expert : Hådell, Olle, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Kempe, Alice, fr.o.m. 2003-09-23 t.o.m. 2004-05-31
Expert : Kronqvist, Elin, fr.o.m. 2003-09-23 t.o.m. 2004-01-26
Expert : Kvist, Karin, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Lehorst, Camilla, fr.o.m. 2003-09-23 t.o.m. 2004-05-09
Expert : Ljung, Leif, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Lundberg, Mattias, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Odelram, Fredrik, fr.o.m. 2004-05-10
Expert : Roos, Ulf, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Rönnbäck, Klas, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Segerbrog-Fick, Ann, fr.o.m. 2004-06-01
Expert : Sunnerstedt, Eva, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Tamm, Ebba, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Wikström, Jan, fr.o.m. 2003-09-23
Expert : Zimmer, Katrin, fr.o.m. 2004-01-27
Sekreterare : Ahlvik, Peter, fr.o.m. 2003-09-15
Sekreterare : Dunnington, Henric, fr.o.m. 2003-10-27

Rapporter

SOU 2004:4Förnybara fordonsbränslen – nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas.
SOU 2004:133Introduktion av förnybara fordonsbränslen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2003:89
Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08)


Beteckning : Fi 2001:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-04
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:12, dir. 2002:26 och dir. 2004:7
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nilsson, Valter, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Berg, Michael, fr.o.m. 2003-06-23 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Båsjö, Ulf, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Emanuelsson, Sara, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-01-14
Expert : Eriksson, Gunnar, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : von Gersdorff, Agnes, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2002-08-31
Expert : Hansson, Mats-Olof, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Kronqvist, Elin, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2004-02-04
Expert : Larsson, Jan, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Loman, Gabriella, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2003-06-22
Expert : Magnusson, Bengt, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Odelram, Fredrik, fr.o.m. 2004-02-05 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Olsson, Larsolov, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Pettersson, Hans G, fr.o.m. 2003-01-15 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Rydmell, Christer, fr.o.m. 2003-11-03 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Zimmer, Katrin, fr.o.m. 2004-02-05 t.o.m. 2004-05-27
Expert : Öhgren, Hans, fr.o.m. 2001-06-12 t.o.m. 2004-02-04
Andersson, Gösta, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Berggren, Lars, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Brandin, Claes-Göran, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Fremling, Lennart, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Gylling, Johnny, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Rådhström, Jan Evert, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Staaf-Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Svensson Smith, Karin, fr.o.m. 2002-04-16 t.o.m. 2004-05-27
Sekreterare : Hagard Linander, Ewa, fr.o.m. 2001-04-23 t.o.m. 2002-12-01
Sekreterare : Hammar, Henrik, fr.o.m. 2001-11-19 t.o.m. 2004-06-30
Sekreterare : Sanner, Johan, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2004-07-31

Rapporter

SOU 2002:64Vissa vägtrafikskattefrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2001:12
Dir. 2002:26
Dir. 2004:7
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:64 Vissa vägtrafikskattefrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:63 Skatt på väg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman